vpn_key
menu

Partnerzy ZIT KOF

Gminy partnerskie realizujące cele Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

Od dnia 2 czerwca 2021 r. Członkiem Porozumienia zostało Miasto i Gmina Pierzchnica.