vpn_key
menu

Grupa tematyczna ds. polityki senioralnej

Grupa tematyczna ds. polityki senioralnej powołana została Uchwałą Komitetu Sterującego ZIT KOF w celu realizacji zadań zwiększających efektywność Porozumienia ZIT KOF.

Do zadań grupy tematycznej należy:

  1. Inicjowanie wspólnych projektów w obszarze Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.
  2. Udział w konsultacjach przy opracowaniu dokumentów strategicznych niezbędnych do aplikowania o środki finansowe na realizację projektów.
  3. Stworzenie sieci kontaktów instytucji i organizacji działających na terenie KOF w zakresie tematycznym grupy.
  4. Działania edukacyjno-informacyjne dla społeczności lokalnych (spotkania, warsztaty, plakaty, ulotki informacyjne, konkursy wiedzy o ZIT KOF).
  5. Poszerzanie wiedzy osób będących członkami grup.

Terminy spotkań grup tematycznych

Ważne strony internetowe:

Filtruj

Standardy dostępności przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych miasta Kielce

Informacja o wprowadzeniu „Standardów dostępności przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych miasta Kielce” >>>

Trzecie spotkanie grupy tematycznej ds. polityki senioralnej

W dniu 12 grudnia br. odbyło się trzecie spotkanie grupy tematycznej ds. polityki senioralnej w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym. W trakcie spotkania przedstawiono politykę senioralną Miasta Kielce, omówiono przykłady dobrych praktyk oraz działań w gminach KOF na rzecz seniorów. W dalszej części spotkania zaprezentowano koncepcję opracowania polityki senioralnej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. >>>

Kieleccy seniorzy nie lubią się nudzić

Po raz drugi w tym roku kieleccy seniorzy oraz osoby niepełnosprawne spotkali się podczas imprezy integracyjnej, na którą zaprosili ich prezydent Kielc oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. >>>

Kielczanie zainteresowani Kartą Seniora

Ponad 5 tysięcy Kart Seniora zostało już wydanych kielczanom, którzy ukończyli 60. rok życia. Do posiadania Karty Seniora uprawnionych jest 60 tysięcy mieszkańców Kielc. Program jest rozwojowy. Chodzi o to, aby korzystało z niego jak najwięcej seniorów, ale też aby przybywało punktów, w których Karta Seniora jest honorowana. >>>

I Konferencja Szkoleniowa Kieleckiej Rady Seniorów „Seniorze zadbaj o swoje bezpieczeństwo.”

W dniu 18 sierpnia br. w Hali Widowiskowo Sportowej w Kielcach, odbyła się I Konferencja Szkoleniowa Kieleckiej Rady Seniorów pn. „Seniorze zadbaj o swoje bezpieczeństwo.” >>>

Drugie spotkanie grupy tematycznej ds. polityki senioralnej

W dniu 26 lipca br. odbyło się drugie spotkanie grupy tematycznej ds. polityki senioralnej w Kieleckim Obszarze Tematycznym. >>>

Zaproszenie na I Konferencję Szkoleniową Kieleckiej Rady Seniorów "Seniorze, zadbaj o swoje bezpieczeństwo"

Kielecka Rada Seniorów serdecznie zaprasza na I Konferencję Szkoleniową Kieleckiej Rady Seniorów "Seniorze, zadbaj o swoje bezpieczeństwo" pod Patronatem Prezydenta Miasta Kielce Wojciecha Lubawskiego, która odbędzie się w sobotę 18 sierpnia o godzinie 11:00 w Hali Widowiskowo-Sportowej, Kielce, ul. Żytnia 1. Udział wezmą seniorzy m. Kielce i samorządów w ramach obszaru Funkcjonalnego. >>>

I Świętokrzyski Festiwal Seniorów

Serdecznie zapraszamy seniorów, którzy chcą zaprezentować na scenie swoje umiejętności: wokalne, taneczne, teatralne, kabaretowe czy literackie, do udziału w I Świętokrzyskim Festiwalu Seniorów. Finał wydarzenia odbędzie się 10 października w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, poprzedzą go eliminacje regionalne w Staszowie, Jędrzejowie i Kielcach. Organizatorem przedsięwzięcia jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego-Biuro Komunikacji Społecznej. Współorganizatorzy: pełnomocnik marszałka ds. seniorów, Wojewódzka Społeczna Rada Seniorów i Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach. Partnerami medialnymi: Echo Dnia, Telewizja Świętokrzyska i Meloradio. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 września 2018r. Wydarzenie odbywać się będzie w ramach obchodów 20-lecia województwa świętokrzyskiego. >>>

Polityka senioralna w gminie Sitkówka-Nowiny

Gminę Sitkówka-Nowiny zamieszkuje około 1650 osób w wieku powyżej 60 roku życia. Gmina stara się zapewnić im aktywne spędzanie wolnego czasu poprzez możliwość uczęszczania do Klubu Seniora, przynależność do zespołów ludowych czy chóru, a także poprzez organizację i możliwość uczestnictwa w różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych i zajęciach. >>>

Piknik "Bezpieczny senior"

Nie od dziś wiadomo, że życie zaczyna się po sześćdziesiątce. Mieli okazję przekonać się o tym ci, którzy postanowili skorzystać z zaproszenia gminy Sitkówka-Nowiny i wziąć udział w pikniku „Bezpieczny Senior”. >>>