vpn_key
menu

Wiadomości RPO WŚ 2014-2020

Filtruj

Data publikacji: 2021-07-05

Raj dla wędkarzy i miłośników przyrody

Ścieżki - rowerowa, spacerowa i dydaktyczna, przystań do cumowania, wieże widokowe i kładka z tarasem – tak na rozpoczęcie sezonu prezentuje się zbiornik Lipowica w gminie Chęciny. Jego uroczyste otwarcie odbyło się w niedzielę, 4 lipca. >>>

Data publikacji: 2021-03-31

Nowa przestrzeń wokół sędziwego Bartka

Teren wokół najsłynniejszego polskiego drzewa – Dębu Bartka w Zagnańsku zostanie zagospodarowany. Powstanie ścieżka przyrodniczo-edukacyjna, parking, prac zabaw i strefa dla seniora. A wszystko to dzięki unijnemu dofinansowaniu w wysokości prawie 2,2 mln zł. >>>

Data publikacji: 2021-01-13

Uwaga! Od 1 stycznia 2021 r. ważne zmiany w zakresie potwierdzania kwalifikowalności uczestników projektów RPO dofinansowanych z EFS

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zatwierdził zmianę „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, która wprowadza od 1 stycznia 2021 r. nowe wymogi dotyczące potwierdzania kwalifikowalności uczestników projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. >>>

Data publikacji: 2020-01-21

Rozmawiali o EFS

Spotkanie Grup Roboczych do spraw Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych działających w ramach KOMITETU MONITORUJĄCEGO RPO WŚ 2014-2020 odbyło się we wtorek , 21 stycznia. >>>

Data publikacji: 2020-01-13

Zakończenie realizacji badań ewaluacyjnych „Ocena instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach RPOWŚ 2014-2020” oraz „Ewaluacja wdrażania polityk horyzontalnych w ramach RPOWŚ 2014-2020”

Uprzejmie informujemy o zakończeniu badania pn.: „Ocena instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach RPOWŚ 2014-2020”, które realizowane było przez firmę ECORYS Polska sp. z o.o., oraz badania „Ewaluacja wdrażania polityk horyzontalnych w ramach RPOWŚ 2014-2020”, którego wykonawcą była firma Openfield sp. z o.o. >>>

Data publikacji: 2019-12-23

Monitorowali RPO

Jaki na koniec 2019 r. jest stan wykorzystania unijnych pieniędzy w naszym regionie i na jakim etapie są negocjacje z Komisją Europejską – o tym między innymi rozmawiano podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, które odbyło się w piątek, 20 grudnia w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach. >>>

Data publikacji: 2019-11-28

Ogłoszenie konkursu nr RPSW.08.03.06-IZ.00-26-289/20 w ramach Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych

Zobacz więcej... >>>

Data publikacji: 2019-11-04

Komunikat dotyczący ponownego ogłoszenia konkursu na realizację projektów w ramach Poddziałania 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 informuje, że w związku z niewykorzystaniem alokacji zaplanowanej na konkurs RPSW.08.03.06-IZ.00-26-249/19, pod koniec listopada br. zostanie ponownie ogłoszony konkurs dotyczący podnoszenia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych u uczniów szkół ponadpodstawowych w zakresie edukacji ogólnej. >>>

Data publikacji: 2019-10-25

Przyśpieszenie wdrażania RPO w województwie świętokrzyskim

Na 11 miejsce w rankingu wszystkich województw pod względem kontraktacji środków RPOWŚ 2014-2020 awansowało województwo świętokrzyskie. >>>

Data publikacji: 2019-08-01

Lista pozytywnie ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSW.08.04.03-IZ.00-26-241/19

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia Listę pozytywnie ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania z Poddziałania 8.4.3 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych – ZIT w ramach konkursu nr RPSW.08.04.03-IZ.00-26-241/19. >>>