vpn_key
menu

Kierunki rozwoju Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na posiedzeniu Komitetu Sterującego

Data publikacji: 2019-08-08

 

 

            W dniu 6 sierpnia 2019 r. w Hotelu Kongresowym na al. Solidarności 34 w Kielcach odbyło się szczególne posiedzenie Komitetu Sterującego. Spotkaniu przewodniczył Pan Bogdan Wenta – Prezydent Miasta Kielce wraz z Panią Danutą Papaj – Zastępcą Prezydenta Kielc. Zebrani włodarze gmin rozmawiali o przyszłości i nowych kierunkach rozwoju Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego najważniejszych dla jakości życia mieszkańców.

 

W latach 2021-2027 określono pięć głównych celów Polityki Spójności przyświecających Unii Europejskiej:

  • bardziej inteligentna Europa,  
  • bardziej przyjazna dla środowiska, bezemisyjna Europa,
  • lepiej połączona Europa,
  • Europa o silniejszym wymiarze społecznym,  
  • Europa bliżej obywateli.

Prezentacje: