vpn_key
menu

Grupa tematyczna ds. polityki senioralnej

Grupa tematyczna ds. polityki senioralnej powołana została Uchwałą Komitetu Sterującego ZIT KOF w celu realizacji zadań zwiększających efektywność Porozumienia ZIT KOF.

Do zadań grupy tematycznej należy:

  1. Inicjowanie wspólnych projektów w obszarze Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.
  2. Udział w konsultacjach przy opracowaniu dokumentów strategicznych niezbędnych do aplikowania o środki finansowe na realizację projektów.
  3. Stworzenie sieci kontaktów instytucji i organizacji działających na terenie KOF w zakresie tematycznym grupy.
  4. Działania edukacyjno-informacyjne dla społeczności lokalnych (spotkania, warsztaty, plakaty, ulotki informacyjne, konkursy wiedzy o ZIT KOF).
  5. Poszerzanie wiedzy osób będących członkami grup.

Terminy spotkań grup tematycznych

Analiza danych dot. osób starszych z gmin KOF

Polityka społeczna wobec osób starszych

Dokumenty:

Polityka senioralna KOF 2020-2030  AKTUALIZACJA - X/2022

Polityka senioralna KOF na lata 2020-2030

Diagnoza potrzeb seniorów Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2030

Ważne strony internetowe:

Adresy stron internetowych gdzie zamieszczane są informacje dotyczące seniorów z gmin KOF:

Chęciny: 

- Informacje dla seniorów zamieszczane są w wiadomościach na stronie internetowej gminy: http://www.checiny.pl,

- Strona Chęcińskiego Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach    https://ckis.checiny.pl/

- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach: https://pl-pl.facebook.com/people/KlubSenioraWCh%C4%99cinach/100009804391422/

Chmielnik:

- wiadomości dedykowane seniorom ukazują się w aktualnościach na stronie gminy:  https://www.chmielnik.com/

- Facebook Klubu Seniora w Chmielniku:   https://www.facebook.com/people/Klub-Seniora-w-Chmielniku-Senior-/100067107082620/

Daleszyce:

- wiadomości dedykowane seniorom ukazują się w aktualnościach na stronie gminy:https://www.daleszyce.pl/

- Facebook (kluby utworzone w okresie 2020 – 2021):

Górno:

- wiadomości dedykowane seniorom ukazują się w aktualnościach na stronie gminy:http://www.gorno.eu  

- strona Centrum Usług Społecznych w Górnie utworzona z momentem powstania CUS w 2021:https://gorno.naszcus.pl/

- Klub Seniora w Radlinie:https://www.facebook.com/profile.php?id=100066873319201

Kielce:

http://· strona Kieleckiej Rady Seniorów: http://radaseniorow.kielce.eu/

http://· strona dedykowana kieleckim klubom seniora : www.seniorzy-kielce.eu

- strona Miasta Kielce (aktualności): http://www.kielce.eu

- zakładka na stronie miasta Kielce programy miejskie:   https://www.kielce.eu/pl/dla-mieszkanca#programy-miejskie 

- strona Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach:   http://www.mopr.kielce.pl (https://mopr.kielce.pl/programy/

- Facebook: 

Masłów:

- aktualności na stronie gminy: http://www.maslow.pl

- Centrum Edukacji i Kultury “Szklany Dom” instytucja kultury gdzie funkcjonuje Uniwersytet Trzeciego Wieku w Masłowie:  http://szklanydom.maslow.pl/pl/edukacja/uniwersytet_trzeciego_wieku

Miedziana Góra:

- aktualności na stronie Gminy: http://www.miedziana-gora.pl

- zakładka na stronie: http://www.miedziana-gora.pl/asp/pl_start.asp?typ=23&menu=419&strona=1

- Facebook: Klub Seniora "Złote Lata " Miedziana Góra:https://pl-pl.facebook.com/people/Klub-Seniora-Z%C5%82ote-Lata-Miedziana-G%C3%B3ra/100064451629424/

Morawica:

- aktualności na stronie gminy:http://www.morawica.pl

- zakładka na stornie gminy poświęcona Uniwersytetowi Trzeciego Wielu: https://www.morawica.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=320&strona=1&sub=212

- strona Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Morawicy: https://utwwmorawicy.pl

- Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy gdzie funkcjonuje UTW w Morawicy:https://sck.morawica.pl

Nowiny:

aktualności na stronie gminy: http://www.nowiny.com.pl

- zakładka na stornie gminy: http://www.nowiny.com.pl/mieszkaniec/seniorzy/

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach:   http://www.gopsnowiny.pl/

- Klub Seniora Seniorita: https://m.facebook.com/Klub-seniora-Seniorita-104881568589658/?ref=py_c

Piekoszów:

- aktualności na stronie gminy: http://www.piekoszow.pl

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie:   https://gops.piekoszow.pl/klub-senior

- Klub Seniora Seniorita: https://m.facebook.com/Klub-seniora-Seniorita-104881568589658/?ref=py_c

Piekoszów:

- aktualności na stronie gminy: http://www.piekoszow.pl

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie:   https://gops.piekoszow.pl/klub-senior

- Facebook: Klub Seniora Piekoszów:   https://www.facebook.com/klubseniorapiekoszow

Pierzchnica:

- Informacje o seniorach i dla seniorów znajdują się na stronie Fundacji Dom Seniora im. Sue Ryder, której założycielem jest gmina Pierzchnica tj.   https://sueryder-pierzchnica.pl/

- Facebook :  https://www.facebook.com/fundacjapierzchnica/

Strawczyn:

- Zakładki na stronie internetowej gminy:

http://· https://www.strawczyn.pl/index.php/dla-mieszkanca/senior,

http://· https://www.strawczyn.pl/index.php/o-gminie/rada-seniorow

 - Klub Seniora w Oblęgorze: https://www.facebook.com/klubsenioraoblegor/

Zagnańsk:

- aktualności na stronie gminy:  http://www.zagnansk.pl

- zakładki na stronie gminy:  https://www.zagnansk.pl/asp/pl_start.asp?typ=23&sub=300&menu=12&strona=1

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku:  http://www.gops.zagnansk.pl

https://www.gopszagnansk.pl/p,71,wsparcie-dla-seniorow

Filtruj

Bezpłatne webinarium dla seniorów pt. „Okazja czy oszustwo? Sprawdź zanim podejmiesz decyzję inwestycyjną”.

Bezpłatne webinarium dla seniorów pt. „Okazja czy oszustwo? Sprawdź zanim podejmiesz decyzję inwestycyjną”. >>>

VII Kongres Gospodarki Senioralnej

VII Kongres Gospodarki Senioralnej >>>

Regionalny Plan Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji dla Województwa Świętokrzyskiego na l. 2023 – 2025

Regionalny Plan Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji dla Województwa Świętokrzyskiego na l. 2023 – 2025 >>>

KIELECKIE SENIORALIA

KIELECKIE SENIORALIA >>>

Bezpłatny kurs Archipelag Pokoleń – edycja LATO 2023

Bezpłatny kurs Archipelag Pokoleń – edycja LATO 2023 >>>

Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027 – program zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej

Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027 – program zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej >>>

Pierwsze spotkanie grupy tematycznej ds. polityki senioralnej KOF w 2023 r.

Pierwsze spotkanie grupy tematycznej ds. polityki senioralnej KOF w 2023 r. >>>

Rekrutacja do projektu: „Polska dla początkujących i zaawansowanych – podaj dalej”

Rekrutacja do projektu: „Polska dla początkujących i zaawansowanych – podaj dalej” >>>

mLegitymacja emeryta-rencisty

mLegitymacja emeryta-rencisty >>>

Zgłoszenia w Kielcach do programów „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 i „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Zgłoszenia w Kielcach do programów „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 i „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 >>>