vpn_key
menu

Szkoła Podstawowa w Porzeczu przejdzie termomodernizację!

Data publikacji: 2019-09-10

Szkoła Podstawowa w Porzeczu to jeden z czterech budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miedziana Góra, który poddany zostanie termomodernizacji. Prace przy Zespole Szkół w Kostomłotach Drugich zakończyły się w grudniu 2018r. Ośrodek Zdrowia w Kostomłotach Drugich pracom zostanie poddany jeszcze w 2019r a Szkoła Podstawowa w Ćmińsku w 2020 r. Natomiast w dniu 30 kwietnia 2019 r podpisana została umowa z wykonawcą inwestycji na Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Porzeczu. Prace mają ruszyć już maju, a zakończą się w październiku tego roku i będą kosztować prawie 1mln 500tys. zł, z czego większość będzie pochodzić z funduszy unijnych.

Zadanie polegać będzie na zastosowaniu odnawialnych źródeł energii, wymianie stolarki drzwiowej i okiennej, ociepleniu ścian, przebudowie dachu i orynnowania, wymianie parapetów, wymianie źródeł ciepła c.o. oraz wymianie i regulacji c.o., wymianie instalacji elektrycznych i oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne oraz wymianie systemu wentylacji i klimatyzacji.

Głównym założeniem projektu „Termomodernizacje budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miedziana Góra” jest poprawa i zwiększenie efektywności energetycznej budynków oraz zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do środowiska.

Przeprowadzenie termomodernizacji jest możliwe dzięki pozyskanemu dużemu unijnemu dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Działania 6.1 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF. Wartość pozyskanej dotacji to ponad 8 mln zł (w tym 7.447.128,95 zł z UE tj. 85% kosztów kwalifikowalnych i 876.132,82 zł tj 10% z budżetu państwa) z przeznaczeniem na kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Przewidywany łączny koszt całego projektu to 9.980.366,00 zł.