vpn_key
menu

Ostatnie posiedzenie KS i RP w 2018 roku

 

 

Kolejne posiedzenie Komitetu Sterującego i Rady Programowej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego odbyło się w dniu 14 grudnia 2018 r.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Bogdan Wenta – Prezydent Miasta Kielce oraz Pani Danuta Papaj – Pełnomocnik Prezydenta. Prezydent dziękując zebranym samorządowcom za dotychczasową współpracę, życzył wszystkim sygnatariuszom Porozumienia KOF zacieśnienia współpracy i partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego w ramach KOF.

Spotkanie miało również akcenty wigilijne ze względu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia. Uczestnicy spotkania złożyli sobie życzenia świąteczne.

Pan Mieczysław Pastuszko, Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi przedstawił zebranym najnowsze wyniki postępów we wdrażaniu projektów w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.