vpn_key
menu

Wiadomości Biura KOF

Filtruj

Data publikacji: 2023-05-29

Szkolenie on–line dla potencjalnych beneficjentów projektów ZIT

Szkolenie on–line dla beneficjentów projektów ZIT >>>

Data publikacji: 2023-05-26

OGŁOSZENIE NABORU W RAMACH FEŚ 2021-2027 DLA DZIAŁANIA 09.02 KOMPLEKSOWE WSPARCIE SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ, WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EFS+

OGŁOSZENIE NABORU W RAMACH FEŚ 2021-2027 DLA DZIAŁANIA 09.02 KOMPLEKSOWE WSPARCIE SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ, WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EFS+ >>>

Data publikacji: 2023-05-25

Spotkanie warsztatowe z wykonawcą Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonlanego 2030+

Spotkanie warsztatowe z wykonawcą Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonlanego 2030+ >>>

Data publikacji: 2023-05-17

Centrum Wsparcia Beneficjenta "Punkt dla Przyrody"

Centrum Wsparcia Beneficjenta "Punkt dla Przyrody" >>>

Data publikacji: 2023-05-12

Posiedzenie Komitetu Sterującego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

Posiedzenie Komitetu Sterującego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego >>>

Data publikacji: 2023-04-06

Kielecki Konkurs Amatorskich Wynalazków

Kielecki Konkurs Amatorskich Wynalazków >>>

Data publikacji: 2023-03-09

Partnerzy wypracowali wspólną wizję oraz cele rozwoju Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

Partnerzy wypracowali wspólną wizję oraz cele rozwoju Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego >>>

Data publikacji: 2023-02-15

Spotkanie Koordynatorów gminnych KOF

Spotkanie Koordynatorów gminnych KOF >>>

Data publikacji: 2023-01-27

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP KOF)

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP KOF) >>>

Data publikacji: 2023-01-26

Warsztaty w ramach opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+

Warsztaty w ramach opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+ >>>