vpn_key
menu

Grupa tematyczna ds. polityki senioralnej

Grupa tematyczna ds. polityki senioralnej powołana została Uchwałą Komitetu Sterującego ZIT KOF w celu realizacji zadań zwiększających efektywność Porozumienia ZIT KOF.

Do zadań grupy tematycznej należy:

  1. Inicjowanie wspólnych projektów w obszarze Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.
  2. Udział w konsultacjach przy opracowaniu dokumentów strategicznych niezbędnych do aplikowania o środki finansowe na realizację projektów.
  3. Stworzenie sieci kontaktów instytucji i organizacji działających na terenie KOF w zakresie tematycznym grupy.
  4. Działania edukacyjno-informacyjne dla społeczności lokalnych (spotkania, warsztaty, plakaty, ulotki informacyjne, konkursy wiedzy o ZIT KOF).
  5. Poszerzanie wiedzy osób będących członkami grup.

Terminy spotkań grup tematycznych

Analiza danych dot. osób starszych z gmin KOF

Polityka społeczna wobec osób starszych

Dokumenty:

Polityka senioralna KOF na lata 2020-2030

Diagnoza potrzeb seniorów Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2030

Strategia Rozwoju Usług Społecznych polityka publiczna do roku 2030 (z perspektywą do 2035)

Ważne strony internetowe:

Filtruj

Ogłoszenie Konkursu „Cyfrowe Supermoce”

Konkurs „Cyfrowe Supermoce” >>>

Konkurs grantowy w ramach projektu pt. Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych

Konkurs grantowy w ramach projektu pt. Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych >>>

Rada Ministrów przyjęła Strategię rozwoju usług społecznych, polityka publiczna do roku 2030 (z perspektywą do 2035 r.).

Rada Ministrów przyjęła Strategię rozwoju usług społecznych, polityka publiczna do roku 2030 (z perspektywą do 2035 r.). >>>

W ramach rządowego programu Polski Ład w Gminie Zagnańsk powstanie m.in. Klub Seniora

W ramach rządowego programu Polski Ład w Gminie Zagnańsk powstanie m.in. Klub Seniora >>>

Strażnicy miejscy będą uczyć seniorów samoobrony i udzielania pierwszej pomocy

Strażnicy miejscy będą uczyć seniorów samoobrony i udzielania pierwszej pomocy >>>

Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76

Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 >>>

Aktywne wakacje chęcińskich seniorów

Aktywne wakacje chęcińskich seniorów >>>

Spotkanie grupy tematycznej ds. polityki senioralnej

Spotkanie grupy tematycznej ds. polityki senioralnej >>>

„COOLTURALNY JUBILEUSZ” MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KIELCACH

„COOLTURALNY JUBILEUSZ” MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KIELCACH >>>

Korpus wsparcia dla seniorów przebywających na terenie gminy Kielce na rok 2022

Korpus wsparcia dla seniorów przebywających na terenie gminy Kielce na rok 2022 >>>