vpn_key
menu

Wiadomości Biura ZIT

Filtruj

Data publikacji: 2019-01-14

Spotkanie z Koordynatorami Gminnymi KOF połączone ze szkoleniem z Portalu ZIT KOF

W dniu 11 grudnia 2019 r. w siedzibie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Urzędu Miasta Kielce odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie z Koordynatorami Gminnymi KOF połączone ze szkoleniem z portalu ZIT KOF. >>>

Data publikacji: 2019-01-02

Dodaj współpracę międzynarodową do swojego krajowego projektu

W lutym 2019 roku wystartuje pierwszy konkurs grantowy w ramach projektu POWER „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy. >>>

Data publikacji: 2018-12-19

Drugie spotkanie Grupy tematycznej ds. Ochrony Środowiska

W dniu 14 grudnia br. odbyło się drugie spotkanie Grupy tematycznej ds. Ochrony Środowiska w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym. >>>

Data publikacji: 2018-12-14

Ostatnie posiedzenie KS i RP w 2018 roku

Kolejne posiedzenie Komitetu Sterującego i Rady Programowej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego odbyło się w dniu 14 grudnia 2018 r. >>>

Data publikacji: 2018-12-12

Trzecie spotkanie grupy tematycznej ds. polityki senioralnej

W dniu 12 grudnia br. odbyło się trzecie spotkanie grupy tematycznej ds. polityki senioralnej w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym. W trakcie spotkania przedstawiono politykę senioralną Miasta Kielce, omówiono przykłady dobrych praktyk oraz działań w gminach KOF na rzecz seniorów. W dalszej części spotkania zaprezentowano koncepcję opracowania polityki senioralnej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. >>>

Data publikacji: 2018-12-04

Smart City na posiedzeniu Komitetu Sterującego i Rady Programowej ZIT KOF

W dniu 4 grudnia br. odbyło się XXVI posiedzenie Komitetu Sterującego i Rady Programowej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. >>>

Data publikacji: 2018-11-16

Pre-umowa dla Gminy Chęciny

W dniu 15 listopada 2018 r. Burmistrz Miasta i Gminy Chęciny podpisał z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego pre-umowę dotyczącą przygotowania projektu , pn.: „Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny – Etap II” >>>

Data publikacji: 2018-11-14

Rusza nowa transza wsparcia w ramach projektu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka to instrument wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w branży turystycznej i okołoturystycznej. >>>

Data publikacji: 2018-11-14

Opracowanie i wdrożenie metodologii pogłębionych badań ruchu budowlanego na poziomie gmin oraz na obszarach funkcjonalnych objętych ZIT

Główny Urząd Statystyczny opracował pracę badawczą mającą na celu opracowanie metodologii i przeprowadzenie pogłębionych badań ruchu budowlanego, z uwzględnieniem rozwoju budownictwa mieszkaniowego i usługowego na terenie obszarów funkcjonalnych objętych Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi (ZIT) oraz prawnych podstaw lokalizacji budynków na poziomie gmin. >>>

Data publikacji: 2018-11-13

Dofinansowanie na promocję rodzimych produktów za granicą!

Do rozdania jest ponad 50 milionów złotych. Pieniądze mają pomóc świętokrzyskim przedsiębiorcom w promocji ich produktów za granicą. Ale nie tylko. >>>