vpn_key
menu

Warsztaty w ramach prac nad polityką senioralną KOF

Data publikacji: 2019-10-25

 

 

Kontynuując realizację prac nad opracowaniem Polityki senioralnej KOF na lata 2020 – 2030, w dniu 24 października odbyły się kolejne warsztaty poświęcone przygotowaniu ww. dokumentu.

W ramach warsztatów dyskutowano nad założeniami Polityki senioralnej KOF, w tym celami , priorytetami i kierunkami działań jakie wynikają z diagnozy sytuacji i potrzeb osób starszych w KOF.

W spotkaniu udział wzięli członkowie zespołu ds. opracowania polityki senioralnej i senioralnej grupy tematycznej, przedstawiciele środowiska naukowego i przewodnicząca Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Kielce. 

Koordynacją prac nad opracowaniem Polityki senioralnej KOF na lata 2020 – 2030 zajmuje się Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, funkcjonujące w ramach Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Urzędu Miasta Kielce.

Opracowanie „Polityki senioralnej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020 - 2030” realizowane jest w ramach dotacji na projekt: „Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.