vpn_key
menu

Wiadomości RPO WŚ 2014-2020

Filtruj

Data publikacji: 2018-11-09

Spotkanie z Komisją Europejską

W dniu 8 listopada br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Komisję Europejską reprezentowali: Pan Wolfgang Munch – Dyrektor Wydziału ds. Polski w Komisji Europejskiej, Pani Katarzyna Szumielewicz – Programme Manager, Pani Anna Modzelewska – Programme Manager. Ponadto, w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele UMWŚ, w tym m.in. Pan Tomasz Janusz - Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, Pani Irena Sochacka - Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Pan Przemysław Janiszewski - Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Pani Dorota Szymkiewicz - Dyrektor Biura Certyfikacji. Spotkanie prowadził Pan Grzegorz Orawiec - Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej. >>>

Data publikacji: 2018-11-08

Ogłoszenie konkursu nr RPSW.08.02.03-IZ.00-26-222/18 w ramach Poddziałania 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT Konkurs dedykowany Kieleckiemu Obszarowi Funkcjonalnemu

Zobacz więcej... >>>

Data publikacji: 2018-11-08

Beneficjenci ZIT KOF skorzystali z doradztwa

Blisko 70 osób skorzystało z bezpłatnego doradztwa w zakresie stosowania RODO w projektach unijnych oraz w zakresie księgowości projektów unijnych, zorganizowanego przez Instytucję Pośredniczącą ZIT. Podczas spotkań z doradcami uczestnicy omawiali konkretne sytuacje i problemy, jakie występują w realizowanych przez nich projektach, jak również mieli okazję do rozmowy i wymiany doświadczeń z innymi Beneficjentami. Ponadto, każdy z uczestników otrzymał możliwość miesięcznych konsultacji z doradcą drogą elektroniczną. >>>

Data publikacji: 2018-11-05

Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPSW.06.04.00-IZ.00-26-086/17 z Gminą Kielce

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że dnia 31 października 2018 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 podpisał Umowę o dofinansowanie w ramach Działania 6.4 „Infrastruktura drogowa – ZIT KOF” z Gminą Kielce na inwestycję pn. „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską ”. >>>

Data publikacji: 2018-10-24

HARMONOGRAM ETAPÓW OCENY DLA KONKURSU RPSW.08.02.03-IZ.00-26-216/18

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia harmonogram etapów oceny dla konkursu nr RPSW.08.02.03-IZ.00-26-216/18 >>>

Data publikacji: 2018-10-19

XXV posiedzenie Komitetu Sterującego ZIT KOF

W dniu 17 października 2018 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komitetu Sterującego i Rady Programowej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. >>>

Data publikacji: 2018-09-28

Bezpłatne doradztwo dla Beneficjentów ZIT KOF

Instytucja Pośrednicząca ZIT serdecznie zaprasza Beneficjentów realizujących projekty w ramach instrumentu ZIT do skorzystania z bezpłatnego doradztwa w zakresie stosowania RODO w projektach unijnych oraz w zakresie księgowości projektów unijnych , które odbędzie się w Hotelu Kongresowym, al. Solidarności 34 w Kielcach (budynek Exbudu) >>>

Data publikacji: 2018-09-21

Posiedzenie Komitetu Sterującego i Rady Programowej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

Dnia 18 września 2018 r. odbyło się w Kielcach wspólne posiedzenie Komitetu Sterującego i Rady Programowej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Celem spotkania było omówienie zagadnień dotyczących wdrażania projektów w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym, Planowanego Zakresu Doradztwa w ramach PO Pomoc Techniczna 2014-2020, działań podjętych przez Biuro ZIT w ramach Grup tematycznych: polityka senioralna, przedsiębiorczość, ochrona środowiska, turystyka oraz omówienie zagadnień dotyczących realizacji Porozumienia w ramach PO Pomoc Techniczna 2014-2020. >>>

Data publikacji: 2018-09-06

Kolejne pieniądze przyznano z Europejskiego Funduszu Społecznego

Pieniądze na zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-5 lat, wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów, a także rozwój teleopieki trafią do beneficjentów. Umowy na realizację projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, o łącznej wartości ponad 1,3 mln zł. z przedstawicielami Sunny Kids Academy, Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach oraz Fundacji Gospodarczej „EURO-PARTNER” podpisał Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. >>>

Data publikacji: 2018-08-13

Zaktualizowana Lista projektów zakwalifikowanych do III etapu oceny w ramach Poddziałania 8.3.6-183/18

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia listę projektów zakwalifikowanych do III etapu oceny merytorycznej Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach konkursu nr RPSW.08.03.06-IZ.00-26-183/18. >>>