vpn_key
menu

Grupa tematyczna ds. polityki senioralnej

Grupa tematyczna ds. polityki senioralnej powołana została Uchwałą Komitetu Sterującego ZIT KOF w celu realizacji zadań zwiększających efektywność Porozumienia ZIT KOF.

Do zadań grupy tematycznej należy:

  1. Inicjowanie wspólnych projektów w obszarze Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.
  2. Udział w konsultacjach przy opracowaniu dokumentów strategicznych niezbędnych do aplikowania o środki finansowe na realizację projektów.
  3. Stworzenie sieci kontaktów instytucji i organizacji działających na terenie KOF w zakresie tematycznym grupy.
  4. Działania edukacyjno-informacyjne dla społeczności lokalnych (spotkania, warsztaty, plakaty, ulotki informacyjne, konkursy wiedzy o ZIT KOF).
  5. Poszerzanie wiedzy osób będących członkami grup.

Terminy spotkań grup tematycznych

Analiza danych dot. osób starszych z gmin KOF

Polityka społeczna wobec osób starszych

Ważne strony internetowe:

Filtruj

Warsztaty poświęcone założeniom polityki senioralnej KOF

10 października 2019 r. w ramach realizacji prac mających na celu Opracowanie Polityki Senioralnej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020 – 2030 odbyły się warsztaty, których celem jest wypracowanie założeń polityki senioralnej dla całego obszaru 12 gmin tworzących Kielecki Obszar Funkcjonalny. >>>

Spotkania i warsztaty w ramach opracowania polityki senioralnej KOF

W dniu 4 października br. odbyło się kolejne spotkanie grupy tematycznej ds. polityki senioralnej i zespołu ds. opracowania Polityki Senioralnej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020 - 2030. >>>

Polityka senioralna Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

Gmina Kielce realizuje w ramach projektu "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 prace nad opracowaniem „Polityki senioralna Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020 – 2030”. >>>

W Chmielnickim Centrum Kultury odbyło się spotkanie dot. opracowania Polityki Senioralnej KOF na lata 2020-2030

W dniu 04.09.2019r. w Chmielnickim Centrum Kultury odbyło się spotkanie z moderatorem firmy EU – Consult, która na zlecenie Gminy Kielce opracowuje Politykę senioralną Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020 -2030. >>>

Bezpłatne szkolenia dla seniorów/seniorek z Kielc

Fundacja "PEStka" z Kielc organizuje 3-częściowy cykl szkoleń dla osób, które ukończyły 60 lat i są mieszkańcami/mieszkankami Kielc. >>>

Weekend Seniora w Chęcinach

Sportowa rywalizacja, muzyczna rozrywka i zabawa ze znaną w całym kraju DJ Wiką – wypełniły kolejną edycję Weekendu Seniora, który odbył się w Chęcinach. To były dwa dni świetnej zabawy. W niedzielę z seniorami, którzy licznie zebrali się na chęcińskim rynku spotkała się wicemarszałek Renata Janik. >>>

Gaudeamus w gminie Zagnańsk

Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczyna swoją działalność w gminie Zagnańsk. Pierwsze spotkanie odbędzie się 10 kwietnia. Projekt realizowany i finansowany jest w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku". >>>

Edukacja bez barier w Miedzianej Górze

W Miedzianej Górze powstanie Uniwersytet Trzeciego Wieku. Seniorzy będą mogli uczestniczyć w różnych zajęciach – od kursu języka angielskiego, przez wykłady edukacyjne po gimnastykę rehabilitacyjną. Projekt „Edukacja bez barier" realizowany jest w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie Uniwersytetu Trzeciego Wieku". >>>

Mieszkańcy Sitkówki-Nowiny mogą już korzystać z Karty Seniora Gminy

Basen za symboliczną złotówkę, zabiegi rehabilitacyjne i zniżki podczas zakupów - z początkiem roku gmina Sitkówka-Nowiny wprowadziła Program „Karta Seniora Gminy Sitkówka-Nowiny". Program skierowany jest do osób, które ukończyły 60 rok życia i mieszkają na terenie gminy. Jego głównym celem jest wzmocnienie aktywności społecznej i poprawa jakości życia seniorów. 8 lutego odbyła się uroczysta inauguracja projektu. >>>

V spotkanie ds. polityki senioralnej

W dniu 28 maja 2019 r. odbyło się V spotkanie ds. polityki senioralnej, jak również pierwsze spotkanie zespołu, powołanego w kwietniu br. przez Komitet Sterujący Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, do spraw opracowania polityki senioralnej. >>>