vpn_key
menu

Pierwsze spotkanie Grupy tematycznej ds. Ochrony Środowiska

Data publikacji: 2018-08-13

 

 

W dniu 10 sierpnia br. odbyło się pierwsze spotkanie Grupy tematycznej ds. Ochrony Środowiska w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym. W trakcie spotkania przedstawiono podstawę funkcjonowania i główne założenia pracy partnerskiej  grupy tematycznej. Wybrano również Przewodniczącego Grupy.

W trakcie spotkania przedstawiono dotychczasowe projekty realizowane przez Porozumienie ZIT KOF, w zakresie ochrony i przywrócenia bioróżnorodności biologicznej. Zaprezentowano również zebranym gościom, koncepcję projektu w ramach Programu Komisji Europejskiej LIFE dotyczącego  stworzenia  innowacyjnego narzędzia do zarządzania zasobami środowiskowymi  na obszarze pięciu gmin wchodzących w skład Geolandu Świętokrzyskiego.  Poproszono również uczestników spotkania  o wypełnienie ankiety dot. stanu środowiska i prowadzonych działań promocyjno-edukacyjnych na terenie danej gminy. Obecny na spotkaniu Pan Jarosław Pajdak, Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,  wyraził chęć udziału RDOŚ w spotkaniach grupy,   jako głosu doradczego.

Spotkanie grupy tematycznej ds. ochrony środowiska
Spotkanie grupy tematycznej ds. ochrony środowiska