vpn_key
menu

Spotkanie grupy senioralnej KOF

Data publikacji: 2020-09-15

Spotkanie grupy senioralnej KOF

W dniu 14 września br. odbyło się drugie w 2020 r. spotkanie przedstawicieli gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego skupionych w grupie tematycznej ds. polityki senioralnej. Było to jednocześnie pierwsze spotkanie po przerwie spowodowanej wybuchem pandemii.

W trakcie spotkania omówiono dalsze działania grupy w  roku bieżącym uwzględniając ograniczenia w związku z COVID-19. Każda z gmin przedstawiła propozycje systemu wdrażania polityki senioralnej KOF na swoim terenie. W trakcie spotkania na nowo poruszono kwestie wypracowania bazy projektów senioralnych KOF i wskaźników monitoringu Polityki senioralnej KOF na lata 2020 – 2030.

Pani Agata Chabior, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przedstawiła działania jakie UJK realizuje na rzecz seniorów.