vpn_key
menu

Przedsiębiorczość

Ważne strony internetowe:

https://www.parp.gov.pl/

Filtruj

Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł (STEP)

Prowadzisz firmę, myślisz o wprowadzeniu zmian, usprawnień w jej funkcjonowaniu, masz pomysł na innowacyjny projekt? Zastanawiasz nad możliwościami wsparcia realizacji tych pomysłów z Funduszy Europejskich? >>>

Ogłoszenie konkursu nr RPSW.02.01.00-IZ.00-26-202/18 w ramach Działania 2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie

Konkurs zamknięty nr: RPSW.02.01.00-IZ.00-26-202/18 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie. >>>

I posiedzenie Grupy tematycznej "Przedsiębiorczość" w ramach ZIT KOF

W środę 27 czerwca br. Wydział Zarzadzania Funduszami Europejskimi Biuro ZIT zorganizował I posiedzenie Grupy tematycznej „Przedsiębiorczość” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. >>>