vpn_key
menu

Pre-umowa dla Gminy Chęciny

 

 

W dniu 15  listopada 2018 r. Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny podpisał z   Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego pre-umowę dotyczącą przygotowania projektu , pn.: „Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny – Etap II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego   w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w  trybie pozakonkursowym. 

Projekt ten został wpisany na listę projektów strategicznych realizowanych w formule ZIT jako jeden z trzech dodatkowych projektów, zidentyfikowanych w czerwcu 2018 r.