vpn_key
menu

Kontakt do Biura ZIT KOF

Biuro
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi
Urząd Miasta Kielce

Adres:
al. Solidarności 34, 25-323 Kielce

Telefon:
41 36-76-553
E-mail: biurozit@um.kielce.pl