vpn_key
menu

Wiadomości RPO WŚ 2014-2020

Filtruj

Data publikacji: 2019-08-01

Lista pozytywnie ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSW.08.04.03-IZ.00-26-241/19

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia Listę pozytywnie ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania z Poddziałania 8.4.3 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych – ZIT w ramach konkursu nr RPSW.08.04.03-IZ.00-26-241/19. >>>

Data publikacji: 2019-07-31

ZAKTUALIZOWANY HARMONOGRAM ETAPÓW OCENY DLA KONKURSU RPSW.08.05.04-IZ.00-26-239/19

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia ZAKTUALIZOWANY HARMONOGRAM ETAPÓW OCENY DLA KONKURSU RPSW.08.05.04-IZ.00-26-239/19. >>>

Data publikacji: 2019-07-01

ZAKTUALIZOWANY HARMONOGRAM ETAPÓW OCENY DLA KONKURSU RPSW.08.04.03-IZ.00-26-241/19

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia ZAKTUALIZOWANY HARMONOGRAM ETAPÓW OCENY DLA KONKURSU RPSW.08.04.03-IZ.00-26-241/19. >>>

Data publikacji: 2019-06-26

Ogłaszenie konkursu nr: RPSW.08.02.03-IZ.00-26-266/19 Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT

więcej... >>>

Data publikacji: 2019-06-04

Zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów RPOWŚ 2014-2020, dotyczących aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ zaprasza na warsztaty tworzenia projektów przewidujących kompleksową aktywizację społeczno – zawodową osób zagrożonych wykluczeniem. Spotkanie, zaplanowane na 11 czerwca br. będzie poświęcone konkursowi z Działania 9.1 „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie” RPOWŚ 2014-2020, skierowanemu do obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego. >>>

Data publikacji: 2019-05-15

Lista projektów, które przeszły pozytywnie weryfikację warunków formalnych Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 8.4.3 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych – ZIT Konkurs dedykowany Kieleckiemu Obszarowi Funkcjonalnemu Konkurs: RPSW.08.04.03-IZ.00-26-241/19

>>>

Data publikacji: 2019-05-15

Podpisanie Umowy w ramach Konkursu zamkniętego nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-181/18

Podpisanie Umowy w ramach Konkursu zamkniętego nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-181/18 z działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. >>>

Data publikacji: 2019-04-26

Bezpłatne doradztwo dla Beneficjentów ZIT KOF

Instytucja Pośrednicząca ZIT serdecznie zaprasza Beneficjentów realizujących projekty w ramach instrumentu ZIT do skorzystania z bezpłatnego doradztwa w zakresie zamówień publicznych w projektach unijnych , które odbędzie się w Hotelu Kongresowym, al. Solidarności 34 w Kielcach (budynek Exbudu) w terminach: 13, 20 oraz 31 maja 2019 r. >>>

Data publikacji: 2019-04-12

Podpisanie umowy w ramach Działania 6.3 ,,Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo – ZIT KOF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Departament Inwestycji i Rozwoju informuje, że dnia 11 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 podpisał umowę z Gminą Chęciny. >>>

Data publikacji: 2019-04-05

Podpisanie umowy w ramach Działania 6.3 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo –ZIT KOF”

>>>