vpn_key
menu

Grupa tematyczna ds. polityki senioralnej

Grupa tematyczna ds. polityki senioralnej powołana została Uchwałą Komitetu Sterującego ZIT KOF w celu realizacji zadań zwiększających efektywność Porozumienia ZIT KOF.

Do zadań grupy tematycznej należy:

  1. Inicjowanie wspólnych projektów w obszarze Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.
  2. Udział w konsultacjach przy opracowaniu dokumentów strategicznych niezbędnych do aplikowania o środki finansowe na realizację projektów.
  3. Stworzenie sieci kontaktów instytucji i organizacji działających na terenie KOF w zakresie tematycznym grupy.
  4. Działania edukacyjno-informacyjne dla społeczności lokalnych (spotkania, warsztaty, plakaty, ulotki informacyjne, konkursy wiedzy o ZIT KOF).
  5. Poszerzanie wiedzy osób będących członkami grup.

Terminy spotkań grup tematycznych

Analiza danych dot. osób starszych z gmin KOF

Polityka społeczna wobec osób starszych

Dokumenty:

Polityka senioralna KOF 2020-2030  AKTUALIZACJA - X/2022

Polityka senioralna KOF na lata 2020-2030

Diagnoza potrzeb seniorów Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2030

Ważne strony internetowe:

Filtruj

DOFINANSOWANIE USŁUG SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH W PROGRAMIE „FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2021-2027” – ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE W KIELCACH

DOFINANSOWANIE USŁUG SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH W PROGRAMIE „FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2021-2027” – ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE W KIELCACH >>>

Konkurs ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025, edycja 2023

Konkurs ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025, edycja 2023 >>>

Aktualizacja Polityki Senioralnej KOF

Aktualizacja Polityki Senioralnej KOF >>>

Dzień Seniora obchodzony 14 listopada

Dzień Seniora obchodzony 14 listopada >>>

Seniorzy z Kielc otrzymają wsparcie. Powstał nowy projekt z zakresu polityki senioralnej

Seniorzy z Kielc otrzymają wsparcie. Powstał nowy projekt z zakresu polityki senioralnej >>>

Nabór do X edycji projektu „UTW dla społeczności”

Nabór do X edycji projektu „UTW dla społeczności” >>>

Trzecie spotkanie grupy tematycznej ds. polityki senioralnej KOF

Trzecie spotkanie grupy tematycznej ds. polityki senioralnej KOF >>>

Wernisaż wystawy malarstwa ikonograficznego Marii Niciejewskiej

Wernisaż wystawy malarstwa ikonograficznego Marii Niciejewskiej >>>

„Świętokrzyski Anioł Dobroci” i „Zasłużony dla Powiatu Kieleckiego” wśród członków grupy tematycznej ds. polityki senioralnej KOF

„Świętokrzyski Anioł Dobroci” i „Zasłużony dla Powiatu Kieleckiego” wśród członków grupy tematycznej ds. polityki senioralnej KOF >>>

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych >>>