vpn_key
menu

Wiadomości RPO WŚ 2014-2020

Filtruj

Data publikacji: 2018-09-21

Posiedzenie Komitetu Sterującego i Rady Programowej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

Dnia 18 września 2018 r. odbyło się w Kielcach wspólne posiedzenie Komitetu Sterującego i Rady Programowej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Celem spotkania było omówienie zagadnień dotyczących wdrażania projektów w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym, Planowanego Zakresu Doradztwa w ramach PO Pomoc Techniczna 2014-2020, działań podjętych przez Biuro ZIT w ramach Grup tematycznych: polityka senioralna, przedsiębiorczość, ochrona środowiska, turystyka oraz omówienie zagadnień dotyczących realizacji Porozumienia w ramach PO Pomoc Techniczna 2014-2020. >>>

Data publikacji: 2018-09-06

Kolejne pieniądze przyznano z Europejskiego Funduszu Społecznego

Pieniądze na zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-5 lat, wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów, a także rozwój teleopieki trafią do beneficjentów. Umowy na realizację projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, o łącznej wartości ponad 1,3 mln zł. z przedstawicielami Sunny Kids Academy, Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach oraz Fundacji Gospodarczej „EURO-PARTNER” podpisał Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. >>>

Data publikacji: 2018-08-13

Zaktualizowana Lista projektów zakwalifikowanych do III etapu oceny w ramach Poddziałania 8.3.6-183/18

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia listę projektów zakwalifikowanych do III etapu oceny merytorycznej Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach konkursu nr RPSW.08.03.06-IZ.00-26-183/18. >>>

Data publikacji: 2018-08-06

Zaktualizowana Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPSW.08.03.06-IZ.00-26-183/18

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia listę projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach konkursu nr RPSW.08.03.06-IZ.00-26-183/18. >>>

Data publikacji: 2018-07-31

ZAKTUALIZOWANY HARMONOGRAM ETAPÓW OCENY DLA KONKURSU RPSW.08.03.06-IZ.00-26-183/18

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia ZAKTUALIZOWANY HARMONOGRAM ETAPÓW OCENY DLA KONKURSU RPSW.08.03.06-IZ.00-26-183/18. >>>

Data publikacji: 2018-07-03

Lista zawartych umów/decyzji o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPSW.08.04.03-IZ.00-26-125/17

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia listę zawartych umów/decyzji o dofinansowanie w ramach Osi 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo konkurs nr RPSW.08.04.03-IZ.00-26-125/17 >>>

Data publikacji: 2018-06-29

Podpisanie Umowy w ramach Konkursu zamkniętego nr RPSW.06.03.00-IZ.00-26-080/16 z Gminą Sitkówka - Nowiny

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że 29 czerwca 2018 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 podpisał Umowę o dofinansowanie w ramach Działania 6.3 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo – ZIT KOF” dla projektu RPSW.06.03.00-26-0008/16 z Gminą Sitkówka - Nowiny na inwestycję pn. „Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny ”. >>>

Data publikacji: 2018-06-29

Podpisanie Umowy w ramach Konkursu zamkniętego nr RPSW.06.02.00-IZ.00-26-066/16 z Gminą Kielce

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że 29 czerwca 2018 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 podpisał Umowę o dofinansowanie w ramach Działania 6.2 „Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF” z Gminą Kielce na inwestycję pn. „Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce ”. >>>

Data publikacji: 2018-06-25

Obradowały Władze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

W środę 21 czerwca 2018 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komitetu Sterującego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego i Rady Programowej ZIT KOF poświęcone omówieniu stanu realizacji instrumentu ZIT w województwie świętokrzyskim. >>>

Data publikacji: 2018-06-21

Lista projektów zakwalifikowanych do III etapu oceny merytorycznej Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach konkursu nr RPSW.08.03.06-IZ.00-26-183/18

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia listę projektów zakwalifikowanych do III etapu oceny merytorycznej Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach konkursu nr RPSW.08.03.06-IZ.00-26-183/18 >>>