vpn_key
menu

Wiadomości RPO WŚ 2014-2020

Filtruj

Data publikacji: 2019-01-04

Lista projektów, które przeszły pozytywnie weryfikację warunków formalnych w ramach konkursu nr RPSW.08.02.03-IZ.00-26-222/18

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia listę projektów, które przeszły pozytywnie weryfikację warunków formalnych w ramach konkursu nr RPSW.08.02.03-IZ.00-26-222/18 >>>

Data publikacji: 2019-01-04

HARMONOGRAM ETAPÓW OCENY DLA KONKURSU RPSW.08.02.03-IZ.00-26-222/18

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia HARMONOGRAM ETAPÓW OCENY DLA KONKURSU RPSW.08.02.03-IZ.00-26-222/18 >>>

Data publikacji: 2018-12-12

Ogłoszenie konkursu nr RPSW.08.02.03-IZ.00-26-231/19 w ramach Poddziałania 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT Konkurs dedykowany Kieleckiemu Obszarowi Funkcjonalnemu

Zobacz więcej... >>>

Data publikacji: 2018-12-10

Posiedzenie Komitetu Sterującego i Rady Programowej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych KOF

W dniu 4 grudnia br. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego uczestniczyli w zorganizowanym przez Urząd Miasta w Kielcach posiedzeniu Komitetu Sterującego i Rady Programowej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Departament Polityki Regionalnej reprezentował Dyrektor – Pan Grzegorz Orawiec. >>>

Data publikacji: 2018-12-06

Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.06.03.00-IZ.00-26-080/16 z Gminą Msłów

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że dnia 5 grudnia 2018 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 podpisał Umowę o dofinansowanie w ramach Działania 6.3 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo – ZIT KOF” z Gminą Masłów na inwestycję pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłów ”. >>>

Data publikacji: 2018-11-30

Przyjęcie Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2018 rok w ramach RPOWŚ 2014-2020

Dnia 29 listopada br. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr 9/2018 przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2019 r. w ramach RPOWŚ 2014-2020 . >>>

Data publikacji: 2018-11-09

Spotkanie z Komisją Europejską

W dniu 8 listopada br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Komisję Europejską reprezentowali: Pan Wolfgang Munch – Dyrektor Wydziału ds. Polski w Komisji Europejskiej, Pani Katarzyna Szumielewicz – Programme Manager, Pani Anna Modzelewska – Programme Manager. Ponadto, w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele UMWŚ, w tym m.in. Pan Tomasz Janusz - Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, Pani Irena Sochacka - Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Pan Przemysław Janiszewski - Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Pani Dorota Szymkiewicz - Dyrektor Biura Certyfikacji. Spotkanie prowadził Pan Grzegorz Orawiec - Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej. >>>

Data publikacji: 2018-11-08

Ogłoszenie konkursu nr RPSW.08.02.03-IZ.00-26-222/18 w ramach Poddziałania 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT Konkurs dedykowany Kieleckiemu Obszarowi Funkcjonalnemu

Zobacz więcej... >>>

Data publikacji: 2018-11-08

Beneficjenci ZIT KOF skorzystali z doradztwa

Blisko 70 osób skorzystało z bezpłatnego doradztwa w zakresie stosowania RODO w projektach unijnych oraz w zakresie księgowości projektów unijnych, zorganizowanego przez Instytucję Pośredniczącą ZIT. Podczas spotkań z doradcami uczestnicy omawiali konkretne sytuacje i problemy, jakie występują w realizowanych przez nich projektach, jak również mieli okazję do rozmowy i wymiany doświadczeń z innymi Beneficjentami. Ponadto, każdy z uczestników otrzymał możliwość miesięcznych konsultacji z doradcą drogą elektroniczną. >>>

Data publikacji: 2018-11-05

Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPSW.06.04.00-IZ.00-26-086/17 z Gminą Kielce

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że dnia 31 października 2018 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 podpisał Umowę o dofinansowanie w ramach Działania 6.4 „Infrastruktura drogowa – ZIT KOF” z Gminą Kielce na inwestycję pn. „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską ”. >>>