Wersja autora

vpn_key
menu

Zamówienia publiczne Biura KOF

Filtruj

Zaproszenie do składania Ofert

Zaproszenie do składania Ofert >>>

Zaproszenie do składania ofert - Artykuły biurowe

Zaproszenie do składania ofert - Artykuły biurowe >>>

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert >>>

Zaproszenie do składania ofert - Postępowanie zostało unieważnione

Zaproszenie do składania ofert- szkolenie - Postępowanie zostało unieważnione >>>

Zaproszenie do składania ofert - Biegły Rewident

Zaproszenie do składania ofert - Biegły Rewident >>>

Rozstrzygniecie postępowania

Rozstrzygniecie postępowania >>>

Zaproszenie do składania ofert na realizację elementów dokumentacji aplikacyjnej, niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu pn.:„Kształtowanie świadomości młodzieży ze szkół Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na temat łagodzenia skutków zmian klimatu”

Zaproszenie do składania ofert na realizację elementów dokumentacji aplikacyjnej, niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu pn.:„Kształtowanie świadomości młodzieży ze szkół Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na temat łagodzenia skutków zmian klimatu” >>>

Projekt broszury i ulotki informacyjnej

Urząd Miasta Kielce, Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zaprasza do składania ofert na opracowanie projektów broszury informacyjnej i ulotki nt. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu „Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 >>>

Materiały biurowe

Urząd Miasta Kielce, Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zaprasza do składania ofert na sprzedaż wraz z dostawą materiałów biurowych w ramach projektu „Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 >>>

Wymiana doświadczeń w ramach wizyt studyjnych

2 sierpnia 2019 r. zakończyło się postępowanie na świadczenie usługi polegającej na organizacji trzech wizyt studyjnych wyjazdowych krajowych >>>