vpn_key
menu

Wiadomości Partnerów ZIT KOF

Filtruj

Data publikacji: 2020-01-22

Przedłużenie aktywności zawodowej pracowników JST z terenu ZIT KOF w gminach Zagnańsk i Miedziana Góra

Celem głównym projektu jest wsparcie profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałanie zbyt wczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez 155 osób(107 kobiet i 48 mężczyzn) pracowników Urzędu Gminy w Zagnańsku 101 osób(66 kobiet i 35 mężczyzn) i Urzędu Gminy w Miedzianej Górze 54 osoby(41 kobiet i 13 mężczyzn) i ich jednostek podległych poprzez wdrożenie programu zdrowotnego ukierunkowanego, na eliminowanie czynników ryzyka w pracy, w tym z zakresu ergonomii pracy. >>>

Data publikacji: 2020-01-20

Trwają prace budowlane wokół zbiornika w Lipowicy

Trwają prace budowlane wokół zbiornika w LipowicyZapraszamy do obejrzenia fotorelacji >>>

Data publikacji: 2019-12-31

Postęp prac termomodernizacyjnych w Szkole Podstawowej w Wolicy

Postęp prac termomodernizacyjnych w Szkole Podstawowej w WolicyFotorelacja >>>

Data publikacji: 2019-12-31

Trwają prace budowlane nad Zalewem w Lipowicy

Trwają prace budowlane nad Zalewem w LipowicyFotorelacja >>>

Data publikacji: 2019-12-20

Prace przy budowie Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego dobiegły końca

Prace przy budowie Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego dobiegły końcaFotorelacja >>>

Data publikacji: 2019-12-11

Trwają prace na zalewie w Lipowicy

Trwają prace na zalewie w LipowicyFotorelacja >>>

Data publikacji: 2019-12-03

Zapraszamy na Miedzianogórski Rajd Barbórkowy

W niedzielę 8 XII zapraszamy wszystkich miłośników spacerów, nordic walking, przyrody oraz tradycji na kolejny Miedzianogórski Rajd Barbórkowy. Start ok 8:45 spod Urzędu Gminy w Miedzianej Górze. >>>

Data publikacji: 2019-12-02

Polityka senioralna KOF do 2030 roku przyjęta

Grupa tematyczna ds. polityki senioralnej powołana została Uchwałą Komitetu Sterującego ZIT KOF w celu realizacji zadań zwiększających efektywność Porozumienia ZIT KOF.

Do zadań grupy tematycznej należy:

  • Inicjowanie wspólnych projektów w obszarze Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.
  • Udział w konsultacjach przy opracowaniu dokumentów strategicznych niezbędnych do aplikowania o środki finansowe na realizację projektów.
  • Stworzenie sieci kontaktów instytucji i organizacji działających na terenie KOF w zakresie tematycznym grupy.
  • Działania edukacyjno-informacyjne dla społeczności lokalnych (spotkania, warsztaty, plakaty, ulotki informacyjne, konkursy wiedzy o ZIT KOF).
  • Poszerzanie wiedzy osób będących członkami grup.

Źródło: https://zitkof.kielce.eu/ZIT-KOF/Grupy-tematyczne/Polityka-senioralna.html

>>>

Data publikacji: 2019-11-22

Ankieta

Na stronie internetowej Idea Kielce zamieszczona została ankieta „Badanie jakości życia mieszkańców Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego” na potrzeby sporządzenia Diagnozy i Wizji SMART KOF.

Zachęcamy do jej wypełniania.

Link do ankiety: https://wypowiedzsie.kielce.eu/ankieta_kof.html

>>>

Data publikacji: 2019-11-19

Ruszyły pierwsze prace przy zalewie w Lipowicy. To będzie kolejna atrakcja turystyczna!

Ruszyły pierwsze prace przy zalewie w Lipowicy. To będzie kolejna atrakcja turystyczna!Pierwsze prace związane z zagospodarowaniem zbiornika wodnego w Lipowicy właśnie ruszyły, a rozpoczęły się one od zniwelowania terenu wokół zalewu, inwentaryzacji i wycinki starych drzew. Ma tu powstać ścieżka rowerowa i spacerowa, a także ścieżka dydaktyczna, punkty widokowe i kładka z tarasem widokowym pozwalające na obserwację różnorodnych gatunków roślin i zwierząt, parking, altany i ławeczki, a wszystko to będzie oczywiście oświetlone i monitorowane. >>>