vpn_key
menu

O Portalu

Portal ZIT KOF to narzędzie służące do gromadzenia i zarządzania informacjami o realizowanych projektach w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na obszarze Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to mechanizm opierający się na terytorialnej logice interwencji, poprzez który będą wdrażane strategie terytorialne dla określonych typów obszarów. Realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przyświecają trzy podstawowe cele:

  • promowanie partnerskiego modelu współpracy różnych jednostek administracyjnych na miejskich obszarach funkcjonalnych;
  • zwiększenie efektywności podejmowanych interwencji poprzez realizację zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie;
  • zwiększenie wpływu miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie na kształt i sposób realizacji działań wspieranych na ich obszarze w ramach polityki spójności.

Kielecki Obszar Funkcjonalny (KOF) został wyznaczony w oparciu o delimitację Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (dokumentem Zasady Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce z lipca 2013), a jego ostateczna liczebność została ustalona na 12. Dla wyznaczonego obszaru opracowana została „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020” w oparciu o Porozumienie z dnia 11 maja 2015 (z późniejszymi zmianami) określające zasady współpracy przy przygotowaniu i realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego podpisane przez: Miasto Kielce, Gminę i Miasto Chęciny, Miasto i Gminę Chmielnik, Miasto i Gminę Daleszyce, Gminę Górno, Gminę Masłów, Gminę Miedziana Góra, Miasto i Gminę Morawica, Gminę Piekoszów, Gminę Sitkówka-Nowiny, Gminę Strawczyn oraz Gminę Zagnańsk.

Podstawą prawną działania ZIT KOF jest Porozumienie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Porozumienie z dnia 11 maja 2015 r. z póżniejszymi zmianami określające zasady współpracy przy przygotowaniu i realizacji instrumentu  Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.