vpn_key
menu

Zamówienia publiczne Biura ZIT

Filtruj

Sprzedaż wraz z dostawą materiałów biurowych

>>>

Świadczenie usług doradczych w zakresie księgowości oraz stosowania RODO w projektach unijnych

>>>

Sprzedaż wraz z dostawą artykułów spożywczych i biurowych

>>>

Świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu, przeprowadzeniu i obsłudze szkoleń dla partnerstwa pn. Kielecki Obszar Funkcjonalny

>>>

Prowadzenie usług doradczych

>>>

Wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą gastronomiczną na siedem wspólnych spotkań KS i RP ZIT KOF na rok 2018

>>>

Świadczenie usług doradczych w dziedzinie efektywności energetycznej

>>>

Wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą gastronomiczną podczas spotkania KS ZIT KOF w dniu 17 lutego 2016 r.

>>>

Przetarg nieograniczony na: Zorganizowanie, przeprowadzenie i obsługę szkoleń dla partnerstwa pn. Kielecki Obszar Funkcjonalny

>>>

Wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą gastronomiczną na odbywające się w roku 2016 spotkania KS i RP ZIT KOF

>>>