vpn_key
menu

Filtruj

Data publikacji: 2024-03-26

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+

Prezydent Miasta Kielce informuje o przyjęciu przez Radę Miasta Kielce w dniu 14.03.2024 r. dokumentu Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+ wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i promocją. >>>

Data publikacji: 2024-03-25

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych 2024 Biura Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych 2024 Biura Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego >>>

Data publikacji: 2024-02-12

Zakończenie projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczukowskich Górkach”

Z dniem 30 listopada 2023r. Miasto i Gmina Piekoszów zakończyła realizację projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczukowskich Górkach”. Zadanie to realizowane było od czerwca do listopada 2023 roku. >>>

Data publikacji: 2024-02-12

Zakończenie projektu pn. „Budowa ciągów rowerowych w gminie Piekoszów”

Z dniem 30 listopada 2023r. Miasto i Gmina Piekoszów zakończyła realizację projektu pn. „Budowa ciągów rowerowych w gminie Piekoszów”, którego realizację rozpoczęto w czerwcu 2018r. >>>

Data publikacji: 2024-01-31

Spotkanie z gminnymi Koordynatorami KOF

Spotkanie z gminnymi Koordynatorami KOF >>>

Data publikacji: 2023-12-19

Życzenia Świąteczne Biura Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

Życzenia Świąteczne Biura Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego >>>

Data publikacji: 2023-12-12

Wiadomości Miasta i Gminy Pierzchnica

>>>

Data publikacji: 2023-12-07

Końca dobiegają prace związane z termomodernizacją przychodni w Chęcinach

Końca dobiegają prace związane z termomodernizacją przychodni w ChęcinachPrzychodnia w Chęcinach w ostatnich tygodniach całkowicie zmieniła swój wygląd, a to za sprawą kompleksowej termomodernizacji. Po zakończeniu prac budynek nie tylko zyska na wyglądzie i funkcjonalności, ale stanie się też dużo bardziej oszczędny w użytkowaniu. Na realizację kosztownej inwestycji władze Gminy i Miasta Chęciny pozyskały wysokie dofinansowanie zewnętrzne. >>>

Data publikacji: 2023-12-07

Posiedzenie Komitetu Sterującego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

Posiedzenie Komitetu Sterującego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego >>>

Data publikacji: 2023-10-19

Szkolenie w zakresie kwalifikowalności wydatków w projektach finansowanych z funduszy Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2021 - 2027

Kwalifikowalność wydatków w projektach finansowanych z funduszy Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2021 - 2027 >>>