vpn_key
menu

Grupa tematyczna ds. polityki senioralnej

Grupa tematyczna ds. polityki senioralnej powołana została Uchwałą Komitetu Sterującego ZIT KOF w celu realizacji zadań zwiększających efektywność Porozumienia ZIT KOF.

Do zadań grupy tematycznej należy:

  1. Inicjowanie wspólnych projektów w obszarze Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.
  2. Udział w konsultacjach przy opracowaniu dokumentów strategicznych niezbędnych do aplikowania o środki finansowe na realizację projektów.
  3. Stworzenie sieci kontaktów instytucji i organizacji działających na terenie KOF w zakresie tematycznym grupy.
  4. Działania edukacyjno-informacyjne dla społeczności lokalnych (spotkania, warsztaty, plakaty, ulotki informacyjne, konkursy wiedzy o ZIT KOF).
  5. Poszerzanie wiedzy osób będących członkami grup.

Terminy spotkań grup tematycznych

Analiza danych dot. osób starszych z gmin KOF

Polityka społeczna wobec osób starszych

Dokumenty:

Polityka senioralna KOF na lata 2020-2030

Diagnoza potrzeb seniorów Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2030

Ważne strony internetowe:

Filtruj

Nabór wniosków w programie Senior + edycja 2022

Nabór wniosków w programie Senior + edycja 2022 >>>

Jubileusz Klubu Seniora

Jubileusz Klubu Seniora >>>

Seniorzy rozpoczęli rok akademicki

Seniorzy rozpoczęli rok akademicki >>>

Czerwcowe spotkanie grupy ds. polityki senioralnej KOF

Czerwcowe spotkanie grupy ds. polityki senioralnej KOF >>>

Debata ekspercka on-line: „Senior czuje dobry klimat”

Debata ekspercka on-line: „Senior czuje dobry klimat” >>>

Raport: Srebrna Gospodarka.

Raport: Srebrna Gospodarka. >>>

Akcja społeczna "Kielce Seniorzy w Koronie"

Akcja społeczna "Kielce Seniorzy w Koronie" >>>

Miesięcznik Nasz Senior - numer listopadowy

Polecamy listopadowy numer miesięcznika dedykowanego seniorom "Nasz Senior" >>>

UTW dla społeczności - warsztaty i konsultacje online dla seniorów

Trwa rekrutacja do 8. edycji projektu „UTW dla społeczności". Zgłaszać mogą się uniwersytety trzeciego wieku z całej Polski, zainteresowane działaniami społecznymi. >>>

Infolinia dedykowana seniorom w walce z koronawirusem

Infolinia dedykowana seniorom w walce z koronawirusem >>>