vpn_key
menu

Wiadomości Partnerów ZIT KOF

Filtruj

Data publikacji: 2019-10-14

Otwarto nowe przedszkole w ramach projektu „Raz, dwa, trzy do przedszkola chodź i Ty”

Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich podpisał umowę na realizację projektu „Raz, dwa, trzy do przedszkola chodź i Ty” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej - ZIT. >>>

Data publikacji: 2019-10-11

Została podpisana umowa na dofinansowanie projektu „Wszędzie dobrze, ale w przedszkolu najlepiej”

Szkoła Podstawowa w Ćmińsku podpisała umowę na realizację projektu „Wszędzie dobrze, ale w przedszkolu najlepiej” współfinansowanego w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej - ZIT. >>>

Data publikacji: 2019-10-09

Trwają prace remontowe w Szkole Podstawowej w Wolicy

Trwają prace remontowe w Szkole Podstawowej w WolicyFotorelacja >>>

Data publikacji: 2019-10-04

W Chęcinach powstaje ścieżka rowerowa

W Chęcinach powstaje ścieżka rowerowaW samym sercu Chęcin powstaje właśnie pierwszy etap ścieżki rowerowej. Stanowi ona uzupełnienie i połączenie istniejącej już infrastruktury, docelowo ścieżka będzie miała długość dwóch kilometrów. >>>

Data publikacji: 2019-09-25

Szkoła w Wolicy przechodzi termomodernizację. Jest blisko 1 milion 600 tysięcy złotych dofinansowania!

Szkoła w Wolicy przechodzi termomodernizację. Jest blisko 1 milion 600 tysięcy złotych dofinansowania!Trwają prace związane z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Wolicy. Koszt inwestycji opiewa na 3 miliony 75 tysięcy złotych, z czego blisko 1 milion 600 tysięcy złotych pokryje unijne dofinansowanie. Prace mają zakończyć się w czerwcu 2020 roku. W tym czasie placówka przejdzie kompleksową przemianę. >>>

Data publikacji: 2019-09-24

Największe święto Seniorów już tej jesieni w Kielcach!

KIELCE SENIOROM plakat jpg

„Kielce Seniorom. 60+ to nie wiek, to styl życia” to pionierskie w skali kraju wydarzenie o charakterze międzynarodowym skierowane do osób starszych, scalające miejską politykę pro senioralną, biznes targowy i działania służb mundurowych. Kieleckie Dni Seniora odbędą się w dniach 10-12 października i są największym zorganizowanym dotychczas w naszym mieście wydarzeniem adresowanym przede wszystkim do osób w wieku 60+.

 „Kielce Seniorom” to wydarzenie, które zostało zainicjowane przez Prezydenta Miasta Kielce, Pana Bogdana Wentę i jest współorganizowane wspólnie z Targami Kielce. Koncepcja eventu wynika z troski Prezydenta Miasta Kielce o seniorów naszego miasta, a jednocześnie jest odpowiedzią na europejskie wskaźniki demograficzne informujące o procesie starzenia się populacji naszego kontynentu. W odpowiedzi na zachodzące zmiany demograficzne Unia Europejska wprowadziła pojęcie „srebrnej gospodarki” (ang. silver economy), związane z działalnością gospodarczą ludności w wieku 50+ oraz jej wpływem na różne sektory gospodarki narodowej. Miasto Kielce nie pozostając obojętnym na statystyki demograficzne postanowiło w ramach wydarzenia „Kielce Seniorom” połączyć miejską politykę pro senioralną mającą na celu poprawę jakości życia osób starszych w naszym mieście., biznes targowy i działania służb mundurowych nakierowane na bezpieczeństwo seniorów.

W ramach wydarzenia, 10 października, na scenie zbudowanej na Rynku, Prezydent Miasta Kielce, pan Bogdan Wenta przekaże seniorom klucze do bram miasta. Tym samym nastąpi uroczyste otwarcie wydarzenia „Kielce Seniorom”, po którym rozpocznie się program artystyczny, podczas którego odbędą się: występy wokalno-taneczne, występy dzieci i seniorów ze świetlic środowiskowych czy inscenizacja znanego wszystkim wiersza pt. „Rzepka” Juliana Tuwima.

W dniu 11 października w ramach Dni Seniora odbywać się będzie „Międzynarodowa Konferencja ds. Bezpieczeństwa Seniora”. Udział w wydarzeniu potwierdzili już funkcjonariusze różnych służb  z województw ościennych, natomiast z miast Winnica i Gotha międzynarodowym partnerem merytorycznym będą oficerowie policji, straży pożarnej, straży miejskiej. Istotnym partnerem będzie odpowiednik polskiego CBPŚ z Erfurtu - stolicy landu Turyngia w Niemczech. Zaproszeni oficerowie będą dyskutować i wymieniać się informacjami o strukturze przestępczości w Europie oraz metodami działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa osób starszych. Ponadto swój udział w konferencji zapowiedzieli przedstawiciele rady seniora z partnerskiego miasta Gotha.

12 października natomiast, środek ciężkości wydarzenia przeniesiony zostanie do Targów Kielce, gdzie od godz. 10:00 trwać będą Międzynarodowe Targi Seniora. Tu na zwiedzających czeka bogata oferta produktów i usług przygotowana przez Wystawców, a także program wypełniony atrakcjami, w tym między innymi: bezpłatne badania i konsultacje, zajęcia fitness, kurs Nordic Walking, nauka tańca towarzyskiego, warsztaty, wykłady i prelekcje, pokaz mody, spotkanie z gwiazdą serialu M jak Miłość – Teresą Lipowską, występy artystyczne znanych i lubianych zespołów wokalno-tanecznych, dyskoteka   z DJ WIKĄ i wiele innych atrakcji! Ponadto, swoją ofertę przedstawią polscy i zagraniczni wystawcy reprezentujący m.in.: uzdrowiska i  sanatoria, hotele, biura podróży, domy seniora, domy opiekuńczo-lecznicze, producenci i dystrybutorzy sprzętu rehabilitacyjnego oraz nowoczesnych systemów opiekuńczo-ratunkowych, firmy z branż: medycznej, farmaceutycznej, kosmetycznej, sportowej odzieżowej.

Udział w każdym punkcie programu jest bezpłatny.

Szczegóły dotyczące wydarzenia na stronie: www.kielceseniorom.pl

>>>

Data publikacji: 2019-09-24

Nowe oblicze szkół!

Dla placówek szkolnych z terenu Gminy Miedziana Góra nie było wakacji. Trwały prace remontowo - modernizacyjne dofinansowane z Unii Europejskiej. >>>

Data publikacji: 2019-09-20

Zakończono modernizację oświetlenia drogowego na terenie Gminy Chmielnik

W gminie Chmielnik wymieniono wysłużone, energochłonne lampy sodowe na nowoczesne oświetlenie z matrycami typu LED >>>

Data publikacji: 2019-09-20

Rozpoczęcie realizacji projektu pn. Zagospodarowanie zbiornika wodnego "Andrzejówka" wraz z terenem przyległym w celu ochrony i promocji różnorodności biologicznej

W dniu 20.09.2019r. Gmina Chmielnik ogłosiła przetarg nieograniczony na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejówka wraz z terenem przyległym w celu ochrony i promocji różnorodności biologicznej” planowanego do realizacji z dofinansowaniem ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej 6 – „Rozwój miast” Działania 6.3 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt zagospodarowania terenu przyległego do zbiornika wodnego „Andrzejówka” ma na celu stworzenie przestrzeni publicznej ogólnodostępnej o programie mającym na celu ochronę i promocję występującej tam różnorodności biologicznej, zachęcającym okolicznych mieszkańców oraz turystów do odwiedzin tego miejsca o każdej porze roku. Naturalne walory działki: zieleń, las, woda, trawy oraz bytujące tu zwierzęta tworzą wspaniały klimat. Działania inwestycyjne nakierowane będą na ochronę istniejącej przyrody i różnorodności biologicznej z jednoczesnym udostępnieniem jej mieszkańcom. Celem projektu jest edukacja ludności i zwrócenie uwagi na piękno rodzimej przyrody oraz wybudowanie wśród społeczności właściwego stosunku do przyrody i jej ochrony. Zaprojektowane elementy zagospodarowania terenu mają zachęcić ludność do spędzania czasu na łonie natury w strefie wypoczynku i relaksu a jednocześnie zapoznać z gatunkami rodzimej przyrody, formami jej ochrony w strefie ciszy i edukacji. Zaprojektowana została m.in. ścieżka edukacyjna wokół zbiornika, pomosty pływające, nasadzenie roślinności oraz infrastruktura towarzysząca w formie parkingów, budynku sanitarnego, oświetlenia terenu, placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Planowanym terminem zakończenia realizacji prac jest 20 maja 2020 roku. >>>

Data publikacji: 2019-09-20

Realizacja rzeczowa projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik - II Etap

W dniu 27 sierpnia 2019r. Gmina Chmielnik podpisała z wykonawcą robót Usługi Remontowo-Budowlane Paweł Kmiecik, Falki 9; 28-114 Gnojno umowę na wykonanie robót w ramach prac termomodernizacyjnych dwóch budynków objętych projektem tj. budynek OSP w Kotlicach i MGOPS/ŚDS w Zreczu Dużym. Projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – etap II” realizowany w ramach Osi Priorytetowej 6 – Rozwój miast Działania 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Zdjęcia z realizacji : https://www.chmielnik.com/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=510&dzialy=510&akcja=artykul&artykul=7611 >>>