vpn_key
menu

Filtruj

Data publikacji: 2019-12-06

Postęp prac termomodernizacyjnych w Szkole Podstawowej w Wolicy

Postęp prac termomodernizacyjnych w Szkole Podstawowej w WolicyFotorelacja >>>

Data publikacji: 2019-12-06

Postęp prac termomodernizacyjnych w Szkole Podstawowej w Wolicy

Postęp prac termomodernizacyjnych w Szkole Podstawowej w WolicyFotorelacja >>>

Data publikacji: 2019-12-03

Zapraszamy na Miedzianogórski Rajd Barbórkowy

W niedzielę 8 XII zapraszamy wszystkich miłośników spacerów, nordic walking, przyrody oraz tradycji na kolejny Miedzianogórski Rajd Barbórkowy. Start ok 8:45 spod Urzędu Gminy w Miedzianej Górze. >>>

Data publikacji: 2019-12-02

Burmistrz Daleszyc Dariusz Meresiński Samorządowcem Roku 2019

Dariusz Meresiński, włodarz Miasta i Gminy Daleszyce został Samorządowcem Roku 2019 w województwie świętokrzyskim w plebiscycie Mała Ojczyzna - duża sprawa. >>>

Data publikacji: 2019-12-02

Polityka senioralna KOF do 2030 roku przyjęta

Grupa tematyczna ds. polityki senioralnej powołana została Uchwałą Komitetu Sterującego ZIT KOF w celu realizacji zadań zwiększających efektywność Porozumienia ZIT KOF.

Do zadań grupy tematycznej należy:

  • Inicjowanie wspólnych projektów w obszarze Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.
  • Udział w konsultacjach przy opracowaniu dokumentów strategicznych niezbędnych do aplikowania o środki finansowe na realizację projektów.
  • Stworzenie sieci kontaktów instytucji i organizacji działających na terenie KOF w zakresie tematycznym grupy.
  • Działania edukacyjno-informacyjne dla społeczności lokalnych (spotkania, warsztaty, plakaty, ulotki informacyjne, konkursy wiedzy o ZIT KOF).
  • Poszerzanie wiedzy osób będących członkami grup.

Źródło: https://zitkof.kielce.eu/ZIT-KOF/Grupy-tematyczne/Polityka-senioralna.html

>>>

Data publikacji: 2019-11-28

Ogłoszenie konkursu nr RPSW.08.03.06-IZ.00-26-289/20 w ramach Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych

Zobacz więcej... >>>

Data publikacji: 2019-11-28

Konferencja pn.: „Perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027 szansą na rozwój regionów Polski Wschodniej”

W dniu 12 grudnia 2019 r. o godz. 9.30 w Hotelu Best Western Grand Hotel przy ul. Sienkiewicza 78 w Kielcach odbędzie się konferencja pn.: „Perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027 szansą na rozwój regionów Polski Wschodniej” >>>

Data publikacji: 2019-11-27

Przyjęcie polityki senioralnej oraz wypracowanie wspólnych rozwiązań Smart na posiedzeniu Komitetu Sterującego i Rady Programowej ZIT KOF

W dniu 26 listopada 2019 r. w Kieleckim Parku Technologicznym odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego i Rady Programowej ZIT KOF. >>>

Data publikacji: 2019-11-22

Badanie jakości życia mieszkańców Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

Miasto i gmina inteligentna Smart City / Community – to miasto / gmina innowacyjna, które wykorzystuje najnowsze technologie informacyjno – komunikacyjne (ICT) w celu poprawy jakości życia mieszkańców, zwiększenia efektywności zarządzania i świadczenia usług oraz wzrostu konkurencyjności, przy jednoczesnej koncentracji na potrzebach obecnych i przyszłych pokoleń, szanując aktualne ekonomiczne, społeczne i środowiskowe uwarunkowania. Kielecki Obszar Funkcjonalny prowadzi prace nad wypracowaniem diagnozy i wizji KOF jako obszaru inteligentnego. Rozpoczęły się społeczne konsultacje na temat wyżej zasygnalizowanych kwestii. >>>

Data publikacji: 2019-11-22

Ankieta

Na stronie internetowej Idea Kielce zamieszczona została ankieta „Badanie jakości życia mieszkańców Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego” na potrzeby sporządzenia Diagnozy i Wizji SMART KOF.

Zachęcamy do jej wypełniania.

Link do ankiety: https://wypowiedzsie.kielce.eu/ankieta_kof.html

>>>