vpn_key
menu

Drugie spotkanie Grupy tematycznej ds. Ochrony Środowiska

Data publikacji: 2018-12-19

 

 

W dniu 14  grudnia  br. odbyło się drugie  spotkanie Grupy tematycznej ds. Ochrony Środowiska w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym.

Tematyka spotkania:

  1. Program Czyste Powietrze, finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W czasie spotkania omówiono podstawowe założenia programu. Podjęto dyskusję nt. funkcjonujących na ternie gmin czujników smogu i ewentualnego zagęszczania ich  siatki. Podjęto też dyskusję nt. ogniw fotowoltaicznych.
  2. Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce  oraz Strategia rozwoju elektromobilności dla Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Przedstawiciel Wydziału Zarządzania Energią przedstawił ogólne informacje nt. projektu Strategii Elektromobilności dla KOF-u, która będzie opracowana w drugiej połowie 2019 roku.
  3. Adaptacja do zmian klimatu. Przedstawiono tematykę adaptacji do zmian klimatu, historię prac Komisji europejskiej i Polski dot. problematyki zmian klimatycznych. Zaprezentowano materiały filmowe  promujące projekt Ministerstwa Środowiska  44mpa dot. opracowania planów adaptacji dla 44  miast Polski, , w tym miasta Kielce.

Przedstawiona  problematyka wywoła dyskusję członków grupy tematycznej, szczególnie tematyka elektromobilności. Uczestnicy spotkania potwierdzili, że opracowanie  Strategii w tym zakresie, zdiagnozuje potencjał gmin i możliwości w tej dziedzinie.