vpn_key
menu

Grupa tematyczna ds. Polityki senioralnej rozpoczęła działalność w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym

W dniu 18 czerwca 2018 r z inicjatywy Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych odbyło się inauguracyjne spotkanie grupy tematycznej ds. Polityki Senioralnej. W trakcie spotkania został omówiony Regulamin pracy grupy, przyjęty przez Komitet Sterujący ZIT KOF, jak również możliwości inicjowania przez grupę wspólnych projektów na rzecz seniorów w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym.

Pani Anna Mikołajczyk z Kieleckiej Rady Seniorów została wybrana na Przewodniczącą grupy.