vpn_key
menu

Ogólnopolskie warsztaty - "Portal ZIT KOF jako dobra praktyka"

Data publikacji: 2019-11-18

 

 

W dniach 14-15 listopada przy Kongresie Polityki Miejskiej odbyły się ogólnopolskie warsztaty pn. „Portal Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego jako dobra praktyka i element inteligentnego rozwoju obszaru funkcjonalnego (Smart)”. Uczestnikami tego szkolenia realizowanego w formule warsztatowej byli przedstawiciele biur ZIT oraz RIT z całej Polski. Tematem przewodnim była prezentacja innowacyjnego narzędzia informatycznego jakim jest portal ZIT KOF, który wspomaga i automatyzuje pracę Biura ZIT KOF oraz Koordynatorów Gminnych KOF w następujących kluczowych obszarach:

  • Rejestracja (inwentaryzacja) - narzędzia informatyczne i procedury do zbierania informacji o projektach realizowanych w ramach ZIT KOF, także z wykorzystaniem danych przestrzennych.
  • Monitorowanie (analiza) - narzędzia informatyczne i procedury wspierające przeszukiwanie i analizę zebranych informacji o projektach realizowanych w ramach ZIT KOF, monitorowanie postępu projektów.
  • Sprawozdawczość (raportowanie) - narzędzia informatyczne i procedury wspomagające generowanie niezbędnych zestawień i raportów o projektach realizowanych w ramach ZIT KOF.
  • Komunikacja społeczna (konsultacje społeczne) - narzędzia informatyczne i procedury umożliwiające realizację konsultacji społecznych i innych działań ukierunkowanych na interaktywną komunikację ze społecznością mieszkańców KOF, także z wykorzystaniem danych przestrzennych.
  • Działania informacyjno-promocyjne - narzędzia informatyczne i procedury zapewniające publikację istotnych informacji o działalności Biura ZIT KOF oraz Partnerów KOF (aktualności, przetargi, inne), także z wykorzystaniem danych przestrzennych.

Celem warsztatów jest chęć podzielenia się doświadczeniami Biura ZIT KOF z zakresu wdrożenia narzędzia informatycznego, jakim jest portal ZIT KOF.