vpn_key
menu

Termomodernizacja kolejnych budynków użyteczności publicznej w Gminie Miedziana Góra

Data publikacji: 2019-09-10

W dniu 11.03.2019 r Gmina Miedziana Góra ogłosiła przetarg nieograniczony na inwestycję pn.:"Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miedziana Góra".

Kolejne budynki użyteczności publicznej przejdą termomodernizację. Tym razem kolej na SP w Porzeczu oraz Ośrodek Zdrowia w Kostomłotach Drugich. Zadanie polegać będzie na zastosowaniu odnawialnych źródeł energii, wymianie stolarki drzwiowej i okiennej, ociepleniu ścian, przebudowie dachu i orynnowania, wymianie parapetów, wymianie źródeł ciepła c.o. oraz wymianie i regulacji c.o., wymianie instalacji elektrycznych i oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne oraz wymianie systemu wentylacji i klimatyzacji.

Głównym założeniem projektu „Termomodernizacje budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miedziana Góra” jest poprawa i zwiększenie efektywności energetycznej budynków oraz zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do środowiska.

W roku 2018 wykonano termomodernizację Zespołu Szkół w Kostomłotach Drugich a na 2020 rok planowana jest termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ćmińsku.

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Działania 6.1 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF. Wartość pozyskanej dotacji to ponad 8 mln zł (w tym 7.447.128,95 zł z UE tj. 85% kosztów kwalifikowalnych) z przeznaczeniem na kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Przewidywany łączny koszt całego projektu to 9.980.366,00 zł.

SP w Porzeczu
Ośrodek Zdrowia w KD