vpn_key
menu

Zagnańsk

Z Dębu Bartek znana kraina inwestycji

Gmina Zagnańsk leży na terenie Gór Świętokrzyskich w dolinie rzeki Bobrzy. Oddalona jest około 20 km od stolicy województwa świętokrzyskiego miasta Kielce. Większa część obszaru gminy Zagnańsk należy do leśnego kompleksu promocyjnego – „Puszcza Świętokrzyska” utworzonego przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. W jego składzie znajduje się najsłynniejsze polskie drzewo Dąb Bartek, który jako pomnik przyrody ma ponad 1000 lat. Drzewo ma 28,5 m wysokości, ponad 10 m obwodu pnia. 14 konarów głównych dających rozpiętość korony 20x40 m. Z dębem wiąże się wiele legend. Jedna z nich głosi, że wypoczywający w cieniu drzewa król Jan III Sobieski i Marysieńka ukryli w jego pniu skarby. Jednak dendrolodzy prześwietlający drzewo do tej pory ich nie znaleźli. Na pniu Bartka, od strony południowo-wschodniej, zawieszone są dwie figury ukrzyżowanego Chrystusa, odlane prawdopodobnie w miejscowych fabrykach żelaza. Na jednej z figur widoczny jest rok 1853. Według ustnych przekazów miały one być umieszczone na pamiątkę powieszenia na Bartku dwóch oficerów powstańczych z powstania styczniowego. Według innej wersji podania odlew miał być zawieszony na pamiątkę zwycięstwa w bitwie pod Wiedniem, a drugi został umieszczony na Bartku na pamiątkę wygaśnięcia epidemii cholery w 1853 roku. Obecnie drzewo jest zakonserwowane, założono na nim instalację piorunochronną i zamontowano podpory teleskopowe podtrzymujące konary. Dąb Bartek jest stałym miejscem postoju na trasie wycieczek po regionie świętokrzyskim. Można go oglądać codziennie bez względu na porę roku i dnia, gdyż rośnie obok gminnej drogi łączącej Zagnańsk z Samsonowem. Obok dębu znajduje się bezpieczny parking ze stojakami dla rowerów.

Ale Dąb Bartek to nie jedyna atrakcja turystyczna gminy Zagnańsk. Warto także zwiedzić ruiny dawnej huty Staszica w Samsonowie oraz kamieniołom w Zachełmiu, na terenie którego odkryto najstarszy na ziemi ślad czworonoga wychodzącego z wody na ląd – Tetrapoda.

Zagnańsk jest niezwykle istotnym miejscem na ekologicznej mapie powiatu kieleckiego. To właśnie na terenach leśnych znajdują się największe ujęcia wody zaopatrujące blisko 100 tys. mieszkańców w kilu sąsiednich gminach oraz mieście Kielce. Dlatego większość inwestycji w ostatnich latach skierowana była na poprawę warunków ekologicznych wokół ujęć wody. Służyć temu miała kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Bartkowie, która kosztowała ponad 13 milionów złotych. W ramach inwestycji wybudowano od podstaw 3 wielkie reaktory biologiczne z wydzielonymi strefami do usuwania związków azotu i fosforu oraz strefą separacji które pomieszczą blisko 1500 m3 ścieków każdy. Dzięki temu uzyskano znaczną redukcję zanieczyszczeń w ściekach odpływających które obecnie spełniają wszystkie rygorystyczne normy wymagane przepisami krajowymi i unijnymi. Dzięki modernizacji przepustowość oczyszczalni wzrosła z 1000 do 1700 m3 na dobę. Wybudowano również kolejne odcinki sieci wodociągowych i kanalizacyjnych m.in. w miejscowościach Belno, Siodła, Tumlin, Gruszka oraz Węgle. Przy finansowym udziale gminy przebudowano także drogę Samsonów-Szałas-Odrowąż wzdłuż której powstały nowe chodniki, zatoki autobusowe oraz bezpieczne przejścia dla pieszych. Zmodernizowano także oświetlenie uliczne montując lampy LED. Z kolei w Jasiowe kapitalnie wyremontowano most na rzece Bobrza wybudowano kładkę dla pieszych oraz chodnik wzdłuż całej wsi.

Ale jedną z najważniejszych – sztandarowych inwestycji była budowa Gminnej Biblioteki w Samsonowie. Powstała w miejscu starej szkoły. Posiada nowoczesną czytelnię, salę multimedialną i wyposażona została w elektroniczny system rejestracji wypożyczeń woluminów. Przed biblioteką wybudowano parking. Inwestycja, która kosztowała ponad 1 milion 350 tysięcy złotych była niezbędna ponieważ wcześniej liczący blisko 50 tys. pozycji księgozbiór przechowywany był w ciasnych piwnicznych pomieszczeniach szkoły w Samsonowie oraz filiach bibliotecznych w Zagnańsku, Tumlinie i Szałasie.

W nowym lokalu znalazło się 8 stanowisk komputerowych, kącik dla najmłodszych, a innowacyjnym rozwiązaniem jest możliwość całodobowego zwrotu książek ponieważ na frontowej ścianie biblioteki zamontowano tzw. trezor czyli komorę wrzutową w której książki po zakończeni pracy biblioteki będą mogli zostawić „spóźnialscy” czytelnicy. Po kilku miesiącach funkcjonowania w nowym miejscu jednostka ta jest jedną z nielicznych bibliotek w Polsce, która zanotowała wzrost czytelnictwa. W porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku przybyło ponad 700 nowych czytelników. Biblioteka w Samsonowie jako jedyna w Kategorii Obiekty Bliskie Mieszkańcom zyskała Wyróżnienie przyznane przez kapitułę konkursu – Budowy Roku 2015.

To wszystko sprawiło, że Kapituła konkursu „Wzorowa Gmina” w 2015 roku przyznała gminie Zagnańsk tytuł lidera inwestycji.