vpn_key
menu

Ogłoszenia o naborach wniosków

Na tej stronie możesz przeglądać ogłoszone nabory wniosków.

Ogłoszenia o naborach wszystkich wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020 dostępne są poprzez  Wyszukiwarkę naborów.

Ogłoszenia o naborach wniosków

  1. Ogłoszenie konkursu nr RPSW.09.02.02-IZ.00-26-265/19 w ramach Poddziałania 9.2.2 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych – ZIT
    • Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Święto ... Read more
  2. Ogłoszenie konkursu nr RPSW.08.02.03-IZ.00-26-216/18 w ramach Poddziałania 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT
    • Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Święto ... Read more
  3. Ogłoszenie konkursu numer RPSW.08.02.03-IZ.00-26-162/17 w ramach Poddziałania 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT
    • Informujemy, że w odpowiedzi na ogłoszenie naboru w konkursie RPSW.08.02.03-IZ.00-26-162/17 do Depa ... Read more