vpn_key
menu

Wiadomości Partnerów ZIT KOF

Filtruj

Data publikacji: 2020-02-28

„Raz, dwa, trzy do przedszkola chodź i Ty”

Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich prowadzi oddział przedszkolny współfinansowany ze środków EFS w ramach, Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT. >>>

Data publikacji: 2020-02-26

Bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe

Fundacja Challenge Europe zaprasza mieszkańców Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (w wieku powyżej 25 lat) do udziału w bezpłatnych szkoleniach językowych i komputerowych w ramach projektu "Kwalifikacje językowe i cyfrowe szansą mieszkańców KOF!”

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji językowych (z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego) i cyfrowych przez 300 osób dorosłych (180K, 120M), w wieku powyżej 25 lat, które uczą się, pracują lub zamieszkują obszar KOF w rozumieniu Przepisów Kodeksu Cywilnego, tj. Miasto Kielce, Gminę i Miasto Chęciny, Miasto i Gminę Chmielnik, Miasto i Gminę Daleszyce, Gminę Górno, Gminę Masłów, Gminę Miedziana Góra, Miasto i Gminę Morawica, Gminę Piekoszów, Gminę Sitkówka-Nowiny, Gminę Strawczyn i Gminę Zagnańsk, są zainteresowane potwierdzaniem, nabywaniem, uzupełnianiem, podwyższeniem swoich kompetencji lub kwalifikacji z obszaru ICT i języków obcych oraz należą do następujących grup docelowych:

  • osoby w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie średnie)
  • osoby 50+
>>>

Data publikacji: 2020-02-17

Termomodernizacja szkoły w Wolicy. Trwają prace wewnątrz placówki

Termomodernizacja szkoły w Wolicy. Trwają prace wewnątrz placówkiTrwają prace związane z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Wolicy. Koszt inwestycji opiewa na 3 miliony 75 tysięcy złotych, z czego blisko 2 miliony 900 tysięcy złotych pokryje unijne dofinansowanie. Inwestycja ma być gotowa do czerwca bieżącego roku. >>>

Data publikacji: 2020-02-03

Weź udział w konsultacjach w ramach budowania strategii miasta

Miasto Kielce rozpoczęło konsultacje społeczne w temacie diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej, która będzie stanowiła podstawę do opracowania nowej strategii rozwoju 2030+.

Dokument ma kluczowe znaczenie dla zaprogramowania rozwoju naszego miasta na kolejne lata, zarówno w kontekście planowania i realizacji najważniejszych projektów, jak i dla skutecznego pozyskiwania środków unijnych. Wykonawcą diagnozy jest Szkoła Główna Handlowa.

>>>

Data publikacji: 2020-01-22

Przedłużenie aktywności zawodowej pracowników JST z terenu ZIT KOF w gminach Zagnańsk i Miedziana Góra

Celem głównym projektu jest wsparcie profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałanie zbyt wczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez 155 osób(107 kobiet i 48 mężczyzn) pracowników Urzędu Gminy w Zagnańsku 101 osób(66 kobiet i 35 mężczyzn) i Urzędu Gminy w Miedzianej Górze 54 osoby(41 kobiet i 13 mężczyzn) i ich jednostek podległych poprzez wdrożenie programu zdrowotnego ukierunkowanego, na eliminowanie czynników ryzyka w pracy, w tym z zakresu ergonomii pracy. >>>

Data publikacji: 2020-01-20

Trwają prace budowlane wokół zbiornika w Lipowicy

Trwają prace budowlane wokół zbiornika w LipowicyZapraszamy do obejrzenia fotorelacji >>>

Data publikacji: 2019-12-31

Trwają prace budowlane nad Zalewem w Lipowicy

Trwają prace budowlane nad Zalewem w LipowicyFotorelacja >>>

Data publikacji: 2019-12-31

Postęp prac termomodernizacyjnych w Szkole Podstawowej w Wolicy

Postęp prac termomodernizacyjnych w Szkole Podstawowej w WolicyFotorelacja >>>

Data publikacji: 2019-12-20

Prace przy budowie Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego dobiegły końca

Prace przy budowie Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego dobiegły końcaFotorelacja >>>

Data publikacji: 2019-12-11

Trwają prace na zalewie w Lipowicy

Trwają prace na zalewie w LipowicyFotorelacja >>>