vpn_key
menu

Szkolenie beneficjentów projektów ZIT

Data publikacji: 2018-09-14

 

 

Od 13 września, w Kielcach, realizowane jest szkolenie mające na celu wzmocnienie kompetencji beneficjentów realizujących projekty ZIT, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego z zakresu prawidłowego rozliczania projektów ZIT w perspektywie finansowej 2014 - 2020.

Organizatorem szkolenia jest Gmina Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi, Biuro ZIT w ramach projektu „Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT KOF”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020.