vpn_key
menu

Wizyta Komisji Europejskiej w Gminie Miedziana Góra

Data publikacji: 2019-09-10

W dniu 9 listopada 2018 roku Gmina Miedziana Góra była jednym z punktów wizyty w naszym regionie przedstawicieli Komisji Europejskiej. Komisję Europejską reprezentowali: Pan Wolfgang Munch – Dyrektor Wydziału ds. Polski w Komisji Europejskiej, Pani Katarzyna Szumielewicz – Programme Manager, Pani Anna Modzelewska – Programme Manager. Ponadto, w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele UMWŚ, w tym m.in. Pani Irena Sochacka - Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Pan Przemysław Janiszewski - Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Goście obejrzeli zrewitalizowany w 2011 r. plac przed Urzędem Gminy oraz zwiedzili Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich w związku z realizowanym projektem „Termomodernizacje budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miedziana Góra”. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Działania 6.1 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF.

Placówka ta jest znakomitym przykładem wykorzystania funduszy unijnych. Prowadzone sa tu inwestycje współfinansowane z RPO, a także miękkie projekty, dzięki którym młodzież może uczestniczyć  dodatkowych zajęciach, a szkoła wzbogaciła się o nowoczesny sprzęt dydaktyczny.

Wolfgang Munch dopytywał o zakres prac prowadzonych w ramach unijnych projektów, obejrzał sfinansowaną w ich ramach nowoczesną kotłownię oraz salę gimnastyczną i pracownię komputerową. Spore wrażenie zrobiła na nim termomodernizacja budynku szkoły, której wizualnym wyrazem jest nowa, estetyczna elewacja gmachu placówki.

Przypomnijmy, że w szkole w Kostomłotach Drugich prowadzonych jest kilka projektów unijnych – „Rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z wyposażeniem na terenie Gminy Miedziana Góra", Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Miedziana Góra” oraz „(do)ROBOTY”.

Mariola Jarubas