vpn_key
menu

Wiadomości Partnerów ZIT KOF

Filtruj

Data publikacji: 2020-09-18

Trwają prace przy realizacji projektu pn. ˝Zrównoważona mobilność miejska - budowa ścieżek rowerowych˝

Trwają prace przy realizacji projektu pn. ˝Zrównoważona mobilność miejska - budowa ścieżek rowerowych˝ >>>

Data publikacji: 2020-09-08

CK Technik uroczyście otwarte

Obiekty CK Technik powstały w ramach realizacji projektu pn.: „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.6 „Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF” Osi 6 ,,Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Finansowanie inwestycji: dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) - 30 600 000 zł, z budżetu państwa - 2 872 800 zł (67,54%). Wkład z budżetu Miasta Kielce to 16 086 840 zł (32,46%).Całkowita wartość projektu: 49 106 961 PLN. >>>

Data publikacji: 2020-08-11

Prace termomodernizacyjne budynku Ośrodka Zdrowia w Kostomłotach Drugich!

Jeszcze w tym roku zakończą się dwie duże inwestycje w gminie Miedziana Góra. Dzięki pozyskanej dotacji z UE i pieniądzom z budżetu gminy nowy wygląd zyska m.in. Samorządowy Ośrodek Zdrowia w Kostomłotach Drugich. W tym momencie równolegle trwają dwie inwestycje związane z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Ćmińsku. >>>

Data publikacji: 2020-06-24

Umowa na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Ćmińsku podpisana!

W dniu 23 czerwca 2020r podpisano umowę na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ćmińsku. Inwestycja opiewa na wartość 3.863.000,00 złotych przy dofinansowaniu na poziomie 95% kosztów kwalifikowanych (85% ze środków Unii Europejskiej i 10% z budżetu państwa). >>>

Data publikacji: 2020-06-09

Umowa na termomodernizację Samorządowego Ośrodka Zdrowia podpisana!

Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kostomłotach Drugich realizowana jest w ramach projektu "Termomodernizacje budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miedziana Góra" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. >>>

Data publikacji: 2020-06-05

Zakończono termomodernizację Szkoły Podstawowej w Porzeczu

Szkoła Podstawowa w Porzeczu to jeden z czterech budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miedziana Góra, który poddany został termomodernizacji. >>>

Data publikacji: 2020-05-22

Wszędzie dobrze, ale w przedszkolu najlepiej realizowany w formie zdalnej

W obliczu pandemii oddział przedszkolny utworzony w ramach projektu „Wszędzie dobrze, ale w przedszkolu najlepiej” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT, zmieniło swój tryb pracy. >>>

Data publikacji: 2020-04-02

Ankieta dot. elektromobilności w ramach Strategii rozwoju elektromobilności oraz infrastruktury paliw alternatywnych na terenie Miasta Kielce

W związku z trwającymi na zlecenie Urzędu Miasta w Kielcach pracami nad Strategią rozwoju elektromobilności oraz infrastruktury paliw alternatywnych na terenie Miasta Kielce (obejmującą także Kielecki Obszar Funkcjonalny) pod poniższym linkiem zamieszczona została ankieta dotycząca świadomości mieszkańców i aktualnego stanu rozwoju elektromobilności na terenie Kielc i KOF-u.

Uprzejmie proszę o udostępnienie dla mieszkańców linku do ankiety na Państwa stronach internetowych. Ankieta jest w pełni anonimowa, a zebrane dane będą istotnym elementem opracowywanego dokumentu. Badanie ankietowe trwa do dnia 19 kwietnia 2020 r.

Link do ankiety: https://wypelnij.online/891512

>>>

Data publikacji: 2020-02-28

„Raz, dwa, trzy do przedszkola chodź i Ty”

Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich prowadzi oddział przedszkolny współfinansowany ze środków EFS w ramach, Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT. >>>

Data publikacji: 2020-02-26

Bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe

Fundacja Challenge Europe zaprasza mieszkańców Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (w wieku powyżej 25 lat) do udziału w bezpłatnych szkoleniach językowych i komputerowych w ramach projektu "Kwalifikacje językowe i cyfrowe szansą mieszkańców KOF!”

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji językowych (z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego) i cyfrowych przez 300 osób dorosłych (180K, 120M), w wieku powyżej 25 lat, które uczą się, pracują lub zamieszkują obszar KOF w rozumieniu Przepisów Kodeksu Cywilnego, tj. Miasto Kielce, Gminę i Miasto Chęciny, Miasto i Gminę Chmielnik, Miasto i Gminę Daleszyce, Gminę Górno, Gminę Masłów, Gminę Miedziana Góra, Miasto i Gminę Morawica, Gminę Piekoszów, Gminę Sitkówka-Nowiny, Gminę Strawczyn i Gminę Zagnańsk, są zainteresowane potwierdzaniem, nabywaniem, uzupełnianiem, podwyższeniem swoich kompetencji lub kwalifikacji z obszaru ICT i języków obcych oraz należą do następujących grup docelowych:

  • osoby w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie średnie)
  • osoby 50+
>>>