vpn_key
menu

Grupa tematyczna ds. polityki senioralnej

Grupa tematyczna ds. polityki senioralnej powołana została Uchwałą Komitetu Sterującego ZIT KOF w celu realizacji zadań zwiększających efektywność Porozumienia ZIT KOF.

Do zadań grupy tematycznej należy:

  1. Inicjowanie wspólnych projektów w obszarze Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.
  2. Udział w konsultacjach przy opracowaniu dokumentów strategicznych niezbędnych do aplikowania o środki finansowe na realizację projektów.
  3. Stworzenie sieci kontaktów instytucji i organizacji działających na terenie KOF w zakresie tematycznym grupy.
  4. Działania edukacyjno-informacyjne dla społeczności lokalnych (spotkania, warsztaty, plakaty, ulotki informacyjne, konkursy wiedzy o ZIT KOF).
  5. Poszerzanie wiedzy osób będących członkami grup.

Terminy spotkań grup tematycznych

Analiza danych dot. osób starszych z gmin KOF

Polityka społeczna wobec osób starszych

Ważne strony internetowe:

Filtruj

Bezpłatne szkolenia dla seniorów/seniorek z Kielc

Fundacja "PEStka" z Kielc organizuje 3-częściowy cykl szkoleń dla osób, które ukończyły 60 lat i są mieszkańcami/mieszkankami Kielc. >>>

Weekend Seniora w Chęcinach

Sportowa rywalizacja, muzyczna rozrywka i zabawa ze znaną w całym kraju DJ Wiką – wypełniły kolejną edycję Weekendu Seniora, który odbył się w Chęcinach. To były dwa dni świetnej zabawy. W niedzielę z seniorami, którzy licznie zebrali się na chęcińskim rynku spotkała się wicemarszałek Renata Janik. >>>

Gaudeamus w gminie Zagnańsk

Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczyna swoją działalność w gminie Zagnańsk. Pierwsze spotkanie odbędzie się 10 kwietnia. Projekt realizowany i finansowany jest w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku". >>>

Edukacja bez barier w Miedzianej Górze

W Miedzianej Górze powstanie Uniwersytet Trzeciego Wieku. Seniorzy będą mogli uczestniczyć w różnych zajęciach – od kursu języka angielskiego, przez wykłady edukacyjne po gimnastykę rehabilitacyjną. Projekt „Edukacja bez barier" realizowany jest w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie Uniwersytetu Trzeciego Wieku". >>>

Mieszkańcy Sitkówki-Nowiny mogą już korzystać z Karty Seniora Gminy

Basen za symboliczną złotówkę, zabiegi rehabilitacyjne i zniżki podczas zakupów - z początkiem roku gmina Sitkówka-Nowiny wprowadziła Program „Karta Seniora Gminy Sitkówka-Nowiny". Program skierowany jest do osób, które ukończyły 60 rok życia i mieszkają na terenie gminy. Jego głównym celem jest wzmocnienie aktywności społecznej i poprawa jakości życia seniorów. 8 lutego odbyła się uroczysta inauguracja projektu. >>>

V spotkanie ds. polityki senioralnej

W dniu 28 maja 2019 r. odbyło się V spotkanie ds. polityki senioralnej, jak również pierwsze spotkanie zespołu, powołanego w kwietniu br. przez Komitet Sterujący Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, do spraw opracowania polityki senioralnej. >>>

Czwarte spotkanie grupy tematy tematycznej do spraw polityki senioralnej

Czwarte spotkanie grupy tematy tematycznej do spraw polityki senioralnej odbyło się 5 kwietnia bieżącego roku. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele 11 gmin KOF jak również przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. >>>

O możliwościach współpracy i wsparcia polityki senioralnej

O koncepcji polityki senioralnej oraz możliwościach współpracy dla gmin wchodzących w skład Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego rozmawiali przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego i Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi, Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Urzędu Miasta Kielce. Gościem spotkania była wicemarszałek województwa Renata Janik. >>>

Standardy dostępności przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych miasta Kielce

Informacja o wprowadzeniu „Standardów dostępności przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych miasta Kielce” >>>

Trzecie spotkanie grupy tematycznej ds. polityki senioralnej

W dniu 12 grudnia br. odbyło się trzecie spotkanie grupy tematycznej ds. polityki senioralnej w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym. W trakcie spotkania przedstawiono politykę senioralną Miasta Kielce, omówiono przykłady dobrych praktyk oraz działań w gminach KOF na rzecz seniorów. W dalszej części spotkania zaprezentowano koncepcję opracowania polityki senioralnej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. >>>