vpn_key
menu

Piekoszów

Gmina Piekoszów to pełna uroków gmina, leżąca na zachodnim skraju Gór Świętokrzyskich, w widłach rzek Bobrzy i Łososiny, zwanej Wierną Rzeką, położona jest w środkowej części województwa świętokrzyskiego w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy województwa Kielc. Gmina Piekoszów graniczy z 7 jednostkami administracyjnymi:

  • od wschodu: z miastem Kielce oraz gminą Miedziana Góra,
  • od zachodu z gminami: Małogoszcz i Łopuszno,
  • od południa z gminami: Chęciny i Sitkówka-Nowiny,
  • od północy z gminą Strawczyn.

Powierzchnia terenu Gminy jest urozmaicona i malownicza. Gmina ma charakter rolniczo-przemysłowy, a funkcjami uzupełniającymi są usługi rekreacji i wypoczynek. Piekoszów jest gminą podmiejską o charakterze rolno-przemysłowym. Mimo, iż podstawową funkcją gminy Piekoszów jest rolnictwo, to obecnie nie stanowi ono podstawowego źródła utrzymania dla większości mieszkańców gminy, a raczej ma ono charakter uzupełniający.

Powierzchnia gminy wynosi 102,48 km²  w tym:

  • użytki rolne: 73%,
  • użytki leśne, 17%.

Gmina stanowi 4,56% powierzchni powiatu. W jej skład wchodzi 29 miejscowości zorganizowanych w 21 sołectw, z których największym jest sołectwo Piekoszów, a najmniejszym Janów. Gminę zamieszkuje 16 274 osób (stan na 31.12.2016r.),co stanowi ok. 1,3 % ludności zamieszkałej na terenie województwa świętokrzyskiego i 7,8% powiatu kieleckiego.