vpn_key
menu

Filtruj

Data publikacji: 2022-11-16

W ramach tworzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego rozpoczynamy badania zachowań komunikacyjnych wśród mieszkańców.

W ramach tworzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego rozpoczynamy badania zachowań komunikacyjnych wśród mieszkańców. >>>

Data publikacji: 2022-11-15

Posiedzenie Komitetu Sterującego KOF listopad 2022

Posiedzenie Komitetu Sterującego KOF listopad 2022 >>>

Data publikacji: 2022-09-22

Umowa na opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej podpisana

Umowa na opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej podpisana >>>

Data publikacji: 2022-09-13

Program Regionalny Wsparcia Edukacji Ekologicznej

Program Regionalny Wsparcia Edukacji Ekologicznej >>>

Data publikacji: 2022-09-09

Konkurs Moja smart wieś - Wizje i Inicjatywy

Konkurs Moja smart wieś - Wizje i Inicjatywy >>>

Data publikacji: 2022-06-14

Szkolenia dla beneficjentów ZIT ciąg dalszy

Szkolenia dla beneficjentów ZIT ciąg dalszy >>>

Data publikacji: 2022-06-14

Szkolenia dla beneficjentów ZIT

Szkolenia dla beneficjentów ZIT >>>

Data publikacji: 2022-06-06

Posiedzenie Komitetu Sterującego Kieleckiego Obszaru Funkcjonaknego

Posiedzenie Komitetu Sterującego Kieleckiego Obszaru Funkcjonaknego >>>

Data publikacji: 2022-05-25

Chęcińskie spotkanie z teatrem zakończone sukcesem

Chęcińskie spotkanie z teatrem zakończone sukcesem >>>

Data publikacji: 2022-03-31

Warsztaty z włodarzami Gmin KOF w ramach prac nad dokumentem „Kielecki Obszar Funkcjonalny w ujęciu społeczno-gospodarczo-przestrzennym”

Warsztaty z włodarzami Gmin KOF w ramach prac nad dokumentem „Kielecki Obszar Funkcjonalny w ujęciu społeczno-gospodarczo-przestrzennym” >>>