vpn_key
menu

Ogłoszenia o naborach wniosków

Na tej stronie możesz przeglądać ogłoszone nabory wniosków.

Ogłoszenia o naborach wszystkich wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020 dostępne są poprzez  Wyszukiwarkę naborów.

Ogłoszenia o naborach wniosków

 1. Ogłoszenie konkursu nr RPSW.08.02.03-IZ.00-26-216/18 w ramach Poddziałania 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT
  • Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Święto ... Read more
 2. Ogłoszenie konkursu numer RPSW.08.02.03-IZ.00-26-162/17 w ramach Poddziałania 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT
  • Informujemy, że w odpowiedzi na ogłoszenie naboru w konkursie RPSW.08.02.03-IZ.00-26-162/17 do Depa ... Read more
 3. Ogłoszenie konkursu numer RPSW.08.02.03-IZ.00-26-117/17 w ramach Poddziałania 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT
  • Informujemy, że w odpowiedzi na ogłoszenie naboru w konkursie RPSW.08.02.03-IZ.00-26-117/17 do Depa ... Read more
 4. Ogłoszenie konkursu nr RPSW.08.01.02-IZ.00-26-094/17 w ramach Poddziałania 8.1.2 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 – ZIT
  • Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Święto ... Read more