vpn_key
menu

I posiedzenie Grupy tematycznej „Przedsiębiorczość” w ramach ZIT KOF

 

 

W środę 27 czerwca br. Wydział Zarzadzania Funduszami Europejskimi Biuro ZIT zorganizował I posiedzenie Grupy tematycznej „Przedsiębiorczość” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

Zaproszeni goście, wśród których byli przedsiębiorcy oraz urzędnicy z gmin ościennych KOF podjęli inicjatywę dotyczącą m.in. wymiany doświadczeń w zakresie procesu pozyskiwania inwestorów, rozwijania bazy terenów inwestycyjnych, promocji eksportu w ramach KOF. Jak podkreśla Dyrektor Wydziału  - Pan Mieczysław Pastuszko celem jest inicjowanie wspólnych  projektów w ramach KOF, wsparcie merytoryczne,  udział w konsultacjach przy opracowaniu dokumentów strategicznych oraz działania informacyjno – promocyjne na rzecz społeczności lokalnych KOF.

Grupa tematyczna Przedsiębiorczość
Grupa tematyczna Przedsiębiorczość
Grupa tematyczna Przedsiębiorczość