vpn_key
menu

Filtruj

Data publikacji: 2020-01-22

Przedłużenie aktywności zawodowej pracowników JST z terenu ZIT KOF w gminach Zagnańsk i Miedziana Góra

Celem głównym projektu jest wsparcie profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałanie zbyt wczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez 155 osób(107 kobiet i 48 mężczyzn) pracowników Urzędu Gminy w Zagnańsku 101 osób(66 kobiet i 35 mężczyzn) i Urzędu Gminy w Miedzianej Górze 54 osoby(41 kobiet i 13 mężczyzn) i ich jednostek podległych poprzez wdrożenie programu zdrowotnego ukierunkowanego, na eliminowanie czynników ryzyka w pracy, w tym z zakresu ergonomii pracy. >>>

Data publikacji: 2020-01-21

Rozmawiali o EFS

Spotkanie Grup Roboczych do spraw Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych działających w ramach KOMITETU MONITORUJĄCEGO RPO WŚ 2014-2020 odbyło się we wtorek , 21 stycznia. >>>

Data publikacji: 2020-01-20

Trwają prace budowlane wokół zbiornika w Lipowicy

Trwają prace budowlane wokół zbiornika w LipowicyZapraszamy do obejrzenia fotorelacji >>>

Data publikacji: 2020-01-14

Badanie ewaluacyjne oceniające instrument ZIT

Zakończono badanie pn. "Ocena instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach RPOWŚ 2014-2020" przeprowadzone na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego i zrealizowane przez firmę ECORYS Polska sp. z o.o. >>>

Data publikacji: 2020-01-13

Zakończenie realizacji badań ewaluacyjnych „Ocena instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach RPOWŚ 2014-2020” oraz „Ewaluacja wdrażania polityk horyzontalnych w ramach RPOWŚ 2014-2020”

Uprzejmie informujemy o zakończeniu badania pn.: „Ocena instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach RPOWŚ 2014-2020”, które realizowane było przez firmę ECORYS Polska sp. z o.o., oraz badania „Ewaluacja wdrażania polityk horyzontalnych w ramach RPOWŚ 2014-2020”, którego wykonawcą była firma Openfield sp. z o.o. >>>

Data publikacji: 2020-01-10

Kielecki Obszar Funkcjonalny w ujęciu statystycznym

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi informuje, że został opracowany we współpracy z Urzędem Statystycznym w Kielcach dokument – publikacji pn. „Kielecki Obszar Funkcjonalny w latach 2014-2018 w ujęciu statystycznym”. Opracowanie prezentuje osiągnięte wskaźniki przez 12 gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2014-2018 oraz zmieniające się trendy społeczno-gospodarcze. >>>

Data publikacji: 2019-12-31

Postęp prac termomodernizacyjnych w Szkole Podstawowej w Wolicy

Postęp prac termomodernizacyjnych w Szkole Podstawowej w WolicyFotorelacja >>>

Data publikacji: 2019-12-31

Trwają prace budowlane nad Zalewem w Lipowicy

Trwają prace budowlane nad Zalewem w LipowicyFotorelacja >>>

Data publikacji: 2019-12-23

Monitorowali RPO

Jaki na koniec 2019 r. jest stan wykorzystania unijnych pieniędzy w naszym regionie i na jakim etapie są negocjacje z Komisją Europejską – o tym między innymi rozmawiano podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, które odbyło się w piątek, 20 grudnia w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach. >>>

Data publikacji: 2019-12-20

Prace przy budowie Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego dobiegły końca

Prace przy budowie Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego dobiegły końcaFotorelacja >>>