vpn_key
menu

V posiedzenie Grupy Tematycznej do spraw Ochrony Środowiska w KOF-ie

W dniu 9 czerwca 2020 r. odbyło się kolejne, V Posiedzenie Grupy Tematycznej do spraw Ochrony Środowiska, działającej w ramach Porozumienia Gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

Spotkanie poprowadziła Anna Komorowska-Olejniczak, Główny Specjalista w Biurze Zarzadzania Funduszami Europejskimi – BIURO ZIT.  

Tematyką spotkania było omówienie i doprecyzowanie zakresu propozycji  projektu  partnerskiego pn.  „Kształtowanie świadomości młodzieży ze szkół Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na temat łagodzenia  skutków zmian klimatu”.

Planowane jest finansowania projektu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, Program: Środowisko, Energia i Zmiany klimatu, Nabór: Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków.

W spotkaniu wzięli  udział członkowie Grupy Tematycznej  tj. przedstawiciele  Gmin Porozumienia KOF, koordynatorzy Gminni, oraz osoby zainteresowane bezpośrednio tematyką spotkania, w tym przedstawiciele zainteresowanych szkół z terenu KOF.