vpn_key
menu

Warsztaty poświęcone założeniom polityki senioralnej KOF

Data publikacji: 2019-10-09

 

 

10 października 2019 r. w ramach realizacji prac mających na celu Opracowanie Polityki Senioralnej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020 – 2030 odbyły się warsztaty, których celem jest wypracowanie założeń polityki senioralnej dla całego obszaru 12 gmin tworzących Kielecki Obszar Funkcjonalny.

Warsztaty zrealizowane zostały w czterech grupach, z których trzy stanowili przedstawiciele seniorów (60+) i osób pracujących z seniorami. Czwarta grupa, do prac w której zaproszono przedstawicieli samorządu gminnego, wojewódzkiego, Uniwersytetu im. J. Kochanowskiego i organizacji pozarządowych, dyskutowała nad tym jakie potrzeby zgłaszane są przez osoby starsze w KOF i jakie powinny być dalsze działania gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na rzecz poprawy jakości życia osób starszych.

Wynikiem zrealizowanych warsztatów mają być założenia polityki senioralnej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020 – 2030.

Prace nad opracowaniem Polityki senoralnej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020 – 2030 realizowane sa w ramach dotacji na projekt: Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.