vpn_key
menu

Stan wdrażania ZIT w Polsce, publikacja portalu ZIT KOF oraz koncepcja projektu LIFE

W dniu 21 czerwca 2018 r. w siedzibie Geoparku w Kielcach odbyło się kolejne wspólne posiedzenie Komitetu Sterującego i Rady Programowej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

W pierwszej części spotkania podjęta została uchwała nr V/2018 w sprawie zaopiniowania dokumentu pn. II Raport z realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 za 2017 r.” Dotyczy on działań wdrożeniowych prowadzonych przez Instytucję Pośredniczącą na przestrzeni roku 2017.

Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Mieczysław Pastuszko przedstawił stan wdrażania projektów w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym. Na dzień 20 czerwca 2018 r. kontraktacja projektów ZIT na terenie KOF wynosiła 196,03 mln pln, co stanowiło 55,15% wykorzystania alokacji. Zatwierdzone wnioski o płatność wynosiły 40,47 mln pln, czyli 11,39% wykorzystania alokacji.

W posiedzeniu Komitetu Sterującego i Rady Programowej ZIT KOF uczestniczyli również przedstawiciele Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, którzy zaprezentowali stan wdrażania instrumentu ZIT w Polsce. Porozumienie ZIT KOF konsekwentnie realizuje cele wytyczone przez Ministerstwo.

Sukcesem zakończył się projekt rozbudowy Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej o portal dla ZIT KOF, którego funkcjonalności zaprezentowano podczas spotkania. Narzędzie to rejestruje dane o projektach, pozwala je monitorować oraz generować z nich raporty. Portal zintegrowany został z Geoportalem ZIT KOF, czyli z częścią mapową na której przedstawione są projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. System zbierający oraz przetwarzający informacje o projektach ZIT KOF jest już dostępny w Internecie pod adresem: https://zitkof.kielce.eu

Na koniec zaprezentowana została koncepcja  projektu LIFE złożona do Komisji Europejskiej w dniu 12.06.2018 r. Obejmuje ona obszar zarządzania i informacji w zakresie środowiska. Przedmiotem tego  obszaru jest wspieranie zwiększania poziomu świadomości w zakresie zagadnień dotyczących ochrony środowiska, wspieranie komunikacji, zarządzania i rozpowszechniania informacji w dziedzinie środowiska oraz działania na rzecz lepszego zarządzania środowiskiem poprzez zwiększanie zaangażowania zainteresowanych podmiotów.

 

Film z posiedzenia Komitetu Sterującego i Rady Programowej ZIT KOF:

https://www.youtube.com/watch?v=_qO9dWvsAiY

Zdjęcie ze spotkania KS i RP
Zdjęcie ze spotkania KS i RP
Zdjęcie ze spotkania KS i RP
Zdjęcie ze spotkania KS i RP
Zdjęcie ze spotkania KS i RP
Zdjęcie ze spotkania KS i RP
Zdjęcie ze spotkania KS i RP
Zdjęcie ze spotkania KS i RP
Zdjęcie ze spotkania KS i RP
Zdjęcie ze spotkania KS i RP