vpn_key
menu

Dostępna strona

Serwis internetowy ZIT KOF to kompleksowe źródło informacji na temat Funduszy Europejskich na obszarze ZIT KOF. Zawartość oraz architektura informacji zostały opracowane w oparciu o międzynarodowe wytyczne dotyczące dostępności treści w serwisach internetowych (WCAG 2.0 AA).

Opisy alternatywne oraz tytuły

W serwisie ZIT KOF:

  • do grafik i zdjęć, prezentujących istotne informacje, dodajemy teksty alternatywne.
  • do odsyłaczy i przycisków dodajemy tytuły dokładnie opisujące ich przeznaczenie.

Kontrast

Stosowany w serwisie kontrast pomiędzy tekstem lub grafikami tekstowymi a tłem to minimum 4,5 do 1.

Zrozumiałość i czytelność treści

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji o RPO WŚ. Długie teksty dzielimy na akapity i stosujemy wyróżnienia.

Zapewnienie dostępności serwisu to proces

Cały czas pracujemy nad zwiększaniem dostępności naszego serwisu, jednak jeżeli znajdziesz błędy, masz uwagi lub chcesz nam pomóc prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy.