vpn_key
menu

Wiadomości Biura ZIT

Filtruj

Data publikacji: 2019-08-21

1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, Polska Cyfrowa

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Publiczny internet dla każdego >>>

Data publikacji: 2019-08-21

Jak będą dzielone fundusze w nowej perspektywie UE?

Rozpoczęły się prace nad programowaniem perspektywy finansowej na lata 2021-2027. W dziedzinach gospodarki odpadami, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowaniu się do zmiany klimatu czy niskiej emisji ogromny nacisk położony zostanie na działania oparte o OZE. Nie będzie finansowania dla inwestycji opartych o spalanie. >>>

Data publikacji: 2019-08-19

Bezpłatne szkolenia dla seniorów/seniorek z Kielc

Fundacja "PEStka" z Kielc organizuje 3-częściowy cykl szkoleń dla osób, które ukończyły 60 lat i są mieszkańcami/mieszkankami Kielc. >>>

Data publikacji: 2019-08-06

Kierunki rozwoju Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na posiedzeniu Komitetu Sterującego

W dniu 6 sierpnia 2019 r. w Hotelu Kongresowym na al. Solidarności 34 w Kielcach odbyło się szczególne posiedzenie Komitetu Sterującego. Spotkaniu przewodniczył Pan Bogdan Wenta – Prezydent Miasta Kielce wraz z Panią Danutą Papaj – Zastępcą Prezydenta Kielc. Zebrani włodarze gmin rozmawiali o przyszłości i nowych kierunkach rozwoju Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego najważniejszych dla jakości życia mieszkańców. >>>

Data publikacji: 2019-08-05

Piknik edukacyjny i nowa ekspozycja w Centrum Geoedukacji

Piknik edukacyjny połączony z otwarciem nowej ekspozycji stałej wraz z Geologicznym Ogrodem Doświadczeń zgromadził w Centrum Geoedukacji tłumy zwiedzających. >>>

Data publikacji: 2019-08-05

Szóste spotkanie grupy tematycznej ds. polityki senioralnej

W dniu 2 sierpnia br. odbyło się szóste spotkanie grupy tematycznej ds. polityki senioralnej w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym. >>>

Data publikacji: 2019-08-01

Szkolenie "Sukces w Sukcesji" w Chmielniku

Stowarzyszenie Regiony Nowych Szans "Vesna" oraz Paweł Wójcik – Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik zapraszają na szkolenie "Sukces w sukcesji - rola samorządów terytorialnych oraz instytucji działających na obszarach wiejskich w kształtowaniu postaw umożliwiających sukcesję gospodarczą" >>>

Data publikacji: 2019-08-01

Beneficjenci ZIT KOF skorzystali z doradztwa

Ponad 60 osób skorzystało z bezpłatnego doradztwa w zakresie kwalifikowalności podatku VAT w projektach unijnych oraz w zakresie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w projektach unijnych, zorganizowanego przez Instytucję Pośredniczącą ZIT >>>

Data publikacji: 2019-08-01

Spotkanie z Koordynatorami Gminnymi KOF

W dniu 31 lipca 2019 r. w Biurze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego odbyło się kolejne spotkanie robocze z Koordynatorami Gminnymi KOF. >>>

Data publikacji: 2019-07-30

Nowa ekspozycja w Centrum Geoedukacji

Dziś odbyło się uroczyste otwarcie ekspozycji stałej Centrum Geoedukacji w Kielcach. W wydarzeniu tym wzięli udział m.in. prezydent Kielc Bogdan Wenta oraz zastępca prezydenta Marcin Różycki. >>>