vpn_key
menu

Wiadomości Biura ZIT

Filtruj

Data publikacji: 2018-07-06

Umowy na dofinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego oraz budowę ścieżek rowerowych podpisane

Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi informuje, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, podpisał z Gminą Kielce umowę o dofinansowanie projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce. Projekt realizowany będzie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. >>>

Data publikacji: 2018-06-28

I posiedzenie Grupy tematycznej "Przedsiębiorczość" w ramach ZIT KOF

W środę 27 czerwca br. Wydział Zarzadzania Funduszami Europejskimi Biuro ZIT zorganizował I posiedzenie Grupy tematycznej „Przedsiębiorczość” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. >>>

Data publikacji: 2018-06-22

Grupa tematyczna ds. Polityki senioralnej rozpoczęła działalność w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym

W dniu 18 czerwca 2018 r z inicjatywy Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych odbyło się inauguracyjne spotkanie grupy tematycznej ds. Polityki Senioralnej. >>>

Data publikacji: 2018-06-22

Stan wdrażania ZIT w Polsce, publikacja portalu ZIT KOF oraz koncepcja projektu LIFE

W dniu 21 czerwca 2018 r. w siedzibie Geoparku w Kielcach odbyło się kolejne wspólne posiedzenie Komitetu Sterującego i Rady Programowej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. >>>

Data publikacji: 2018-05-30

Grupy tematyczne i program LIFE w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym

W dniu 30 maja 2018 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komitetu Sterującego i Rady Programowej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. W trakcie spotkania została podjęta uchwała nr IV/2018 w sprawie powołania partnerskich grup tematycznych działających w KOF przy udziale społeczności lokalnych i NGO. >>>

Data publikacji: 2018-05-22

Szkolenie z Geoportalu połączone ze spotkaniem roboczym z Koordynatorami Gminnymi ZIT KOF

W dniu 21.05.2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta na ul. Strycharskiej 6 w Kielcach odbyło się szkolenie z Geoportalu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego wraz ze spotkaniem roboczym z Koordynatorami Gminnymi KOF. >>>

Data publikacji: 2018-05-16

Aktualizacja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPOWŚ na lata 2014-2020

Informujemy, iż zmiana SZOOP RPO WŚ 2014-2020 (wersja 11) została zatwierdzona Uchwałą Nr 3869/2018 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w dniu 09 maja 2018 r. >>>

Data publikacji: 2018-05-10

Chcesz pomagać? Napisz projekt! – spotkanie informacyjne Departamentu Wdrażania EFS UMWŚ

Tegoroczne konkursy Regionalnego Programu Operacyjnego na projekty społeczne, dotyczące opieki nad osobami niesamodzielnymi oraz tworzenia dziennych świetlic środowiskowych, a także na projekty przewidujące aktywizację zawodową, to łącznie ponad 104 mln zł wsparcia. Na co konkretnie przyznawane będzie dofinansowanie i jakie warunki trzeba spełnić, aby je zdobyć? – odpowiedzi będzie można uzyskać 21 maja br. na spotkaniu informacyjnym, organizowanym.

>>>

Data publikacji: 2018-04-30

Bezpłatne doradztwo dla Beneficjentów ZIT KOF

Instytucja Pośrednicząca ZIT serdecznie zaprasza Beneficjentów realizujących projekty z EFS w ramach instrumentu ZIT do skorzystania z bezpłatnego doradztwa z zakresu kontroli i nieprawidłowości w projektach unijnych, które odbędzie się w dniach 16-17 maja 2018 r. w godz. 9.00 – 15.00 w Hotelu Kongresowym, al. Solidarności 34 w Kielcach (budynek Exbudu).

>>>

Data publikacji: 2018-04-30

Projekt "Raj dla dzieci" przedstawiony na kolejnym spotkaniu z koordynatorami KOF

W dniu 12.04.2018 r. Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych działające w strukturze Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Urzędu Miasta Kielce wspólnie z Wydziałem Kultury, Sportu i Promocji Miasta zorganizowało spotkanie na którym przedstawiono projekt „Kielce - Raj dla dzieci”. W spotkaniu uczestniczyli również koordynatorzy gminni Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. >>>