vpn_key
menu

Wyjazdowe posiedzenie Komitetu Sterującego i Rady Programowej ZIT KOF w Chęcinach

Data publikacji: 2019-10-30

 

 

W dniu 29 października 2019 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komitetu Sterującego i Rady Programowej. Tym razem za zaproszeniem Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny przedstawiciele Porozumienia ZIT KOF spotkali się w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach. Spotkaniu przewodniczył Pan Bogdan Wenta – Prezydent Miasta Kielce wraz z Panem Robertem Jaworskim – Burmistrzem Gminy i Miasta Chęciny. W spotkaniu uczestniczyła również Pani Danuta Papaj – Zastępca Prezydenta Kielc oraz przedstawiciel Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 – Pan Tomasz Janusz – Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego.

W programie spotkania było podsumowanie oraz prezentacja dotychczasowych działań realizowanych przez Porozumienie ZIT KOF z zakresu przygotowania dokumentu pn. „Polityka Senioralna Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2030”.

Kolejnym tematem było omówienie opinii Gmin KOF dot. przesłanego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego.

Podsumowano także dotychczasowe prace nad diagnozą i wizją SMART KOF.

Spotkanie zakończyła ożywiona dyskusja nt. propozycji obszarów interwencji realizowanych przy wykorzystaniu mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych po 2020 r. i dedykowanych do ujęcia w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego.