vpn_key
menu

Spotkanie z Koordynatorami Gminnymi KOF

W dniu 30 października 2018 r. w Biurze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi odbyło się kolejne spotkanie robocze z Koordynatorami Gminnymi KOF. Na posiedzeniu omówione zostały następujące tematy:

 

- lista projektów rezerwowych,

- stan realizacji projektów ZIT w gminach KOF,

- udział w warsztatach dotyczących Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.