vpn_key
menu

Grupa tematyczna ds. polityki senioralnej

Grupa tematyczna ds. polityki senioralnej powołana została Uchwałą Komitetu Sterującego ZIT KOF w celu realizacji zadań zwiększających efektywność Porozumienia ZIT KOF.

Do zadań grupy tematycznej należy:

  1. Inicjowanie wspólnych projektów w obszarze Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.
  2. Udział w konsultacjach przy opracowaniu dokumentów strategicznych niezbędnych do aplikowania o środki finansowe na realizację projektów.
  3. Stworzenie sieci kontaktów instytucji i organizacji działających na terenie KOF w zakresie tematycznym grupy.
  4. Działania edukacyjno-informacyjne dla społeczności lokalnych (spotkania, warsztaty, plakaty, ulotki informacyjne, konkursy wiedzy o ZIT KOF).
  5. Poszerzanie wiedzy osób będących członkami grup.

Terminy spotkań grup tematycznych

Analiza danych dot. osób starszych z gmin KOF

Polityka społeczna wobec osób starszych

Dokumenty:

Polityka senioralna KOF 2020-2030  AKTUALIZACJA - X/2022

Polityka senioralna KOF na lata 2020-2030

Diagnoza potrzeb seniorów Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2030

Ważne strony internetowe:

Adresy stron internetowych gdzie zamieszczane są informacje dotyczące seniorów z gmin KOF:

Chęciny: 

- Informacje dla seniorów zamieszczane są w wiadomościach na stronie internetowej gminy: http://www.checiny.pl,

- Strona Chęcińskiego Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach    https://ckis.checiny.pl/

- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach: https://pl-pl.facebook.com/people/KlubSenioraWCh%C4%99cinach/100009804391422/

Chmielnik:

- wiadomości dedykowane seniorom ukazują się w aktualnościach na stronie gminy:  https://www.chmielnik.com/

- Facebook Klubu Seniora w Chmielniku:   https://www.facebook.com/people/Klub-Seniora-w-Chmielniku-Senior-/100067107082620/

Daleszyce:

- wiadomości dedykowane seniorom ukazują się w aktualnościach na stronie gminy:https://www.daleszyce.pl/

- Facebook (kluby utworzone w okresie 2020 – 2021):

Górno:

- wiadomości dedykowane seniorom ukazują się w aktualnościach na stronie gminy:http://www.gorno.eu  

- strona Centrum Usług Społecznych w Górnie utworzona z momentem powstania CUS w 2021:https://gorno.naszcus.pl/

- Klub Seniora w Radlinie:https://www.facebook.com/profile.php?id=100066873319201

Kielce:

http://· strona Kieleckiej Rady Seniorów: http://radaseniorow.kielce.eu/

http://· strona dedykowana kieleckim klubom seniora : www.seniorzy-kielce.eu

- strona Miasta Kielce (aktualności): http://www.kielce.eu

- zakładka na stronie miasta Kielce programy miejskie:   https://www.kielce.eu/pl/dla-mieszkanca#programy-miejskie 

- strona Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach:   http://www.mopr.kielce.pl (https://mopr.kielce.pl/programy/

- Facebook: 

Masłów:

- aktualności na stronie gminy: http://www.maslow.pl

- Centrum Edukacji i Kultury “Szklany Dom” instytucja kultury gdzie funkcjonuje Uniwersytet Trzeciego Wieku w Masłowie:  http://szklanydom.maslow.pl/pl/edukacja/uniwersytet_trzeciego_wieku

Miedziana Góra:

- aktualności na stronie Gminy: http://www.miedziana-gora.pl

- zakładka na stronie: http://www.miedziana-gora.pl/asp/pl_start.asp?typ=23&menu=419&strona=1

- Facebook: Klub Seniora "Złote Lata " Miedziana Góra:https://pl-pl.facebook.com/people/Klub-Seniora-Z%C5%82ote-Lata-Miedziana-G%C3%B3ra/100064451629424/

Morawica:

- aktualności na stronie gminy:http://www.morawica.pl

- zakładka na stornie gminy poświęcona Uniwersytetowi Trzeciego Wielu: https://www.morawica.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=320&strona=1&sub=212

- strona Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Morawicy: https://utwwmorawicy.pl

- Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy gdzie funkcjonuje UTW w Morawicy:https://sck.morawica.pl

Nowiny:

aktualności na stronie gminy: http://www.nowiny.com.pl

- zakładka na stornie gminy: http://www.nowiny.com.pl/mieszkaniec/seniorzy/

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach:   http://www.gopsnowiny.pl/

- Klub Seniora Seniorita: https://m.facebook.com/Klub-seniora-Seniorita-104881568589658/?ref=py_c

Piekoszów:

- aktualności na stronie gminy: http://www.piekoszow.pl

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie:   https://gops.piekoszow.pl/klub-senior

- Klub Seniora Seniorita: https://m.facebook.com/Klub-seniora-Seniorita-104881568589658/?ref=py_c

Pierzchnica:

- Informacje o seniorach i dla seniorów znajdują się na stronie Fundacji Dom Seniora im. Sue Ryder, której założycielem jest gmina Pierzchnica tj.   https://sueryder-pierzchnica.pl/

- Facebook :  https://www.facebook.com/fundacjapierzchnica/

Strawczyn:

- Zakładki na stronie internetowej gminy:

http://· https://www.strawczyn.pl/index.php/dla-mieszkanca/senior,

http://· https://www.strawczyn.pl/index.php/o-gminie/rada-seniorow

 - Klub Seniora w Oblęgorze: https://www.facebook.com/klubsenioraoblegor/

Zagnańsk:

- aktualności na stronie gminy:  http://www.zagnansk.pl

- zakładki na stronie gminy:  https://www.zagnansk.pl/asp/pl_start.asp?typ=23&sub=300&menu=12&strona=1

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku:  http://www.gops.zagnansk.pl

https://www.gopszagnansk.pl/p,71,wsparcie-dla-seniorow

Filtruj

Spotkanie informacyjne on-line nt. naboru projektów na tworzenie Klubów Rozwoju Cyfrowego

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, 7 czerwca br. organizuje spotkanie on-line dotyczące konkursu na tworzenie Klubów Rozwoju Cyfrowego. >>>

Spotkanie z kieleckimi seniorami na Jeziorańskiego

Zastępca prezydenta Kielc Bartłomiej Zapała odwiedził Klub Seniora przy ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 75. To miejsce z bogatą ofertą zajęć, z której regularnie korzysta ponad stu kieleckich seniorów. Spotkanie było okazją do zapoznania wiceprezydenta odpowiedzialnego m.in. za politykę senioralną miasta z seniorami i kadrą terapeutów klubu. Ponadto swoje umiejętności wokalne i recytatorskie zaprezentowali członkowie sekcji artystycznej, wykonując program muzyczno-poetycki przygotowany z okazji Dnia Matki. >>>

I posiedzenie Kieleckiej Rady Seniorów

Podczas pierwszego w tej kadencji posiedzenia Kieleckiej Rady Seniorów prezydentka Agata Wojda wraz z zastępcą, wiceprezydentem Bartłomiejem Zapałą wręczyli nowym członkom akty wyboru. >>>

V Program grantowy dla Kół Gospodyń Wiejskich "Eko-gospodyni"

Fundacja Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi” zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w Programie grantowym „Eko-gospodyni”, w którym łączna pula dofinansowania to 100 tys. złotych, a jeden projekt może otrzymać do 10 tys. zł. grantu. >>>

Nabór ofert w Programie „Aktywni +” - edycja 2024

Od 13 maja do 3 czerwca organizacje pozarządowe mogą składać oferty na realizację działań mających na celu zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego. W latach 2021-2025 na realizację tego programu zostanie przeznaczona kwota 200 mln zł. Budżet programu „Aktywni +” na rok 2024 to 40 mln zł. >>>

Zaproszenie do udziału w projekcie: „Nowe perspektywy”

Trwa rekrutacja do udziału w projekcie: „Nowe Perspektywy”. Celem głównym projektu jest nabycie umiejętności podstawowych umożliwiających korzystanie z technologii cyfrowych w codziennym życiu. >>>

Podziękowania dla Rady Seniorów II kadencji

W czwartek, 25 kwietnia z przedstawicielami Rady Seniorów, której czteroletnia kadencja zakończy się 30 kwietnia br., spotkali się prezydent Kielc Bogdan Wenta, przewodniczący Rady Miasta Kielce Jarosław Karyś, zastępca prezydenta Marcin Chłodnicki, sekretarz Miasta Szczepan Skorupski i dyr. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Magdalena Gościniewicz. >>>

Konkurs „Razem dla Seniorów” – III edycja

„Razem dla Seniorów” to konkurs zainicjowany przez Małżonkę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Agatę Kornhauser–Duda mający na celu promocję i nagrodzenie wartościowych projektów, inicjatyw, przedsięwzięć na rzecz osób starszych. >>>

System wsparcia dla seniorów

Usługi opiekuńcze, zdrowotne, rekreacyjne, „taksówka” i „złota rączka” dla seniorów – to m.in. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zaoferuje w ramach projektu współfinansowanego z środków unijnych. Z różnych form wsparcia będzie mogło skorzystać tysiąc osób – 820 seniorów 60+ oraz 180 opiekunów faktycznych. Realizowane usługi będą dodatkową formą wsparcia. >>>

Nabór kandydatów do Kieleckiej Rady Seniorów

Nabór kandydatów do Kieleckiej Rady Seniorów >>>