vpn_key
menu

Grupa tematyczna ds. przedsiębiorczości

Grupa tematyczna ds. przedsiębiorczości powołana została Uchwałą Komitetu Sterującego ZIT KOF w celu realizacji zadań zwiększających efektywność Porozumienia ZIT KOF.

Do zadań grupy tematycznej należy:

  1. Inicjowanie wspólnych projektów w obszarze Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.
  2. Udział w konsultacjach przy opracowaniu dokumentów strategicznych niezbędnych do aplikowania o środki finansowe na realizację projektów.
  3. Stworzenie sieci kontaktów instytucji i organizacji działających na terenie KOF w zakresie tematycznym grupy.
  4. Działania edukacyjno-informacyjne dla społeczności lokalnych (spotkania, warsztaty, plakaty, ulotki informacyjne, konkursy wiedzy o ZIT KOF).
  5. Poszerzanie wiedzy osób będących członkami grup.

Terminy spotkań grup tematycznych

Ważne strony internetowe:

https://www.parp.gov.pl/

Filtruj

Rusza nowa transza wsparcia w ramach projektu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka to instrument wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w branży turystycznej i okołoturystycznej. >>>

Dofinansowanie na promocję rodzimych produktów za granicą!

Do rozdania jest ponad 50 milionów złotych. Pieniądze mają pomóc świętokrzyskim przedsiębiorcom w promocji ich produktów za granicą. Ale nie tylko. >>>

Bezpłatne spotkanie animacyjne dot. źródeł finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach głównie w kontekście zadań termomodernizacyjnych w ramach Działania 3.2

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne oraz Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. zapraszają na bezpłatne spotkanie animacyjne dot. źródeł finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach głownie w kontekście zadań termomodernizacyjnych. >>>

Czas na rozwój Twojej firmy!

Eksperci pokażą możliwości uzyskania dotacji na działania, które pozwolą Twojej firmie na wprowadzenie nowatorskich rozwiązań lub udoskonalenie tych już istniejących. Spotkaj się z ekspertem NCBR, uzyskaj odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, zjedz z nami wspólny lunch. >>>

Biznes Adapter – system wsparcia MŚP w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania

W ramach projektu przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dofinansowanie na refundację kosztów usług rozwojowych (szkolenia i doradztwo) zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl >>>

Spotkanie informacyjne w Kielcach „Fundusze Europejskie dla Przedsiębiorców na rozwój działalności w 2018 r.”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kielcach zaprasza na spotkania informacyjne „Fundusze Europejskie dla Przedsiębiorców na rozwój działalności w 2018 r.” >>>

Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł (STEP)

Prowadzisz firmę, myślisz o wprowadzeniu zmian, usprawnień w jej funkcjonowaniu, masz pomysł na innowacyjny projekt? Zastanawiasz nad możliwościami wsparcia realizacji tych pomysłów z Funduszy Europejskich? >>>

Ogłoszenie konkursu nr RPSW.02.01.00-IZ.00-26-202/18 w ramach Działania 2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie

Konkurs zamknięty nr: RPSW.02.01.00-IZ.00-26-202/18 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie. >>>

I posiedzenie Grupy tematycznej "Przedsiębiorczość" w ramach ZIT KOF

W środę 27 czerwca br. Wydział Zarzadzania Funduszami Europejskimi Biuro ZIT zorganizował I posiedzenie Grupy tematycznej „Przedsiębiorczość” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. >>>