vpn_key
menu

Wiadomości Biura KOF

Filtruj

Data publikacji: 2024-03-26

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+

Prezydent Miasta Kielce informuje o przyjęciu przez Radę Miasta Kielce w dniu 14.03.2024 r. dokumentu Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+ wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i promocją. >>>

Data publikacji: 2024-03-25

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych 2024 Biura Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych 2024 Biura Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego >>>

Data publikacji: 2024-01-31

Spotkanie z gminnymi Koordynatorami KOF

Spotkanie z gminnymi Koordynatorami KOF >>>

Data publikacji: 2023-12-19

Życzenia Świąteczne Biura Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

Życzenia Świąteczne Biura Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego >>>

Data publikacji: 2023-12-07

Posiedzenie Komitetu Sterującego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

Posiedzenie Komitetu Sterującego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego >>>

Data publikacji: 2023-10-19

Szkolenie w zakresie kwalifikowalności wydatków w projektach finansowanych z funduszy Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2021 - 2027

Kwalifikowalność wydatków w projektach finansowanych z funduszy Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2021 - 2027 >>>

Data publikacji: 2023-10-18

Konsutlacje społeczne Projektu Strategii Rozwoju Kieleckiego Obszaryu Funkcjonalnego 2030+ wraz z Prognozą na środowisko

Konsultacjspołeczne Projektu Strategii Rozwoju Kieleckiego Obszaryu Funkcjonalnego 2030+ wraz z Prognozą na środowisko >>>

Data publikacji: 2023-09-07

Spotkanie z Koordynatorami KOF oraz Członkami ds. mobilności i elektromobilności w KOF

Spotkanie z Koordynatorami KOF oraz Członkami ds. mobilności i elektromobilności w KOF >>>

Data publikacji: 2023-07-07

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. >>>

Data publikacji: 2023-06-27

KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko >>>