vpn_key
menu

Filtruj

Data publikacji: 2018-11-16

Pre-umowa dla Gminy Chęciny

W dniu 15 listopada 2018 r. Burmistrz Miasta i Gminy Chęciny podpisał z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego pre-umowę dotyczącą przygotowania projektu , pn.: „Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny – Etap II” >>>

Data publikacji: 2018-11-14

Rusza nowa transza wsparcia w ramach projektu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka to instrument wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w branży turystycznej i okołoturystycznej. >>>

Data publikacji: 2018-11-14

Opracowanie i wdrożenie metodologii pogłębionych badań ruchu budowlanego na poziomie gmin oraz na obszarach funkcjonalnych objętych ZIT

Główny Urząd Statystyczny opracował pracę badawczą mającą na celu opracowanie metodologii i przeprowadzenie pogłębionych badań ruchu budowlanego, z uwzględnieniem rozwoju budownictwa mieszkaniowego i usługowego na terenie obszarów funkcjonalnych objętych Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi (ZIT) oraz prawnych podstaw lokalizacji budynków na poziomie gmin. >>>

Data publikacji: 2018-11-13

Dofinansowanie na promocję rodzimych produktów za granicą!

Do rozdania jest ponad 50 milionów złotych. Pieniądze mają pomóc świętokrzyskim przedsiębiorcom w promocji ich produktów za granicą. Ale nie tylko. >>>

Data publikacji: 2018-11-09

Spotkanie z Komisją Europejską

W dniu 8 listopada br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Komisję Europejską reprezentowali: Pan Wolfgang Munch – Dyrektor Wydziału ds. Polski w Komisji Europejskiej, Pani Katarzyna Szumielewicz – Programme Manager, Pani Anna Modzelewska – Programme Manager. Ponadto, w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele UMWŚ, w tym m.in. Pan Tomasz Janusz - Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, Pani Irena Sochacka - Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Pan Przemysław Janiszewski - Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Pani Dorota Szymkiewicz - Dyrektor Biura Certyfikacji. Spotkanie prowadził Pan Grzegorz Orawiec - Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej. >>>

Data publikacji: 2018-11-08

Ogłoszenie konkursu nr RPSW.08.02.03-IZ.00-26-222/18 w ramach Poddziałania 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT Konkurs dedykowany Kieleckiemu Obszarowi Funkcjonalnemu

Zobacz więcej... >>>

Data publikacji: 2018-11-08

Beneficjenci ZIT KOF skorzystali z doradztwa

Blisko 70 osób skorzystało z bezpłatnego doradztwa w zakresie stosowania RODO w projektach unijnych oraz w zakresie księgowości projektów unijnych, zorganizowanego przez Instytucję Pośredniczącą ZIT. Podczas spotkań z doradcami uczestnicy omawiali konkretne sytuacje i problemy, jakie występują w realizowanych przez nich projektach, jak również mieli okazję do rozmowy i wymiany doświadczeń z innymi Beneficjentami. Ponadto, każdy z uczestników otrzymał możliwość miesięcznych konsultacji z doradcą drogą elektroniczną. >>>

Data publikacji: 2018-11-06

Beneficjenci ZIT KOF skorzystali z doradztwa

Blisko 70 osób skorzystało z bezpłatnego doradztwa w zakresie stosowania RODO w projektach unijnych oraz w zakresie księgowości projektów unijnych, zorganizowanego przez Instytucję Pośredniczącą ZIT. >>>

Data publikacji: 2018-11-05

Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPSW.06.04.00-IZ.00-26-086/17 z Gminą Kielce

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że dnia 31 października 2018 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 podpisał Umowę o dofinansowanie w ramach Działania 6.4 „Infrastruktura drogowa – ZIT KOF” z Gminą Kielce na inwestycję pn. „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską ”. >>>

Data publikacji: 2018-10-31

Spotkanie z Koordynatorami Gminnymi KOF

W dniu 30 października 2018 r. w Biurze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi odbyło się kolejne spotkanie robocze z Koordynatorami Gminnymi KOF. >>>