vpn_key
menu

Spotkanie z Koordynatorami Gminnymi KOF

 

 

W dniu 31 lipca 2019 r. w Biurze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego odbyło się kolejne spotkanie robocze z Koordynatorami Gminnymi KOF. Na posiedzeniu omówione zostały następujące tematy:

  • Smart KOF
  • Opracowanie dokumentów strategicznych
  • Warsztaty z portalu ZIT KOF
  • Udział w wizytach studyjnych
  • II Kongres Polityki Miejskiej
  • Przyszłość KOF