vpn_key
menu

Wiadomości Biura ZIT

Filtruj

Data publikacji: 2018-11-16

Pre-umowa dla Gminy Chęciny

W dniu 15 listopada 2018 r. Burmistrz Miasta i Gminy Chęciny podpisał z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego pre-umowę dotyczącą przygotowania projektu , pn.: „Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny – Etap II” >>>

Data publikacji: 2018-11-14

Rusza nowa transza wsparcia w ramach projektu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka to instrument wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w branży turystycznej i okołoturystycznej. >>>

Data publikacji: 2018-11-14

Opracowanie i wdrożenie metodologii pogłębionych badań ruchu budowlanego na poziomie gmin oraz na obszarach funkcjonalnych objętych ZIT

Główny Urząd Statystyczny opracował pracę badawczą mającą na celu opracowanie metodologii i przeprowadzenie pogłębionych badań ruchu budowlanego, z uwzględnieniem rozwoju budownictwa mieszkaniowego i usługowego na terenie obszarów funkcjonalnych objętych Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi (ZIT) oraz prawnych podstaw lokalizacji budynków na poziomie gmin. >>>

Data publikacji: 2018-11-13

Dofinansowanie na promocję rodzimych produktów za granicą!

Do rozdania jest ponad 50 milionów złotych. Pieniądze mają pomóc świętokrzyskim przedsiębiorcom w promocji ich produktów za granicą. Ale nie tylko. >>>

Data publikacji: 2018-11-06

Beneficjenci ZIT KOF skorzystali z doradztwa

Blisko 70 osób skorzystało z bezpłatnego doradztwa w zakresie stosowania RODO w projektach unijnych oraz w zakresie księgowości projektów unijnych, zorganizowanego przez Instytucję Pośredniczącą ZIT. >>>

Data publikacji: 2018-10-31

Spotkanie z Koordynatorami Gminnymi KOF

W dniu 30 października 2018 r. w Biurze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi odbyło się kolejne spotkanie robocze z Koordynatorami Gminnymi KOF. >>>

Data publikacji: 2018-10-31

Rozpoczyna się budowa Centrum Kształcenia Praktycznego!

W dniu 30 października 2018 r. w ratuszu odbyło się uroczyste podpisanie umowy na budowę Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach. Dokumenty parafowali prezydent Kielc Wojciech Lubawski, Dominik Kraska - dyrektor CK TECHNIK oraz Anna Bartela prezes zarządu Firmy Budowlanej Anna - BUD sp. z o.o. (wykonawca inwestycji). >>>

Data publikacji: 2018-10-30

#biznesklasa - edukacyjna gra miejska w ramach projektu „Program: Edukacja Przedsiębiorczości”

Edukacyjna gra miejska w plenerze, której scenariusz opiera się na uproszczonej symulacji zakładania i rozpoczynania własnej działalności gospodarczej, odbywa się dziś w Kielcach (do 14:00). Biorą w niej udział uczestnicy projektu Program: Edukacja Przedsiębiorczości - uczniowie czterech kieleckich szkół ponadpodstawowych, którzy zgłosili się do udziału w wydarzeniu. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. >>>

Data publikacji: 2018-10-17

XXV posiedzenie Komitetu Sterującego ZIT KOF

W dniu 17 października 2018 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komitetu Sterującego i Rady Programowej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. >>>

Data publikacji: 2018-10-15

Konferencja "5 lat Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska: doświadczenia i perspektywy na przyszłość"

W dniu 9 października 2018 r. w Centrum Wystawienniczo - Kongresowym w Opolu odbyła się konferencja pn. 5 lat Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska - doświadczenia i perspektywy na przyszłość. >>>