vpn_key
menu

Doradztwo i grupy tematyczne w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym

 

 

W dniu 18 września 2018 r. pod przewodnictwem Prezydenta Kielc Wojciecha Lubawskiego odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Sterującego i Rady Programowej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

Pan Mieczysław Pastuszko, Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Urzędu Miasta Kielce, przedstawił zebranym aktualny stan realizacji projektów dedykowanych ZIT w RPOWŚ 2014-2020. Do dnia 17 września 2018 r. zakontraktowano środki na kwotę 217,85 mln zł co stanowi 62,84% wykorzystania alokacji dla projektów ZIT w ramach RPOWŚ 2014-2020. Wnioski o płatność rozliczono na kwotę 63,47 mln zł, czyli w 130% zrealizowano już cel wyznaczony przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju na koniec III kwartału.

Podczas spotkania omówiono zakres doradztwa, który będzie realizowany w najbliższym czasie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Świadczone będą usługi w zakresie stosowania RODO w projektach unijnych oraz w zakresie księgowości projektów unijnych.

W dalszej części posiedzenia przedstawiono działania podjęte przez Biuro ZIT w ramach grup tematycznych:

  • Polityka senioralna
  • Przedsiębiorczość
  • Ochrona środowiska
  • Turystyka

 Na koniec omówiono plany działań Porozumienia ZIT KOF na 2019 rok.  

W posiedzeniu brali udział również przedstawiciele Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na czele z Dyrektorem Departamentu Programu Regionalnego - Grzegorzem Orawcem.

 

Prezentacja ZIT KOF