vpn_key
menu

XXV posiedzenie Komitetu Sterującego ZIT KOF

Data publikacji: 2018-10-17

 

 

W dniu 17 października 2018 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komitetu Sterującego i Rady Programowej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

 

W pierwszej części spotkania przedstawiono apel Unii Metropolii Polskich o inteligentny rozwój sieci metropolii, miast i miasteczek, zgodnie z którym powinny one pełnić pierwszoplanową rolę w polityce regionalnej i krajowej. Ważnym punktem apelu jest podkreślenie znaczenia budowania partnerstw w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, jak również wniosek, że związki ZIT powinny zachować status Instytucji Pośredniczącej.

 

Pani Anita Lagierska pełniąca funkcję z-cy Dyrektora Wydziału Rozwoju i Rewitalizacji Urzędu Miasta Kielce wraz ze swoim zespołem zaprezentowali projekt pt. „Program: Edukacja Przedsiębiorczości” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZIT KOF. Celami projektu są:

  • wzbudzanie i rozwijanie umiejętności przedsiębiorczych oraz właściwych postaw konsumenckich wśród uczniów, m.in.: inicjatywność, współpraca w zespole, otwartość na uczenie się i stały rozwój, kreatywność, myślenie analityczne, czy twórcze rozwiązywanie problemów
  • wyposażenie nauczycieli w umiejętności kształtowania wybranych kompetencji kluczowych na rynku pracy (przedsiębiorczość i inicjatywność, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne) na lekcjach z przedmiotów ogólnych (np. podstawy przedsiębiorczości, wiedza o społeczeństwa, matematyka, geografia, itp.)

 

Na koniec przedstawiono projekty ZIT w ujęciu dla poszczególnych gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego oraz omówiono doradztwo i szkolenia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 

 

Do pobrania:

1. Prezentacja wdrażania instrumentu ZIT KOF

2. Prezentacja "Program Edukacja Przedsiębiorczości"

3. Prezentacja projektów ZIT KOF w ramach EFRR

4. Apel Unii Metropolii Polskich o inteligentny rozwój  sieci metropolii, miast i miasteczek