vpn_key
menu

Grupa tematyczna ds. ochrony środowiska

Grupa tematyczna ds. ochrony środowiska powołana została Uchwałą Komitetu Sterującego ZIT KOF w celu realizacji zadań zwiększających efektywność Porozumienia ZIT KOF.

Do zadań grupy tematycznej należy:

  1. Inicjowanie wspólnych projektów w obszarze Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.
  2. Udział w konsultacjach przy opracowaniu dokumentów strategicznych niezbędnych do aplikowania o środki finansowe na realizację projektów.
  3. Stworzenie sieci kontaktów instytucji i organizacji działających na terenie KOF w zakresie tematycznym grupy.
  4. Działania edukacyjno-informacyjne dla społeczności lokalnych (spotkania, warsztaty, plakaty, ulotki informacyjne, konkursy wiedzy o ZIT KOF).
  5. Poszerzanie wiedzy osób będących członkami grup.

Terminy spotkań grup tematycznych

 

Ważne strony internetowe:

Program Czyste powietrze:

https://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/o-programie-czyste-powietrze-/

Program Life:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/program-operacyjny-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/

Elektromobilność:

https://www.gov.pl/web/energia/elektromobilnosc-w-polsce

Adaptacja do zmian klimatu:

http://44mpa.pl/miejskie-plany-adaptacji/

Filtruj

Trzecie spotkanie Grupy tematycznej ds. Ochrony Środowiska

W dniu 13 września br. odbędzie się trzecie posiedzenie Grupy Tematycznej do spraw Ochrony Środowiska w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym. >>>

Drugie spotkanie Grupy tematycznej ds. Ochrony Środowiska

W dniu 14 grudnia br. odbyło się drugie spotkanie Grupy tematycznej ds. Ochrony Środowiska w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym. >>>

Pierwsze spotkanie Grupy tematycznej ds. Ochrony Środowiska

W dniu 10 sierpnia br. odbyło się pierwsze spotkanie Grupy tematycznej ds. Ochrony Środowiska w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym. W trakcie spotkania przedstawiono podstawę funkcjonowania i główne założenia pracy partnerskiej grupy tematycznej. Wybrano również Przewodniczącego Grupy. >>>