Wersja autora

vpn_key
menu

Terminy spotkań grup tematycznych

DATA GODZINA GRUPA TEMATYCZNA
14.09.2020r. 12:00 Polityka Senioralna
09.06.2020r. 12:00 Grupa ds. ochrony środowiska
28.02.2020r. 11:00 Grupa ds. ochrony środowiska
19.02.2020r. 10:00 Polityka Senioralna
18.12.2019r. 11.00 Polityka Senioralna
26.11.2019r. 11:00 Polityka Senioralna
20.11.2019r. 11:00 Spotkanie zespołu ds. opracowania polityki senioralnej, Rady Programowej oraz grupy senioralnej
18.11.2019r. 16:00 Debata publiczna KOF na lata 2020-2030
02.08.2019r. 11:00 Polityka senioralna
28.05.2019r. 12:00 Polityka senioralna
05.04.2019r. 12:00 Polityka senioralna
12.12.2018r. 12:00 Polityka senioralna
10.08.2018r. 13:00 Ochrona środowiska
26.07.2018r. 12:00 Polityka senioralna
27.06.2018r. 13:00 Przedsiębiorczość
18.06.2018r. 12:00 Polityka senioralna