vpn_key
menu

I Posiedzenie Rady Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

I Posiedzenie Rady Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

W dniu 16.01.2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6 odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (Rady KOF).

W spotkaniu uczestniczyło 16 członków Rady Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego i przedstawiciele Biura KOF.

Spotkanie otworzyła Anna Komorowska-Olejniczak - Kierownik Biura Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego i następnie przedstawiła zebranym krótką prezentację w której znalazły się informacje dotyczące:

  • Podstaw funkcjonowania Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego
  • Miejskich Obszarów Funkcjonalnych w województwie świętokrzyskim w nowej perspektywie finansowej 2021-2027,
  • Prac nad Strategią Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+ wraz
    z harmonogramem ,
  • Uwarunkowań prawnych dotyczących zaangażowania partnerów społeczno-gospodarczych podczas przygotowania i wdrażania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego w tym Strategii ZIT,
  • Składu Rady Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego,
  • Regulaminu Prac Rady KOF.

Podczas obrad członkowie Rady na przewodniczącego wybrali pana Marka Zatorskiego Prezesa Fundacji Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy

Na spotkaniu  omówiono również zasady współpracy i sposób komunikacji pomiędzy Radą KOF a Biurem KOF oraz organizowanych przez Wykonawcę Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Warsztatów, w których będą uczestniczyć przedstawiciele Rady KOF.

 

I Posiedzenie Rady KOF