vpn_key
menu

Grupa tematyczna ds. ochrony środowiska

Grupa tematyczna ds. ochrony środowiska powołana została Uchwałą Komitetu Sterującego ZIT KOF w celu realizacji zadań zwiększających efektywność Porozumienia ZIT KOF.

Do zadań grupy tematycznej należy:

  1. Inicjowanie wspólnych projektów w obszarze Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.
  2. Udział w konsultacjach przy opracowaniu dokumentów strategicznych niezbędnych do aplikowania o środki finansowe na realizację projektów.
  3. Stworzenie sieci kontaktów instytucji i organizacji działających na terenie KOF w zakresie tematycznym grupy.
  4. Działania edukacyjno-informacyjne dla społeczności lokalnych (spotkania, warsztaty, plakaty, ulotki informacyjne, konkursy wiedzy o ZIT KOF).
  5. Poszerzanie wiedzy osób będących członkami grup.

Terminy spotkań grup tematycznych

Ważne strony internetowe i przydatne informacje:

Zintegrowane podejście do realizacji środowiskowych celów Polityki Spójności – prezentacja dot. Europejskiego Zielonego Ładu

ZIT_srodowisko_2021-2027_2_KE.pptx

Program Czyste powietrze:

https://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/o-programie-czyste-powietrze-/

Komunikat nt. Programu Czyste Powietrze:

https://zitkof.kielce.eu/dam/jcr:dfe4085d-ff3a-4ba8-9f48-0954b001c2a7/KOMUNIKAT_CZYSTE_POWIETRZE.pdf

Program Life:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/program-operacyjny-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/

Elektromobilność:

https://www.gov.pl/web/energia/elektromobilnosc-w-polsce

Adaptacja do zmian klimatu:

http://44mpa.pl/miejskie-plany-adaptacji/

Filtruj

VII posiedzenie Grupy Tematycznej do spraw Ochrony Środowiska w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym

VII posiedzenie Grupy Tematycznej do spraw Ochrony Środowiska w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym >>>

III Spotkanie Zespołu Zadaniowego Środowisko i Ład Przestrzenny w ramach Rady Smart City

III Spotkanie Zespołu Zadaniowego Środowisko i Ład Przestrzenny w ramach Rady Smart City >>>

II Spotkanie Zespołu Zadaniowego Środowisko i Ład Przestrzenny.

II Spotkanie Zespołu Zadaniowego Środowisko i Ład Przestrzenny. >>>

VI posiedzenie Grupy tematycznej ds. Ochrony Środowiska w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym.

VI posiedzenie Grupy tematycznej ds. Ochrony Środowiska w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym. >>>

Spotkanie inauguracyjne Zespołu Zadaniowego Środowisko i Ład Przestrzenny.

Spotkanie inauguracyjne Zespołu Zadaniowego Środowisko i Ład Przestrzenny. >>>

V posiedzenie Grupy Tematycznej do spraw Ochrony Środowiska w KOF-ie

V posiedzenie Grupy Tematycznej do spraw Ochrony Środowiska w KOF-ie >>>

Otwarte posiedzenie Grupy Tematycznej do spraw Ochrony Środowiska w KOF-ie

Otwarte posiedzenie Grupy Tematycznej do spraw Ochrony Środowiska w KOF-ie >>>

Trzecie spotkanie Grupy tematycznej ds. Ochrony Środowiska

W dniu 13 września br. odbędzie się trzecie posiedzenie Grupy Tematycznej do spraw Ochrony Środowiska w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym. >>>

Drugie spotkanie Grupy tematycznej ds. Ochrony Środowiska

W dniu 14 grudnia br. odbyło się drugie spotkanie Grupy tematycznej ds. Ochrony Środowiska w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym. >>>

Pierwsze spotkanie Grupy tematycznej ds. Ochrony Środowiska

W dniu 10 sierpnia br. odbyło się pierwsze spotkanie Grupy tematycznej ds. Ochrony Środowiska w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym. W trakcie spotkania przedstawiono podstawę funkcjonowania i główne założenia pracy partnerskiej grupy tematycznej. Wybrano również Przewodniczącego Grupy. >>>