vpn_key
menu

Szkolenia dla beneficjentów ZIT ciąg dalszy

Szkolenia dla beneficjentów ZIT ciąg dalszy

W dniach 20- 21 czerwca br. Gmina Kielce poprzez Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi, Biuro Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, realizuje kolejne, dwudniowe szkolenie on – line w temacie: „Przyszła perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2021 – 2027.”

Tym razem, w szkoleniu uczestniczą dotychczasowi beneficjenci projektów ZIT, którzy w perspektywie finansowej 2014 – 2020 realizowali projekty ZIT, współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, w szczególności przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego. W szkoleniu uczestniczą również przedstawiciele nowego partnera KOF (potencjalnego beneficjenta projektów ZIT) tj. Miasta i Gminy Pierzchnica.

Podobnie jak w szkoleniach 13 – 14 czerwca, w programie szkolenia przewidziano m.in. omówienie rozporządzeń dla polityki spójności w okresie 2021 – 2027, ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027. Uczestnicy zapoznają się również z projektami Krajowych Programów Operacyjnych i projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Województwa Świętokrzyskiego 2021 – 2027 ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów terytorialnych m. in. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Ostatnim blokiem szkolenia będzie omówienie Krajowego Programu Odbudowy w kontekście funduszy europejskich na lata 2021 – 2027.

Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Dotacji na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020, w latach 2020 – 2022”