vpn_key
menu

Filtruj

Data publikacji: 2020-09-18

Trwają prace przy realizacji projektu pn. ˝Zrównoważona mobilność miejska - budowa ścieżek rowerowych˝

Trwają prace przy realizacji projektu pn. ˝Zrównoważona mobilność miejska - budowa ścieżek rowerowych˝ >>>

Data publikacji: 2020-09-15

Spotkanie grupy senioralnej KOF

Spotkanie grupy senioralnej KOF >>>

Data publikacji: 2020-09-08

CK Technik uroczyście otwarte

Obiekty CK Technik powstały w ramach realizacji projektu pn.: „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.6 „Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF” Osi 6 ,,Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Finansowanie inwestycji: dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) - 30 600 000 zł, z budżetu państwa - 2 872 800 zł (67,54%). Wkład z budżetu Miasta Kielce to 16 086 840 zł (32,46%).Całkowita wartość projektu: 49 106 961 PLN. >>>

Data publikacji: 2020-08-27

KOF sięga po Fundusze norweskie

KOF sięga po Fundusze norweskie >>>

Data publikacji: 2020-08-20

Przezorny i bezpieczny senior

Przezorny i bezpieczny senior >>>

Data publikacji: 2020-08-11

Prace termomodernizacyjne budynku Ośrodka Zdrowia w Kostomłotach Drugich!

Jeszcze w tym roku zakończą się dwie duże inwestycje w gminie Miedziana Góra. Dzięki pozyskanej dotacji z UE i pieniądzom z budżetu gminy nowy wygląd zyska m.in. Samorządowy Ośrodek Zdrowia w Kostomłotach Drugich. W tym momencie równolegle trwają dwie inwestycje związane z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Ćmińsku. >>>

Data publikacji: 2020-07-14

Spotkanie Komitetu Sterującego KOF w dniu 14.07.2020 r.

>>>

Data publikacji: 2020-07-10

Europa dla Obywateli

Punkt Kontaktowy Programu "Europa dla Obywateli" serdecznie zaprasza do składania wniosków" >>>

Data publikacji: 2020-07-06

Kangur – Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły 2020

Kangur – Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły 2020 >>>

Data publikacji: 2020-06-26

Unia Europejska pomaga!

Unia Europejska pomaga! >>>