vpn_key
menu

Grupa tematyczna ds. polityki senioralnej

Grupa tematyczna ds. polityki senioralnej powołana została Uchwałą Komitetu Sterującego ZIT KOF w celu realizacji zadań zwiększających efektywność Porozumienia ZIT KOF.

Do zadań grupy tematycznej należy:

  1. Inicjowanie wspólnych projektów w obszarze Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.
  2. Udział w konsultacjach przy opracowaniu dokumentów strategicznych niezbędnych do aplikowania o środki finansowe na realizację projektów.
  3. Stworzenie sieci kontaktów instytucji i organizacji działających na terenie KOF w zakresie tematycznym grupy.
  4. Działania edukacyjno-informacyjne dla społeczności lokalnych (spotkania, warsztaty, plakaty, ulotki informacyjne, konkursy wiedzy o ZIT KOF).
  5. Poszerzanie wiedzy osób będących członkami grup.

Terminy spotkań grup tematycznych

Analiza danych dot. osób starszych z gmin KOF

Polityka społeczna wobec osób starszych

Dokumenty:

Polityka senioralna KOF na lata 2020-2030

Diagnoza potrzeb seniorów Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2030

Ważne strony internetowe:

Filtruj

Przyjęcie polityki senioralnej oraz wypracowanie wspólnych rozwiązań Smart na posiedzeniu Komitetu Sterującego i Rady Programowej ZIT KOF

W dniu 26 listopada 2019 r. w Kieleckim Parku Technologicznym odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego i Rady Programowej ZIT KOF. >>>

Polityka senioralna KOF gotowa pod obrady Komitetu Sterującego ZIT

W dniu 20 listopada br. przedstawiciele firmy EU- Consult sp. z o.o. podczas spotkania z zespołem ds. opracowania polityki senioralnej i grupą tematyczną ds. polityki senioralnej przedstawili projekt Polityki senioralnej KOF na lata 2020 – 2030, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych. >>>

Warsztaty w ramach prac nad polityką senioralną KOF

Kontynuując realizację prac nad opracowaniem Polityki senioralnej KOF na lata 2020 – 2030, w dniu 24 października odbyły się kolejne warsztaty poświęcone przygotowaniu ww. dokumentu. W ramach warsztatów dyskutowano nad założeniami Polityki senioralnej KOF, w tym celami , priorytetami i kierunkami działań jakie wynikają z diagnozy sytuacji i potrzeb osób starszych w KOF. >>>

Łączymy Pokolenia – zgłoszenia do 31 października

Dom Kultury Zameczek zaprasza wszystkich chętnych do nowo powstającego projektu teatralnego, który ma na celu wykorzystanie doświadczenia i mądrości życiowej osób + 60 oraz energii i niepohamowanej wyobraźni nastolatków. >>>

"Edukacja dla bezpieczeństwa seniorów"

Nie jest tajemnicą, że seniorzy są grupą w szczególności narażoną na napaści o charakterze rabunkowym. W razie ewentualnego ataku mają niewielkie szanse na wygranie starcia z młodszym i silniejszym przeciwnikiem. Straż Miejska w Kielcach wychodzi naprzeciw oczekiwaniom seniorów w zakresie poprawy bezpieczeństwa oferujec działania pod hasłem „EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA SENIORÓW” przypominając seniorom na jakie niebezpieczeństwa są narażeni i jak się przed takimi sytuacjami bronić. >>>

Międzynarodowa Konferencja ds. Bezpieczeństwa Seniora

Prezydent Kielc, Bogdan Wenta otworzył „Międzynarodową Konferencję ds. Bezpieczeństwa Seniora”, która odbyła się w Kieleckim Centrum Kultury. Zaproszeni oficerowie wymieniali się informacjami o strukturze przestępczości w Europie oraz metodach działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa osób starszych. >>>

Warsztaty poświęcone założeniom polityki senioralnej KOF

10 października 2019 r. w ramach realizacji prac mających na celu Opracowanie Polityki Senioralnej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020 – 2030 odbyły się warsztaty, których celem jest wypracowanie założeń polityki senioralnej dla całego obszaru 12 gmin tworzących Kielecki Obszar Funkcjonalny. >>>

Spotkania i warsztaty w ramach opracowania polityki senioralnej KOF

W dniu 4 października br. odbyło się kolejne spotkanie grupy tematycznej ds. polityki senioralnej i zespołu ds. opracowania Polityki Senioralnej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020 - 2030. >>>

Polityka senioralna Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

Gmina Kielce realizuje w ramach projektu "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 prace nad opracowaniem „Polityki senioralna Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020 – 2030”. >>>

W Chmielnickim Centrum Kultury odbyło się spotkanie dot. opracowania Polityki Senioralnej KOF na lata 2020-2030

W dniu 04.09.2019r. w Chmielnickim Centrum Kultury odbyło się spotkanie z moderatorem firmy EU – Consult, która na zlecenie Gminy Kielce opracowuje Politykę senioralną Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020 -2030. >>>