vpn_key
menu

Szkolenie beneficjentów projektów ZIT

 

 

Z końcem września br. Biuro ZIT w Wydziale Zarzadzania Funduszami Europejskimi zrealizowało szkolenie dla beneficjentów projektów ZIT. Tym razem uczestnicy dwudniowego wydarzenia podnosili swoje umiejętności z zakresu  kontroli i audytu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 – 2020.

Szklenie zostało zrealizowane w ramach projektu Organizacja i funkcjonowanie biura ZIT KOF, ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.