vpn_key
menu

W Chmielnickim Centrum Kultury odbyło się spotkanie dot. opracowania Polityki Senioralnej KOF na lata 2020-2030

Data publikacji: 2019-09-09

 

 

W dniu 04.09.2019r. w Chmielnickim Centrum Kultury odbyło się spotkanie z moderatorem firmy EU – Consult, która na zlecenie Gminy Kielce opracowuje Politykę senioralną Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020 -2030. Uzyskane w trakcie badania informacje posłużą do przeprowadzenia pogłębionej diagnozy sytuacji i potrzeb osób powyżej 60 roku życia zamieszkujących gminy Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, zaś w dalszej kolejności do stworzenia Polityki senioralnej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020 -2030, której zadaniem będzie poprawa jakości życia osób mających 60 i więcej lat.

 

Źródło: http://chmielnik.com/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=18&artykul=7586&akcja=artykul