vpn_key
menu

Szkolenia ZIT 2018

Data publikacji: 2018-09-10

 

 

Rusza cykl szkoleń zorganizowanych w tym roku przez Gminę Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi, Biuro ZIT dla koordynatorów i beneficjentów projektów realizowanych w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym. Pierwsze zajęcia rozpoczynają się w dniu dzisiejszym i potrwają do 7 września. Tematyką zajęć jest zarządzanie ryzykiem w projektach współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Adresatami szkolenia są gminni koordynatorzy gminnych ZIT. Następne szkolenie dla koordynatorów planowane jest na październik.