vpn_key
menu

Spotkanie z Koordynatorami Gminnymi KOF

 

 

W dniu 28.08.2018 r. w siedzibie Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi, w Biurze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego odbyło się spotkanie robocze z Koordynatorami Gminnymi KOF. Na posiedzeniu zostały omówione następujące tematy:

 - stan realizacji projektów realizowanych przez Gminy Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego,

- plany na III i IV kwartał 2018 r. związane z wdrażaniem projektów ZIT KOF,

- plany dotyczące kierunku rozwoju Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.