vpn_key
menu

"Edukacja dla bezpieczeństwa seniorów"

 

 

Nie jest tajemnicą, że seniorzy są grupą w szczególności narażoną na napaści o charakterze rabunkowym. W razie ewentualnego ataku mają niewielkie szanse na wygranie starcia  z młodszym i silniejszym przeciwnikiem. Straż Miejska w Kielcach wychodzi naprzeciw oczekiwaniom seniorów w zakresie poprawy bezpieczeństwa oferujec działania pod hasłem „EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA SENIORÓW” przypominając seniorom na jakie niebezpieczeństwa są narażeni i jak się przed takimi sytuacjami bronić.

 

Zajęcia realizowane w Klubach Seniora na terenie miasta Kielce dotyczące ogólnopojętego bezpieczeństwa tj.:

 

Bezpieczny SENIOR na drodze - omawiamy zasady bezpieczeństwa seniorów w ruchu drogowym jako pieszych, rowerzystów czy kierowców. Przypominają o konieczności noszenia odblasków oraz o ich wpływie na poprawę bezpieczeństwa, zwłaszcza pieszych, rowerzystów.

 

Zasady udzielania pierwszej pomocy - zajęcia teoretyczne i praktyczne z pierwszej pomocy przedmedycznej w myśl przekonania, że pomóc może każdy, bez względu na wiek.

 

Kolejny temat spotkań z Seniorami to „Nie daj się oszukać - żyj bezpiecznie” - strażnicy omawiają metody - sposoby oszustw na osobach starszych np. metoda na wnuczka, montera, policjanta podających się z członków dalekiej rodziny czy funkcjonariuszy służb mundurowych. Seniorzy dowiadują się w jaki sposób powinni się zachować, gdy takie osoby zwrócą się do nich o przekazanie środków finansowych. Podpowiadamy w jaki sposób unikać zagrożeń, nie dać się oszukać, być czujnym i pamiętać o ograniczonym zaufaniu.

 

Największą popularnością cieszą się zajęcia z samoobrony - gdzie informujemy o podstawowych zachowaniach się w sytuacjach zagrożenia przez osobę nieznajomą jak uniknąć kontaktu z nią - odeprzeć atak.

 

Ponadto ogłoszono w Klubach Seniora konkurs dla seniorów pod hasłem „Upominek od seniora”. Zadanie konkursowe polega na zrobieniu jakiejś rzeczy użytecznej, którą może wykorzystać na co dzień młodzież. Finał konkursu przewidujemy w dniu Babci, Dziadka 2020r.

 

Celem spotkań z najstarszą grupą wiekową realizowany po to, aby seniorzy czuli się bezpiecznie, aktywnie uczestniczyli w życiu społecznym oraz realizowali swoje zainteresowania i pasje.

 

Osoby zainteresowane akcją proszone są  o kontakt po nr tel. 41 348 29 22/ 664 366 961.

 

Źródło: http://www.um.kielce.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/art,21437,edukacja-dla-bezpieczenstwa-seniorow.html