vpn_key
menu

Wiadomości Partnerów ZIT KOF

Filtruj

Data publikacji: 2019-12-06

Postęp prac termomodernizacyjnych w Szkole Podstawowej w Wolicy

Postęp prac termomodernizacyjnych w Szkole Podstawowej w WolicyFotorelacja >>>

Data publikacji: 2019-12-06

Postęp prac termomodernizacyjnych w Szkole Podstawowej w Wolicy

Postęp prac termomodernizacyjnych w Szkole Podstawowej w WolicyFotorelacja >>>

Data publikacji: 2019-12-03

Zapraszamy na Miedzianogórski Rajd Barbórkowy

W niedzielę 8 XII zapraszamy wszystkich miłośników spacerów, nordic walking, przyrody oraz tradycji na kolejny Miedzianogórski Rajd Barbórkowy. Start ok 8:45 spod Urzędu Gminy w Miedzianej Górze. >>>

Data publikacji: 2019-12-02

Polityka senioralna KOF do 2030 roku przyjęta

Grupa tematyczna ds. polityki senioralnej powołana została Uchwałą Komitetu Sterującego ZIT KOF w celu realizacji zadań zwiększających efektywność Porozumienia ZIT KOF.

Do zadań grupy tematycznej należy:

  • Inicjowanie wspólnych projektów w obszarze Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.
  • Udział w konsultacjach przy opracowaniu dokumentów strategicznych niezbędnych do aplikowania o środki finansowe na realizację projektów.
  • Stworzenie sieci kontaktów instytucji i organizacji działających na terenie KOF w zakresie tematycznym grupy.
  • Działania edukacyjno-informacyjne dla społeczności lokalnych (spotkania, warsztaty, plakaty, ulotki informacyjne, konkursy wiedzy o ZIT KOF).
  • Poszerzanie wiedzy osób będących członkami grup.

Źródło: https://zitkof.kielce.eu/ZIT-KOF/Grupy-tematyczne/Polityka-senioralna.html

>>>

Data publikacji: 2019-11-22

Ankieta

Na stronie internetowej Idea Kielce zamieszczona została ankieta „Badanie jakości życia mieszkańców Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego” na potrzeby sporządzenia Diagnozy i Wizji SMART KOF.

Zachęcamy do jej wypełniania.

Link do ankiety: https://wypowiedzsie.kielce.eu/ankieta_kof.html

>>>

Data publikacji: 2019-11-19

Ruszyły pierwsze prace przy zalewie w Lipowicy. To będzie kolejna atrakcja turystyczna!

Ruszyły pierwsze prace przy zalewie w Lipowicy. To będzie kolejna atrakcja turystyczna!Pierwsze prace związane z zagospodarowaniem zbiornika wodnego w Lipowicy właśnie ruszyły, a rozpoczęły się one od zniwelowania terenu wokół zalewu, inwentaryzacji i wycinki starych drzew. Ma tu powstać ścieżka rowerowa i spacerowa, a także ścieżka dydaktyczna, punkty widokowe i kładka z tarasem widokowym pozwalające na obserwację różnorodnych gatunków roślin i zwierząt, parking, altany i ławeczki, a wszystko to będzie oczywiście oświetlone i monitorowane. >>>

Data publikacji: 2019-11-15

Polityka senioralna Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego – debata

W dniu 18 listopada br. odbędzie się debata publiczna na temat projektu Polityki senioralnej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020 – 2030.

Gmina Kielce wraz z 11 partnerskimi gminami Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego realizuje opracowanie „Polityki senioralnej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020 – 2030”. Przygotowanie polityki jest oddolną inicjatywą grupy tematycznej ds. polityki senioralnej powołanej przez Komitet Sterujący Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

Grupa tematyczna ds. polityki senioralnej określiła potrzebę stworzenia dokumentu, który odpowiadałby na obecne i przyszłe potrzeby zidentyfikowane w obszarze osób starszych.

>>>

Data publikacji: 2019-11-15

Polityka senioralna Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego – debata

Polityka senioralna Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego – debataW dniu 18 listopada br. odbędzie się debata publiczna na temat projektu Polityki senioralnej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020 – 2030 >>>

Data publikacji: 2019-11-13

Kwalifiakcje językowe i cyfrowe szansą mieszkańców KOF

Kwalifiakcje językowe i cyfrowe szansą mieszkańców KOFFundacja Challenge Europa zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach językowych z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego oraz komputerowych. >>>

Data publikacji: 2019-11-07

Bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe

Projekt „Kwalifikacje językowe i cyfrowe szansą mieszkańców KOF!" realizowany jest na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji językowych z języka niemieckiego, francuskiego, angielskiego oraz komputerowych osób powyżej 25 r.ż. pracujących, uczących się lub zamieszkujących miasto Kielce oraz następujące gminy powiatu kieleckiego: Zagnańsk, Strawczyn, Sitkowka-Nowiny, Piekoszów, Morawica, Miedziana Góra, Masłów, Górno, Daleszyce, Chmielnik, Chęciny.

>>>