vpn_key
menu

Ogłoszenia o naborach wniosków

Na tej stronie możesz przeglądać ogłoszone nabory wniosków.

Ogłoszenia o naborach wszystkich wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020 dostępne są poprzez  Wyszukiwarkę naborów.

Ogłoszenia o naborach wniosków

 1. Ogłoszenie jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.02.00-IZ.00-26-346/21 z zakresu Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
  • ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym ... Read more
 2. Ogłoszenie jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.02.00-IZ.00-26-340/21 w ramach Działania 4.2 „Gospodarka odpadami”
  • ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym ... Read more
 3. Ogłoszenie o konkursie nr: RPSW.09.02.02-IZ.00-26-334/21 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych – ZIT
  • Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Święto ... Read more
 4. Ogłoszenie konkursu nr: RPSW.09.02.02-IZ.00-26-323/20 w ramach Poddziałania 9.2.2 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych – ZIT
  • Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Święto ... Read more
 5. Ogłoszenie o konkursie nr: RPSW.08.02.03-IZ.00-26-322/20 w ramach Poddziałanie 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT
  • Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Święto ... Read more
 6. Ogłoszenie konkursu nr RPSW.09.02.02-IZ.00-26-265/19 w ramach Poddziałania 9.2.2 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych – ZIT
  • Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Święto ... Read more