vpn_key
menu

Szóste spotkanie grupy tematycznej ds. polityki senioralnej

 

 

W dniu 2 sierpnia br. odbyło się szóste spotkanie grupy tematycznej ds. polityki senioralnej w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym. W spotkaniu udział wziął Wykonawca, który zaprezentował raport metodologiczny na przeprowadzenie prac, w tym przeprowadzenia badań i warsztatów, których głównym celem jest opracowanie „Polityki senioralnej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020 – 2030” dla partnerstwa pn. Kielecki Obszar Funkcjonalny w ramach projektu "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele Gmin KOF i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego.