vpn_key
menu

Mobilność w tym elektromobilność w KOF

Grupa ds. mobilności w tym elektromobilności w KOF

Do zadań grupy zgodnie z zapisami § 3 „Regulaminu pracy partnerskich grup tematycznych działających w KOF przy udziale społeczności lokalnych i NGO” należy:

  1. Inicjowanie wspólnych projektów w obszarze Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.
  2. Udział w konsultacjach przy opracowaniu dokumentów strategicznych niezbędnych do aplikowania o środki finansowe na realizację projektów.
  3. Stworzenie sieci kontaktów instytucji i organizacji działających na terenie KOF
    w zakresie tematycznym danej grupy.
  4. Działania edukacyjno-informacyjne dla społeczności lokalnych (spotkania, warsztaty, plakaty, ulotki informacyjne, konkursy wiedzy o ZIT KOF, wspólne przedsięwzięcia adresowane do mieszkańców KOF).
  5. Poszerzanie wiedzy osób będących członkami grup.

Nadrzędnym celem działalności grupy tematycznej ds. mobilności w tym elektromobilności będzie wypracowanie z interesariuszami gmin KOF koncepcji partnerskiego przedsięwzięcia w KOF.

- inicjowanie pożądanych zmian w systemie transportowym funkcjonującym w KOF,

- zorganizowanie w Kielcach i na obszarze KOF sprawnego i zgodnego z oczekiwaniami mieszkańców  systemu przemieszczania się osób i towarów.

Biuro ZIT proponuje wsparcie merytoryczne poprzez zorganizowanie szkoleń tematycznych, finansowych z POPT, wynikające ze zgłoszonegoprzez uczestników grupy planowanego projektu partnerskiego.

 

Potrzeba powołania nowej grupy wynika z faktu, iż  ukierunkowanie środków unijnych w przyszłej perspektywie finansowej 2021-2027 będzie mi.in . na problematykę mobilności miejskiej , w tym elektromobilności.

Zrównoważona mobilność miejska to koncepcja, która wpływać ma na osiągnięcie europejskich celów związanych z ochroną klimatu i efektywnością energetyczną. Kładzie ona szczególny nacisk na angażowanie obywateli, interesariuszy, koordynowanie polityk między sobą (transport, planowanie przestrzenne, środowisko, rozwój gospodarczy, polityka socjalna, zdrowie, bezpieczeństwo, itd.), pomiędzy różnymi poziomami władz i zarządów oraz pomiędzy sąsiadującymi gminami.

 

 

Filtruj

Posiedzenie grupy tematycznej ds. mobilności w tym elektromobilności w KOF

Posiedzenie grupy tematycznej ds. mobilności w tym elektromobilności w KOF >>>

Connect & Scale UP

Connect & Scale UP >>>

Inwestycje rowerowe w Kielcach

Inwestycje rowerowe w Kielcach >>>

Aktualny nabór

Aktualny nabór >>>

Przyjęto nowelizację ustawy o elektromobilności

Ekspert: to nie jest ostatnia nowelizacja przepisów o elektromobilności >>>

Jubileuszowe targi autobusowe

Jubileuszowe targi autobusowe >>>

Udział Gminy Piekoszów w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Transportu (ETZT).

Udział Gminy Piekoszów w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Transportu (ETZT). >>>

Rusza nowa transza wsparcia w ramach projektu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka to instrument wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w branży turystycznej i okołoturystycznej. >>>

Dofinansowanie na promocję rodzimych produktów za granicą!

Do rozdania jest ponad 50 milionów złotych. Pieniądze mają pomóc świętokrzyskim przedsiębiorcom w promocji ich produktów za granicą. Ale nie tylko. >>>

OGŁOSZENIE NABORU

OGŁOSZENIE NABORU >>>