vpn_key
menu

Kontakt do Biura ZIT KOF

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
Urząd Miasta Kielce

Adres:
Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce

Telefon:
41 36-76-553
E-mail: biurozit@um.kielce.pl