vpn_key
menu

Centrum Wsparcia Beneficjenta "Punkt dla Przyrody"

Data publikacji: 2023-05-17

Centrum Wsparcia Beneficjenta "Punkt dla Przyrody"

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ) uruchomiło punkt informacyjno - doradczy - Centrum Wsparcia Beneficjenta "Punkt dla Przyrody".

"Punkt dla Przyrody" to miejsce dedykowane podmiotom planującym aplikowanie o wsparcie zadań z zakresu ochrony bioróżnorodności w ramach krajowych i regionalnych programów unijnych, tj.:

  • Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat i Środowisko 2021-2027 (FEnIKS),
  • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW)
  • Fundusze Europejskie dla Regionów (16 regionalnych programów), 

     jak również Beneficjentom realizującym już projekty przyrodnicze.

Informacje o projekcie znajdują się na stronie CKPŚ :   https://www.ckps.lasy.gov.pl/punkt-dla-przyrody