vpn_key
menu

Filtruj

Data publikacji: 2018-07-20

Trwa termomodernizacja wraz z remontem szkoły w Polichnie

Trwa termomodernizacja wraz z remontem szkoły w Polichnie >>>

Data publikacji: 2018-07-12

W dniu 11 lipca 2018r. Wójt Gminy Górno podpisał z Marszałkiem Województwa umowę o dofinansowanie projektu pn.

W dniu 11 lipca 2018r. Wójt Gminy Górno podpisał  z Marszałkiem Województwa umowę o dofinansowanie projektu pn.Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Górno >>>

Data publikacji: 2018-07-06

Trwają prace przy termomodernizacji szkół

Trwają prace przy termomodernizacji szkół >>>

Data publikacji: 2018-07-06

Trwają prace przy zagospodarowaniu terenu wokół zalewu w Cedzynie

Trwają prace przy zagospodarowaniu terenu wokół zalewu w Cedzynie >>>

Data publikacji: 2018-07-06

Trwają prace przy termomodernizacji budynków administracyjnych Urzędu Gminy Górno

Trwają prace przy termomodernizacji budynków administracyjnych Urzędu Gminy Górno >>>

Data publikacji: 2018-07-06

Trwają pracę przy zagospodarowaniu terenu wokół kamieniołomu w gminie Górno

Trwają pracę przy zagospodarowaniu terenu wokół kamieniołomu w gminie Górno >>>

Data publikacji: 2018-07-06

Umowy na dofinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego oraz budowę ścieżek rowerowych podpisane

Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi informuje, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, podpisał z Gminą Kielce umowę o dofinansowanie projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce. Projekt realizowany będzie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. >>>

Data publikacji: 2018-07-03

Lista zawartych umów/decyzji o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPSW.08.04.03-IZ.00-26-125/17

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia listę zawartych umów/decyzji o dofinansowanie w ramach Osi 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo konkurs nr RPSW.08.04.03-IZ.00-26-125/17 >>>

Data publikacji: 2018-06-29

Podpisanie Umowy w ramach Konkursu zamkniętego nr RPSW.06.03.00-IZ.00-26-080/16 z Gminą Sitkówka - Nowiny

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że 29 czerwca 2018 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 podpisał Umowę o dofinansowanie w ramach Działania 6.3 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo – ZIT KOF” dla projektu RPSW.06.03.00-26-0008/16 z Gminą Sitkówka - Nowiny na inwestycję pn. „Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny ”. >>>

Data publikacji: 2018-06-29

Podpisanie Umowy w ramach Konkursu zamkniętego nr RPSW.06.02.00-IZ.00-26-066/16 z Gminą Kielce

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że 29 czerwca 2018 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 podpisał Umowę o dofinansowanie w ramach Działania 6.2 „Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF” z Gminą Kielce na inwestycję pn. „Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce ”. >>>