vpn_key
menu

Wiadomości RPO WŚ 2014-2020

Filtruj

Data publikacji: 2018-07-03

Lista zawartych umów/decyzji o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPSW.08.04.03-IZ.00-26-125/17

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia listę zawartych umów/decyzji o dofinansowanie w ramach Osi 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo konkurs nr RPSW.08.04.03-IZ.00-26-125/17 >>>

Data publikacji: 2018-06-29

Podpisanie Umowy w ramach Konkursu zamkniętego nr RPSW.06.03.00-IZ.00-26-080/16 z Gminą Sitkówka - Nowiny

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że 29 czerwca 2018 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 podpisał Umowę o dofinansowanie w ramach Działania 6.3 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo – ZIT KOF” dla projektu RPSW.06.03.00-26-0008/16 z Gminą Sitkówka - Nowiny na inwestycję pn. „Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny ”. >>>

Data publikacji: 2018-06-29

Podpisanie Umowy w ramach Konkursu zamkniętego nr RPSW.06.02.00-IZ.00-26-066/16 z Gminą Kielce

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że 29 czerwca 2018 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 podpisał Umowę o dofinansowanie w ramach Działania 6.2 „Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF” z Gminą Kielce na inwestycję pn. „Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce ”. >>>

Data publikacji: 2018-06-25

Obradowały Władze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

W środę 21 czerwca 2018 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komitetu Sterującego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego i Rady Programowej ZIT KOF poświęcone omówieniu stanu realizacji instrumentu ZIT w województwie świętokrzyskim. >>>

Data publikacji: 2018-06-21

Lista projektów zakwalifikowanych do III etapu oceny merytorycznej Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach konkursu nr RPSW.08.03.06-IZ.00-26-183/18

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia listę projektów zakwalifikowanych do III etapu oceny merytorycznej Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach konkursu nr RPSW.08.03.06-IZ.00-26-183/18 >>>

Data publikacji: 2018-06-20

Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach konkursu nr RPSW.08.03.06-IZ.00-26-183/18

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia listę projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach konkursu nr RPSW.08.03.06-IZ.00-26-183/18 >>>

Data publikacji: 2018-06-20

Lista pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach konkursu nr RPSW.08.05.04-IZ.00-26-179/18

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia listę pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach konkursu nr RPSW.08.05.04-IZ.00-26-179/18 >>>

Data publikacji: 2018-06-20

Zapraszamy na spotkanie informacyjne - jak efektywnie realizować i rozliczać projekty EFS w ramach RPOWŚ 2014 – 2020?

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ zaprasza na spotkanie informacyjne pt. „Praktyczne aspekty realizacji i rozliczania projektów w ramach Priorytetów 8 i 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020”. Spotkanie będzie dotyczyło kluczowych zasad rozliczania i realizacji projektów ze sfery edukacji, włączenia społecznego oraz profilaktyki zdrowotnej. Do udziału zapraszamy przedstawicieli instytucji aktualnie realizujących bądź przygotowujących się do realizacji projektów EFS. >>>

Data publikacji: 2018-06-13

Lista pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach konkursu nr RPSW.08.01.02-IZ.00-26-175/18

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przestawia listę projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach konkursu nr RPSW.08.01.02-IZ.00-26-175/18 >>>

Data publikacji: 2018-06-05

Wspólne posiedzenie Komitetu Sterującego i Rady Programowej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych KOF

W dniu 30 maja 2018 br. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach odbyło się kolejne, wspólne posiedzenie Komitetu Sterującego i Rady Programowej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Posiedzeniu przewodniczył prezydent Miasta Kielce Wojciech Lubawski. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gmin należących do Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, Biuro ZIT Urzędu Miasta Kielce oraz przedstawiciele Instytucji Zarządzającej RPOWŚ. >>>