vpn_key
menu

Wiadomości Biura ZIT

Filtruj

Data publikacji: 2020-01-14

Badanie ewaluacyjne oceniające instrument ZIT

Zakończono badanie pn. "Ocena instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach RPOWŚ 2014-2020" przeprowadzone na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego i zrealizowane przez firmę ECORYS Polska sp. z o.o. >>>

Data publikacji: 2020-01-10

Kielecki Obszar Funkcjonalny w ujęciu statystycznym

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi informuje, że został opracowany we współpracy z Urzędem Statystycznym w Kielcach dokument – publikacji pn. „Kielecki Obszar Funkcjonalny w latach 2014-2018 w ujęciu statystycznym”. Opracowanie prezentuje osiągnięte wskaźniki przez 12 gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2014-2018 oraz zmieniające się trendy społeczno-gospodarcze. >>>

Data publikacji: 2019-12-02

Burmistrz Daleszyc Dariusz Meresiński Samorządowcem Roku 2019

Dariusz Meresiński, włodarz Miasta i Gminy Daleszyce został Samorządowcem Roku 2019 w województwie świętokrzyskim w plebiscycie Mała Ojczyzna - duża sprawa. >>>

Data publikacji: 2019-11-28

Konferencja pn.: „Perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027 szansą na rozwój regionów Polski Wschodniej”

W dniu 12 grudnia 2019 r. o godz. 9.30 w Hotelu Best Western Grand Hotel przy ul. Sienkiewicza 78 w Kielcach odbędzie się konferencja pn.: „Perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027 szansą na rozwój regionów Polski Wschodniej” >>>

Data publikacji: 2019-11-27

Przyjęcie polityki senioralnej oraz wypracowanie wspólnych rozwiązań Smart na posiedzeniu Komitetu Sterującego i Rady Programowej ZIT KOF

W dniu 26 listopada 2019 r. w Kieleckim Parku Technologicznym odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego i Rady Programowej ZIT KOF. >>>

Data publikacji: 2019-11-22

Badanie jakości życia mieszkańców Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

Miasto i gmina inteligentna Smart City / Community – to miasto / gmina innowacyjna, które wykorzystuje najnowsze technologie informacyjno – komunikacyjne (ICT) w celu poprawy jakości życia mieszkańców, zwiększenia efektywności zarządzania i świadczenia usług oraz wzrostu konkurencyjności, przy jednoczesnej koncentracji na potrzebach obecnych i przyszłych pokoleń, szanując aktualne ekonomiczne, społeczne i środowiskowe uwarunkowania. Kielecki Obszar Funkcjonalny prowadzi prace nad wypracowaniem diagnozy i wizji KOF jako obszaru inteligentnego. Rozpoczęły się społeczne konsultacje na temat wyżej zasygnalizowanych kwestii. >>>

Data publikacji: 2019-11-21

Polityka senioralna KOF gotowa pod obrady Komitetu Sterującego ZIT

W dniu 20 listopada br. przedstawiciele firmy EU- Consult sp. z o.o. podczas spotkania z zespołem ds. opracowania polityki senioralnej i grupą tematyczną ds. polityki senioralnej przedstawili projekt Polityki senioralnej KOF na lata 2020 – 2030, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych. >>>

Data publikacji: 2019-11-19

Gminy KOF łączą siły na rzecz ochrony powietrza

Tegoroczne obchody „Dni Czystego Powietrza” zainaugurowano deklaracją współpracy na rzecz ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami. W Kieleckim Centrum Kultury dokument podpisali prezydent Kielc oraz burmistrzowie i wójtowie gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Obok stolicy regionu należą do niego: Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Masłów, Górno, Miedziana Góra, Morawica, Sitkówka-Nowiny, Piekoszów, Strawczyn oraz Zagnańsk. >>>

Data publikacji: 2019-11-18

Ogólnopolskie warsztaty - "Portal ZIT KOF jako dobra praktyka"

W dniach 14-15 listopada przy Kongresie Polityki Miejskiej odbyły się ogólnopolskie warsztaty pn. „Portal Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego jako dobra praktyka i element inteligentnego rozwoju obszaru funkcjonalnego (Smart)”. Uczestnikami tego szkolenia realizowanego w formule warsztatowej byli przedstawiciele biur ZIT oraz RIT z całej Polski. Tematem przewodnim była prezentacja innowacyjnego narzędzia informatycznego jakim jest portal ZIT KOF, który wspomaga i automatyzuje pracę Biura ZIT KOF oraz Koordynatorów Gminnych KOF >>>

Data publikacji: 2019-11-15

Polityka senioralna Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego – debata

W dniu 18 listopada br. odbędzie się debata publiczna na temat projektu Polityki senioralnej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020 – 2030. >>>