vpn_key
menu

Wiadomości RPO WŚ 2014-2020

Filtruj

Data publikacji: 2019-03-12

Ponad 38 mln zł unijnego dofinansowania dla szkół zawodowych - zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów w ramach RPOWŚ 2014-2020

Staże i praktyki dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli, nowoczesny sprzęt dla szkół – to tylko część możliwości, jakie dają trzy tegoroczne konkursy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, kierowane do placówek o zawodowym profilu kształcenia. Jak przygotować projekt, aby zdobyć unijne dofinansowanie dla technikum czy szkoły branżowej? Wszystkie niezbędne informacje będzie można uzyskać podczas bezpłatnych warsztatów, organizowanych w Kielcach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ. >>>

Data publikacji: 2019-03-04

Zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów, umożliwiających kształcenie osób dorosłych w ramach RPOWŚ 2014-2020

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne warsztaty, dotyczące prawidłowego tworzenia projektów, w związku z dwoma ogłoszonymi konkursami RPOWŚ 2014-2020, umożliwiającymi finansowanie kształcenia osób dorosłych. Jeden z konkursów dotyczy obszaru całego województwa, natomiast drugi dedykowany jest miastu Kielce i gminom ościennym. >>>

Data publikacji: 2019-02-27

Ogłoszenie konkursu nr RPSW.08.05.04-IZ.00-26-239/19 w ramach Poddziałania 8.5.4 Kształcenie ustawiczne - ZIT – Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU

Zobacz więcej... >>>

Data publikacji: 2019-02-27

Lista pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSW.08.02.03-IZ.00-26-222/18

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia listę pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach konkursu nr RPSW.08.02.03-IZ.00-26-222/18 >>>

Data publikacji: 2019-02-18

Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPSW.08.02.03-IZ.00-26-231/19

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia listę projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach konkursu nr RPSW.08.02.03-IZ.00-26-231/19 >>>

Data publikacji: 2019-02-06

HARMONOGRAM ETAPÓW OCENY DLA KONKURSU RPSW.08.02.03-IZ.00-26-231/19

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia HARMONOGRAM ETAPÓW OCENY DLA KONKURSU RPSW.08.02.03-IZ.00-26-231/19 >>>

Data publikacji: 2019-02-06

Lista projektów, które przeszły pozytywnie weryfikację warunków formalnych w ramach konkursu nr RPSW.08.02.03-IZ.00-26-231/19

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia listę projektów, które przeszły pozytywnie weryfikację warunków formalnych Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach konkursu nr RPSW.08.02.03-IZ.00-26-231/19 >>>

Data publikacji: 2019-01-30

XXII Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020

We wtorek 29 stycznia 2019 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach odbyło się XXII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. >>>

Data publikacji: 2019-01-23

Lista projektów zakwalifikowanych do III etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPSW.08.02.03-IZ.00-26-222/18

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia listę projektów zakwalifikowanych do III etapu oceny merytorycznej Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach konkursu nr RPSW.08.02.03-IZ.00-26-222/18 >>>

Data publikacji: 2019-01-23

Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPSW.08.02.03-IZ.00-26-222/18

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia listę projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach konkursu nr RPSW.08.02.03-IZ.00-26-222/18 >>>